fbpx
สรุปปัญญาจารย์บทที่ 9:13-12:14

สรุปปัญญาจารย์บทที่ 9:13-12:14

อ่านบทเฝ้าเดี่ยวฉบับเต็มได้ที่นี่ จะทำเพื่ออะไร October 11, 2021 อะไรที่ทำให้เธอหดหู่? October 12, 2021 เมื่อชีวิตจริงไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่จินตนาการไว้ October 13, 2021 เมื่อความตายมาถึงอย่างไม่คาดคิด October 14, 2021 จงฉวยความสุขที่เรียบง่ายไว้ October 15, 2021...
สรุปปัญญาจารย์บทที่ 5:8-9:2

สรุปปัญญาจารย์บทที่ 5:8-9:2

อ่านบทเฝ้าเดี่ยวฉบับเต็มได้ที่นี่ จะทำเพื่ออะไร October 11, 2021 อะไรที่ทำให้เธอหดหู่? October 12, 2021 เมื่อชีวิตจริงไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่จินตนาการไว้ October 13, 2021 เมื่อความตายมาถึงอย่างไม่คาดคิด October 14, 2021 จงฉวยความสุขที่เรียบง่ายไว้ October 15, 2021...
สรุปปัญญาจารย์บทที่ 3-5:7

สรุปปัญญาจารย์บทที่ 3-5:7

อ่านบทเฝ้าเดี่ยวฉบับเต็มได้ที่นี่ จะทำเพื่ออะไร October 11, 2021 อะไรที่ทำให้เธอหดหู่? October 12, 2021 เมื่อชีวิตจริงไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่จินตนาการไว้ October 13, 2021 เมื่อความตายมาถึงอย่างไม่คาดคิด October 14, 2021 จงฉวยความสุขที่เรียบง่ายไว้ October 15, 2021...
สรุปปัญญาจารย์บทที่ 3-5:7

สรุปปัญญาจารย์บทที่ 1-2

อ่านบทเฝ้าเดี่ยวฉบับเต็มได้ที่นี่ จะทำเพื่ออะไร October 11, 2021 อะไรที่ทำให้เธอหดหู่? October 12, 2021 เมื่อชีวิตจริงไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่จินตนาการไว้ October 13, 2021 เมื่อความตายมาถึงอย่างไม่คาดคิด October 14, 2021 จงฉวยความสุขที่เรียบง่ายไว้ October 15, 2021...
เมื่อสติปัญญาไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

เมื่อสติปัญญาไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

เมื่อสติปัญญาไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า วันที่ 16 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 9:13-18 13 ข้าพเจ้าเห็นเรื่องปัญญาภายใต้ดวงอาทิตย์ และเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตดังต่อไปนี้  14 ยังมีเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง มีคนอยู่ในเมืองนั้นน้อยคน แล้วมีมหาราชามาตีเมืองนั้น...