fbpx
ความบาป 5 ประการที่แฝงอยู่และทำให้เรารู้สึกผิด

ความบาป 5 ประการที่แฝงอยู่และทำให้เรารู้สึกผิด

WRITER: จัสมิน ออง ชคูลฟีลด์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: Mustard Seed Team ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด-19 เราได้เห็นว่าการเลือกของแต่ละคนสามารถช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปทั้งชุมชนได้...
อย่าเสียของ

อย่าเสียของ

WRITER: พอลล่าEDITOR: Mustard Seed Team “ระหว่างที่พระองค์ประทับที่หมู่บ้านเบธานี ในบ้านของซีโมนคนที่เคยเป็นโรคเรื้อน ขณะเมื่อประทับและเสวยอาหารอยู่นั้น มีหญิงคนหนึ่งถือผอบน้ำมันหอมนารดาที่มีราคาแพงมากมาหาพระองค์ แล้วเปิดผอบเทน้ำมันนั้นชโลมลงบนพระเศียรของพระองค์...
He will sustain you

He will sustain you

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “สุขภาพจิตดี เพราะมีพระเจ้า” พระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพเจ้า ให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่” (สดุดี 55:18) ในแต่ละวันเราอาจต้องเจอกับเรื่องราวมากมายในชีวิต ปัญหาภายนอกที่ต้องเจอนั้นว่าน่ากลัวแล้ว...
God is our refuge

God is our refuge

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team ““ใต้ร่มเงาของพระเจ้า จะมีแต่ความร่มรื่น” “เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนยากจน ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนขัดสนเมื่อเขาทุกข์ใจ ทรงเป็นที่กำบังจากพายุและเป็นร่มกันความร้อน...