fbpx
วาระเช่นนี้จะมีวันสิ้นสุดมั้ย?

วาระเช่นนี้จะมีวันสิ้นสุดมั้ย?

วาระเช่นนี้จะมีวันสิ้นสุดมั้ย? วันที่ 6 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 3:1-15 1 มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์  2 มีวาระให้กำเนิด และวาระตาย มีวาระเพาะปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง  3 มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลง...
จงฉวยความสุขที่เรียบง่ายไว้

จงฉวยความสุขที่เรียบง่ายไว้

จงฉวยความสุขที่เรียบง่ายไว้ วันที่ 5 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 2:18-26 18 ข้าพเจ้าเกลียดการตรากตรำทั้งสิ้น ซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ เพราะข้าพเจ้าจำต้องละการนั้นไว้ให้แก่คนที่มาภายหลังข้าพเจ้า ...
เมื่อความตายมาถึงอย่างไม่คาดคิด

เมื่อความตายมาถึงอย่างไม่คาดคิด

เมื่อความตายมาถึงอย่างไม่คาดคิด วันที่ 4 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 2:12-17 12 ข้าพเจ้าจึงหันมาพิเคราะห์สติปัญญา ความบ้าบอ และความเขลา เพราะคนที่มาภายหลังกษัตริย์จะทำอะไรได้? นอกจากทำสิ่งที่เขาทำกันมานานแล้วนั้น  13 ข้าพเจ้าเห็นว่าสติปัญญามีประโยชน์กว่าความเขลา...
เมื่อชีวิตจริงไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่จินตนาการไว้

เมื่อชีวิตจริงไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่จินตนาการไว้

เมื่อชีวิตจริงไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่จินตนาการไว้ วันที่ 3 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 2:1-11 1 ข้าพเจ้ารำพึงว่า “มาเถอะ มาลองสนุกสนานกันดู จงสนุกให้เต็มที่” แต่ดูเถิด เรื่องนี้ก็อนิจจังเช่นกัน  2 ข้าพเจ้าพูดถึงการหัวเราะว่า “บ้าๆ บอๆ” และกล่าวถึงความสนุกสนานว่า...

อะไรที่ทำให้เธอหดหู่?

อะไรที่ทำให้เธอหดหู่? วันที่ 2 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 1:12-18 12 ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม  13 และด้วยสติปัญญา ข้าพเจ้าตั้งใจค้นคว้าและตรวจสอบทุกสิ่งที่ทำกันภายใต้ฟ้าสวรรค์ และพบว่าพระเจ้าประทานภารกิจที่ยากลำบากให้มนุษย์ทำ...
จะทำไปเพื่ออะไร?

จะทำไปเพื่ออะไร?

จะทำไปเพื่ออะไร? วันที่ 1 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 1:1-11 การใคร่ครวญของปัญญาจารย์ 1 ถ้อยคำของปัญญาจารย์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม 2 ปัญญาจารย์กล่าวว่า อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง สารพัดอนิจจัง...