fbpx
Reconciliation 

Reconciliation 

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “การคืนดี” …จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24) พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการคืนดีมาก ถึงขนาดบอกให้เราวางเครื่องบูชาไว้...
Hope is found in Jesus

Hope is found in Jesus

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ในพระเยซู เรามีความหวัง” แม้เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเรา แค่นี้เราก็อุ่นใจแล้ว “ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า...
Seek God’s Approval

Seek God’s Approval

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “แสวงหาการยอมรับจากพระองค์” “บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์” (กาลาเทีย 1:10-24) ในหลายๆ...
God of all comfort

God of all comfort

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “หนุนใจกันและกันโดยพระเจ้า” “… พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ...
Christ’s Power Is Made Perfect in Weakness

Christ’s Power Is Made Perfect in Weakness

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ด้วยกำลังจากพระเจ้า” “อย่าซุ่มทำร้ายที่อาศัยของคนชอบธรรมอย่างที่คนอธรรมทำอย่าทำลายที่พักของเขา เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนอธรรมจะสะดุดล้มลงในความยากลำบาก” (สุภาษิต 24:15-16)...
Lovers of God

Lovers of God

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “รักพระเจ้ามากกว่ารักความสนุก” “…วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน...