fbpx

blogs

editor’s picks

GOD
(พระเจ้า)

PERSONAL
(ส่วนตัว)

LIFE ISSUES
(ปัญหาชีวิต)

COMMUNITY
(สังคม)

HAPPENING
(เทรนด์)

EDITOR’S PICKS
(ถูกใจเรา)

November 2022

Christ’s Power Is Made Perfect in Weakness

Christ’s Power Is Made Perfect in Weakness

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ด้วยกำลังจากพระเจ้า” “อย่าซุ่มทำร้ายที่อาศัยของคนชอบธรรมอย่างที่คนอธรรมทำอย่าทำลายที่พักของเขา เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนอธรรมจะสะดุดล้มลงในความยากลำบาก” (สุภาษิต 24:15-16)...

Lovers of God

Lovers of God

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “รักพระเจ้ามากกว่ารักความสนุก” “...วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน...

Glory to God

Glory to God

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ขอมอบเกียรติให้พระเจ้าทั้งหมด” ในพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ยอห์นได้กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าว...

 He refreshes my soul

 He refreshes my soul

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “พระเจ้าทรงเป็นความชื่นใจ” "เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอน และใคร่ครวญถึงพระองค์ทุกๆ ยาม เพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ในร่มปีกของพระองค์" (สดุดี...

Trust God’s Timing

Trust God’s Timing

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “มั่นใจในเวลาของพระเจ้า” "มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์…" (ปัญญาจารย์ 3:1-8) ขอให้เราได้มั่นใจในการดำเนินชีวิตของเรา ในบางครั้งบางเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการ...

Words that matter

Words that matter

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “พูดแล้วต้องทำออกมา” ขอให้คำพูดของเรา มาจากพระเจ้า และถูกครอบครองโดยพระองค์ "คนที่ระวังปากและลิ้นของตน ก็ปกป้องตัวเองจากความยุ่งยาก" (สุภาษิต 21:23) บางครั้งเรามักเผลอที่จะใช้คำพูดของเราไปในทางที่ไม่ดี...

Nurtured by the Word

Nurtured by the Word

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “พระคำของพระเจ้า ทำให้เราอิ่มหนำตลอดไป” “อย่าทำงานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้ แต่จงแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ ซึ่งบุตรมนุษย์ (พระเยซู) จะมอบให้กับพวกท่าน” (‭ยอห์น‬ ‭6:27‬) ...

เมื่อพระเจ้าปล่อยให้ความกลัวที่ลึกที่สุดของฉันเกิดขึ้น

เมื่อพระเจ้าปล่อยให้ความกลัวที่ลึกที่สุดของฉันเกิดขึ้น

WRITER: ร็อกแซน เซวีลล่า ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ลูกที่รักจงกล้าหาญเถิด คือสิ่งที่พระเจ้ากระซิบบอกฉันเมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2015 ซึ่งตอนนั้นฉันไม่เข้าใจ แต่ฉันยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ในพระธรรมโยชูวา 1:9 ว่า...

October 2022

ความบาป 5 ประการที่แฝงอยู่และทำให้เรารู้สึกผิด

ความบาป 5 ประการที่แฝงอยู่และทำให้เรารู้สึกผิด

WRITER: จัสมิน ออง ชคูลฟีลด์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: Mustard Seed Team ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด-19 เราได้เห็นว่าการเลือกของแต่ละคนสามารถช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปทั้งชุมชนได้...

อย่าเสียของ

อย่าเสียของ

WRITER: พอลล่าEDITOR: Mustard Seed Team “ระหว่างที่พระองค์ประทับที่หมู่บ้านเบธานี ในบ้านของซีโมนคนที่เคยเป็นโรคเรื้อน ขณะเมื่อประทับและเสวยอาหารอยู่นั้น มีหญิงคนหนึ่งถือผอบน้ำมันหอมนารดาที่มีราคาแพงมากมาหาพระองค์ แล้วเปิดผอบเทน้ำมันนั้นชโลมลงบนพระเศียรของพระองค์...

He will sustain you

He will sustain you

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “สุขภาพจิตดี เพราะมีพระเจ้า” พระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพเจ้า ให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่" (สดุดี 55:18) ในแต่ละวันเราอาจต้องเจอกับเรื่องราวมากมายในชีวิต ปัญหาภายนอกที่ต้องเจอนั้นว่าน่ากลัวแล้ว...

God is our refuge

God is our refuge

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team ““ใต้ร่มเงาของพระเจ้า จะมีแต่ความร่มรื่น” “เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนยากจน ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนขัดสนเมื่อเขาทุกข์ใจ ทรงเป็นที่กำบังจากพายุและเป็นร่มกันความร้อน...

September 2022

Miracle Worker

Miracle Worker

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “การอัศจรรย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเข้าใจ แต่จากความเชื่อ” พระเยซูตรัสตอบว่า “เพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง พวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า...

Humble Thyself

Humble Thyself

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นขึ้น แต่เรารับใช้พระเจ้าเพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จ” “ถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบเอง...

God is able

God is able

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ไม่ใช่เราเป็นคนทำเองอีกต่อไป แต่ให้พระเจ้าในตัวเราเป็นผู้ทำ” “ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้...

No Matter What

No Matter What

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ไม่สำคัญว่าใครจะทำอะไรกับเรา แต่สำคัญที่เรามีท่าทีและตอบสนองกลับอย่างไร…” “ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านของท่าน และเกลียดชังศัตรูของท่าน’ แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน...

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดตามพระเยซู 4 ประการ

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดตามพระเยซู 4 ประการ

WRITER: ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team การติดตามพระเยซูคืออะไร? คือการทำตามหน้าที่ ‘ต้องทำสิ่งนี้’ และ ‘ควรทำสิ่งนั้น’ เพียงแค่นี้หรือเปล่า? บางครั้ง มุมมองของเราต่อการใช้ชีวิตคริสเตียนสามารถกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ...

ฉันเป็นคนบาปจริงหรือ? เป็นและไม่เป็น

ฉันเป็นคนบาปจริงหรือ? เป็นและไม่เป็น

WRITER: จาเนล ไบร์ทเท็นสไตน์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team หลายเดือนที่แล้ว มีคนบอกฉันว่าพวกเขาพบกลยุทธ์การสร้างวินัยแบบใหม่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกๆ ของพวกเขาโดยบังเอิญ เมื่อพวกเขาจับได้ว่าลูกของเขากำลังทำผิด เด็กจะหยุดทำ...

August 2022

เมื่อฉันมีความวิตกกังวลแล้ว ฉันยังวางใจพระเจ้าได้ไหม?

เมื่อฉันมีความวิตกกังวลแล้ว ฉันยังวางใจพระเจ้าได้ไหม?

WRITER: แมเดลีน เกรซ ชคูลฟีลด์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: ธนากร พูลสินกูล ฉันรู้สึกราวกับว่ามีผ้าห่มผืนใหญ่ทับอยู่บนอกของฉัน เมื่อฉันลองหายใจลึกๆ เข้าไปในปอดและพยายามไอออกมาด้วยความรู้สึกแสบ...

ถ้าพระเจ้าดีและมีอยู่จริงแล้วทำไมคริสเตียนถึงยังฆ่าตัวตาย?

ถ้าพระเจ้าดีและมีอยู่จริงแล้วทำไมคริสเตียนถึงยังฆ่าตัวตาย?

WRITER: แม๊กซ์ เจนกานาธาน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team การเริ่มต้นของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรามาก ทุกสิ่งที่มนุษย์แสวงหาเพื่อเป็นรากฐาน ของอัตลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานของเรา ความมั่นคงทางการเงิน...

คำสารภาพของผู้ที่มักทำตามความพอใจของผู้อื่น

คำสารภาพของผู้ที่มักทำตามความพอใจของผู้อื่น

WRITER: โจอันนา ตัน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Natty GraceEDITOR: ธนิตาวสี ชวาลปัญญาวงศ์ ถึงแม้ว่าฉันจะคุ้นเคยกับคำว่า “people-pleaser” หรือ “คนที่ต้องการเอาใจทุกคน” มาโดยตลอด แต่ฉันก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเช่นนั้น...

July 2022

ชีวิตที่ถูกซ่อนไว้จากความจริง

ชีวิตที่ถูกซ่อนไว้จากความจริง

TRANSLATOR: เจ.ที.เอ็ม.EDITOR: Mustard Seed Team คุณเคยทำตัวเองหล่นหายไหม รู้สึกโกรธตัวเองและต่อว่าตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกจากความผิดพลาดในชีวิตบ้างไหม หรือถามตัวเองว่าฉันเกิดมาทำไม หรือรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ได้มีที่ยืนสำหรับฉันเลย ความเจ็บปวดหรือความรู้สึกไร้ค่าเหล่านี้...

ฉันได้เรียนรู้อะไรเมื่อฉันสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงานไป

ฉันได้เรียนรู้อะไรเมื่อฉันสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงานไป

WRITER: บอนนี่ จูเนล วี. อะบานิด ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ภาสินี ดำรงค์EDITOR: Mustard Seed Team คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจคงอยู่ได้ตลอดไป...

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเกี่ยวอะไรกับชีวิตของฉันตอนนี้?

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเกี่ยวอะไรกับชีวิตของฉันตอนนี้?

WRITER: เคเซีย ลูอิส ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team เมื่อ 20 ปีที่แล้วฉันตัดสินใจติดตามพระเยซู ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การพูดคุยเรื่องพระเจ้ากับผู้เชื่อคนอื่นๆ เป็นเรื่องปกติในชีวิต...

ฉันไม่กล้าที่จะปล่อยให้ตัวเองรู้สึกสวย

ฉันไม่กล้าที่จะปล่อยให้ตัวเองรู้สึกสวย

WRITER: แคสซานดรา เหยา ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์EDITOR: Mustard Seed Team ผู้หญิงทุกคนปรารถนาที่จะรู้สึกสวย ทุกๆ วันเราเห็นโฆษณาเป็นร้อยตัวเกี่ยวกับครีมบำรุง เครื่องสำอาง เสื้อผ้า และยาลดความอ้วน...

June 2022

ถ้าการเป็นคริสเตียนไม่ได้ช่วยอะไรฉันล่ะ?

ถ้าการเป็นคริสเตียนไม่ได้ช่วยอะไรฉันล่ะ?

WRITER: อัลวิน โธมัส ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ณัฐพร ชังเจริญEDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร สวัสดีเพื่อนๆ ทุกคน ผมอยากจะเริ่มต้นโดยการบอกว่า ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณนะ คงมีหลากหลายเหตุผลเลยทีเดียวที่ว่าการเป็นคริสเตียนอาจไม่ตอบโจทย์...

คำสารภาพจากคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบที่ได้รับการรักษา

คำสารภาพจากคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบที่ได้รับการรักษา

WRITER: ราฟาเอล ชาง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร สวัสดี ผมชื่อราฟาเอล ผมเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ (รักความเป๊ะ) ที่ได้รับการรักษาแล้ว ผมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิด...

ทำไมผมถึงหยุดพยายามที่จะได้รับความรักจากพระเจ้า

ทำไมผมถึงหยุดพยายามที่จะได้รับความรักจากพระเจ้า

WRITER: รอส บูน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: เพียรทิพย์ อัศวโภคา มันเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยดี เธอชอบผมและผมก็ชอบเธอ เป็นช่วงเวลาดีๆ กว่าหนึ่งเดือนที่เรากอดและจับมือกันตลอดทุกวันเสาร์ แต่แล้วผมได้พูดบางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างแย่ลง...

May 2022

ชื่อกำหนดตัวตนของเราหรือไม่?

ชื่อกำหนดตัวตนของเราหรือไม่?

WRITER: ลีเดีย แทน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: นีรชา ทั่งศรีวัฒนวงศ์EDITOR: Mustard Seed Team สวัสดี ยินดีที่ได้รู้จัก คุณชื่ออะไร? ฉันมั่นใจว่าเราทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าชื่อมีความสำคัญ เนื่องจากชื่อเป็นสิ่งแรกที่เราต้องการทราบเมื่อเราพบเจอคนใหม่ๆ...

ฉันได้เรียนรู้อะไรจากการปฏิเสธ “การทรงเรียก”

ฉันได้เรียนรู้อะไรจากการปฏิเสธ “การทรงเรียก”

WRITER: คริสตัล บร๊อคคิงธัน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ชลิดา สุภาแสนEDITOR: อาเกียว เธอสูญเสียลูกของเธอไปแล้ว ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าผู้หญิงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่ฉันเมื่อสองสามเดือนก่อนว่าเธอจะตั้งครรภ์ภายในปีนี้ เธอได้ตั้งครรภ์แล้ว...

การต่อสู้กับความคิดหลอกลวงที่ว่า “ฉันไม่ดีพอ”

การต่อสู้กับความคิดหลอกลวงที่ว่า “ฉันไม่ดีพอ”

WRITER: อิซาเบล คริสอสโตโม ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ฉันนั่งอยู่ในห้องน้ำ พยายามหายใจ น้ำตาไหลอาบแก้ม “เธอนั้นไม่ดีพอ” ความคิดของฉันกระซิบบอก “ใช่ ฉันไม่ดีพอสำหรับอะไรเลย” ฉันตอบกลับ ฉันตะโกนออกไปด้วยความหงุดหงิด...

ทำไมเราถึงต้องรวมทั้งความคิดและจิตใจเข้าด้วยกัน

ทำไมเราถึงต้องรวมทั้งความคิดและจิตใจเข้าด้วยกัน

WRITER: ราฟาเอล จาง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ชลิดา สุภาแสนEDITOR: ส้มจี๊ด เมื่อตอนที่ผมเป็นคริสเตียนได้ไม่นาน ผมถูกสอนว่าความรู้สึกเชื่อถือไม่ได้ ผมเรียนรู้ว่าพระเจ้ายังคงรักผม แม้ว่าผมจะไม่รู้สึกว่าพระองค์รักผมก็ตาม...

April 2022

ฉันคิดว่าฉันจำเป็นต้องสวย

ฉันคิดว่าฉันจำเป็นต้องสวย

WRITER: แอคเนส ลี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์EDITOR: พาทินธิดา เจริญสวัสดิ์ ฉันและเพื่อนร่วมงานของฉันเห็นเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งกำลังเดินออกจากประตูออฟฟิศไปพร้อมกระเป๋าของเธอ ในขณะที่ทุกคนกำลังกินข้าวกลางวันกันที่โรงอาหาร...

ฉันแค่อยากจะเริ่มต้นใหม่

ฉันแค่อยากจะเริ่มต้นใหม่

WRITER: ชู ฮวน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์EDITOR: ฤกษ์สิน เขมสุนทร ข้อความจากบรรณาธิการ: บทความนี้อาจมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความคิดและการพยายามฆ่าตัวตายของผู้เขียน มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันพยายามจะจบชีวิตของตัวเอง...

ยอมปล่อยความเป็นตัวเองไป เพื่อค้นหาคุณค่าของตัวเอง

ยอมปล่อยความเป็นตัวเองไป เพื่อค้นหาคุณค่าของตัวเอง

WRITER: คลีเมนไทน์ เชนจ์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ตอนฉันอายุ 15 ฉันมักจะถามพ่อว่า พ่อคิดว่าฉันเก่งในด้านอะไร บทสนทนาของเรามักจะจบลงแบบเดิมๆ ฉันไม่สามารถหาจุดแข็งของตัวเองได้สักที...

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเจ้าทำให้ฉันสวย?

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเจ้าทำให้ฉันสวย?

WRITER: แอคเนส ลี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Natty GraceEDITOR: Mustard Seed Team ฉันตัวเตี้ย ล่ำ และหน้าตาปานกลาง เมื่อตอนที่ฉันอยู่ในวัยกำลังโตนั้น ฉันได้ยินผู้คนคอยติเรื่องจมูกที่แบนของฉัน เพื่อนคนหนึ่งบอกฉันด้วยซ้ำว่า...

March 2022

ยังมีเวลา (Amazing Grace)

ยังมีเวลา (Amazing Grace)

WRITER: พรพรรณ ขวัญพันธุ์งามEDITOR: Mustard Seed Team เมื่อไม่นานมานี้ ฉันได้เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของพิธีไว้อาลัยแบบคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดงานหนึ่งในประเทศตั้งแต่ฉันเป็นคริสเตียนมา ทุกองค์ประกอบล้วนงดงาม ตระการตา เป็นที่กล่าวถึงในทุกแวดวงของสังคม...

การอ้างว่าการเป็นคริสเตียนเป็นทางเดียวไปสู่พระเจ้านั้นไม่หยิ่งไปหน่อยหรือ?

การอ้างว่าการเป็นคริสเตียนเป็นทางเดียวไปสู่พระเจ้านั้นไม่หยิ่งไปหน่อยหรือ?

WRITER: คริส เวล ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: สรสิทธิ์ ธัมมารักขิตานนท์EDITOR: นารดา ไทรงามคริส เวล เป็นบรรณาธิการของพันธกิจมานาประจำวันในสหราชอาณาจักร เขามีของประทานในการสอนพระคัมภีร์  ไม่ว่าจะผ่านทางการเทศนา การนำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ หรือการเขียนบทความ ...

ฉันสามารถมีความสุขได้อย่างไร ถ้าฉันไม่ได้หน้าตาดี?

ฉันสามารถมีความสุขได้อย่างไร ถ้าฉันไม่ได้หน้าตาดี?

WRITER: จัสมิน ออง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ชนิสรา แก้วกระจายEDITOR: Mustard Seed Team เมื่อภาพยนตร์ เครซี่ ริช เอเชี่ยนส์ เหลี่ยมโบตั๋น (Crazy Rich Asians) ได้ออกฉาย หลายคนต่างชื่นชมภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องนี้มาก...

ใช้ชีวิตคริสเตียนท่ามกลางสังคมที่ไม่ชอบความแตกต่าง

ใช้ชีวิตคริสเตียนท่ามกลางสังคมที่ไม่ชอบความแตกต่าง

WRITER: มาริสสา ลัค ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ในช่วงหลายปีนี้ การใช้โซเชียลมีเดียได้เปลี่ยนฉันให้เป็นคริสเตียนประเภท “เก็บทุกอย่างไว้กับตัวเอง” มีหลายโอกาสที่ฉันกลัวการโพสต์สิ่งต่างๆ และกลัวการถูกรังเกียจ...

ทำไมการประกาศกับเพื่อนถึงยากจัง?

ทำไมการประกาศกับเพื่อนถึงยากจัง?

WRITER: ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: สุพิชชา จันทสุทธิบวร หลังจากที่ฉันได้เข้าร่วมงานรับใช้ในมหาวิทยาลัย ทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับการประกาศข่าวประเสริฐมากขึ้น และทำให้การประกาศข่าวประเสริฐมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในชีวิตของฉัน...

February 2022

ตอบโต้คนที่ไม่เกรงใจผู้อื่น

ตอบโต้คนที่ไม่เกรงใจผู้อื่น

WRITER: โจแอนนา โฮร์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ณัฐฤทัย อาสาประโคนEDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร แม้เราจะยืนอยู่ตรงหน้าเขา แต่ผู้ชายคนนี้ยังนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขยื้อนไปไหน ฉันเหลือบตามองไปทางเดียวกับเพื่อน “ขอโทษนะคะ พอดีที่นั่งพวกเราอยู่ด้านในค่ะ”...

หนึ่งเดียวและครบบริบูรณ์ : ฉันเรียนรู้เพื่อที่จะรักในการเป็นโสด

หนึ่งเดียวและครบบริบูรณ์ : ฉันเรียนรู้เพื่อที่จะรักในการเป็นโสด

WRITER: แจ็คเกอรีน โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Natty GraceEDITOR: ใจทิพย์ อยู่มั่น เย็นวันหนึ่งในช่วงเกริ่นนำก่อนเข้าบทเรียนของชั้นเรียนศึกษาพระคัมภีร์ที่ฉันเข้าร่วม ผู้นำที่มีความสุขกับชีวิตแต่งงานท่านหนึ่งได้ตั้งคำถามกับกลุ่มคนโสดว่า...

4 คำถามที่ต้องถามตัวเองก่อนตกลงปลงใจในความสัมพันธ์

4 คำถามที่ต้องถามตัวเองก่อนตกลงปลงใจในความสัมพันธ์

WRITER: ซาราห์ โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ณัฐพร ชังเจริญEDITOR: Mustard Seed Team การแต่งงานเป็นสิ่งที่ฉันต้องการมาโดยตลอดตั้งแต่อายุยังน้อย ตั้งแต่ฉันได้เห็นพ่อแม่และปู่ย่าตายายว่าการได้แต่งงานนั้นเป็นเช่นไร...

4 คำหลอกลวงที่ต้องต่อสู้เมื่อคุณรู้สึกเหงา

4 คำหลอกลวงที่ต้องต่อสู้เมื่อคุณรู้สึกเหงา

WRITER: ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: เฮจี คิมEDITOR: Mustard Seed Team ไม่ว่าคุณกำลังย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพื่อเรียนต่อหรือทำงาน กำลังอยู่ในช่วงทำใจหลังจากการเลิกลา กำลังอดทนอยู่กับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว หรือเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเอาซะเลย...

January 2022

3 วิธีการอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า

3 วิธีการอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า

WRITER: ซาร่าห์ โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: สรสิทธิ์ ฑัมมารักขิตานนท์EDITOR: ภัทรานิษฐ์ ดอกจำปา ไม่มีคำอธิษฐานใดที่เร่งด่วนและสำคัญกับเรามากไปกว่าการที่ได้เห็นคนที่เรารักรู้จักพระเจ้า ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนสนิท...

สิ่งที่เกือบทำลายความสัมพันธ์ก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้น

สิ่งที่เกือบทำลายความสัมพันธ์ก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้น

WRITER: แอนนี คาล์ดเวลล์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ณัฐพร ชังเจริญEDITOR: มิ้นท์ สุพิชชา จันทสุทธิบวรตอนที่มองเพียงผ่านๆ ฉันคิดว่าเขาเป็นคนไร้บ้านคนหนึ่งที่เดินเรื่อยเปื่อยเข้ามาในโบสถ์...

พระเจ้ากำลังนำคุณเข้าสู่ฤดูแห่งการตัดแต่งกิ่งหรือไม่

พระเจ้ากำลังนำคุณเข้าสู่ฤดูแห่งการตัดแต่งกิ่งหรือไม่

WRITER: มาริสา ลุก ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: นามระพี พีระมาน เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีแล้วที่ฉันกับสามีได้ย้ายที่อยู่จากประเทศฮ่องกงไปยังประเทศไต้หวัน เพื่อเข้าร่วมพันธกิจกับ  คริสตจักรท้องถิ่น ณ ที่นั้น...

5 ทัศนคติของพระเจ้าที่ควรใช้ในที่ทำงาน

5 ทัศนคติของพระเจ้าที่ควรใช้ในที่ทำงาน

WRITER: ซาร่า โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: กาญจนา​ กาญจนพาที EDITOR: ธนากร พูลสินกูล “พระเจ้า ขอทรงโปรดประทานงานที่จะทำให้ลูกมีความสุขที่จะตื่นไปทำงานทุกวันตลอดซัก 40 ปีด้วย” นี่คือประโยคที่ฉันใช้อธิษฐานจริงๆ ในตอนที่ใกล้จะจบจากมหาวิทยาลัย...

พระเจ้ากล้าสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ได้อย่างไร?

พระเจ้ากล้าสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ได้อย่างไร?

WRITER: อเล็กซ์ สตาร์ก ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: Mustard Seed Teamอเล็กซ์ สตาร์ก เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรนิวไลฟ์ (Newlife Church) คริสตจักรตั้งอยู่ที่บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ภูมิหลังของเขามีความเกี่ยวข้องกับ OCCA the Oxford...

December 2021

พระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเราหรือไม่?

พระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเราหรือไม่?

WRITER: คอนสแตนซ์ โอโปกู ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Pornsura LowachirahutEDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร ถ้าคุณอยากได้ภาพถ่ายหอบาเบลในศตวรรษที่ 21 คุณควรไปที่ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อไม่นานมานี้...

รักด้วยการปฎิเสธและให้ขอบเขตแสดงความห่วงใย

รักด้วยการปฎิเสธและให้ขอบเขตแสดงความห่วงใย

WRITER: จาเนล ไบรเทนสไตน์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Natty GraceEDITOR: Thitikarn Nithiuthai (Mesy) ฉันยังจำฤดูร้อนที่สดใสคราวนั้นได้เป็นอย่างดี ตอนนั้นฉันกำลังมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนมัธยมปลาย ขณะที่สมองน้อยๆ...

เดี๋ยวก่อน คริสเตียนควรเฉลิมฉลองคริสต์มาสไหม?

เดี๋ยวก่อน คริสเตียนควรเฉลิมฉลองคริสต์มาสไหม?

WRITER: เดโบราห์ ฟ๊อกซ์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ฉันไม่รู้เกี่ยวกับคุณ แต่เมื่อคริสต์มาสใกล้เข้ามา ฉันมักจะมองดูสายรุ้งประดับต้นคริสต์มาส แสงไฟระยิบระยับ และห้างสรรพสินค้าที่แออัด...

อย่าให้โรคซึมเศร้ากำหนดตัวคุณ

อย่าให้โรคซึมเศร้ากำหนดตัวคุณ

WRITER: มาริซ่า ลุค ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: นารดา ไทรงามEDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร หมายเหตุจากบรรณาธิการ : บทความนี้มีรายละเอียดของการต่อสู้กับโรคซึมเศร้าและการทำร้ายตัวเอง ในช่วงปีแรกๆ มันเป็นเพียงแค่ความหนักหน่วงทั้งในจิตใจและความคิด...

November 2021

ฉันไม่มีคำพยานถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปและมันก็ไม่มีปัญหาอะไร

ฉันไม่มีคำพยานถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปและมันก็ไม่มีปัญหาอะไร

WRITER: จีน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์ EDITOR: ฤกษ์สิน เขมสุนทร ฉันเกิดมาในครอบครัวคริสเตียน ในทุกๆ สัปดาห์ตั้งแต่เด็กฉันได้เข้าร่วมชั้นเรียนรวีฯ เข้าร่วมการนมัสการ และร่วมสามัคคีธรรมกลุ่มย่อยกับครอบครัว...

ของประทานฝ่ายวิญญาณของคุณคืออะไร? – คำถามที่ฉันมักหวาดหวั่นอยู่เสมอ

ของประทานฝ่ายวิญญาณของคุณคืออะไร? – คำถามที่ฉันมักหวาดหวั่นอยู่เสมอ

WRITER: คิว แจ็คสัน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์EDITOR: ฤกษ์สิน เขมสุนทร ของประทานฝ่ายวิญญาณของคุณคืออะไร? นี่คือคำถามที่ฉันถูกถามมาโดยตลอดในการเข้ากลุ่มเซลล์หลายครั้ง คำถามและบทสนทนาเหล่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดใจอยู่เสมอ...

คริสเตียนสามารถเล่นสนุกได้แค่ไหน

คริสเตียนสามารถเล่นสนุกได้แค่ไหน

WRITER: โจนาธาน มาล์ม ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: Natty Grace EDITOR: สุพิชชา จันทสุทธิบวร คุณรู้ไหม ผมไม่เคยคิดว่าผมจะรู้สึกสนุกกับชีวิตมากไปกว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้เลย ผมประกอบอาชีพอิสระ และภรรยาของผมกำลังเรียนต่ออยู่...

October 2021

ฉันเคยรู้สึกเป็นคนไม่สำคัญในแผ่นดินของพระเจ้า

ฉันเคยรู้สึกเป็นคนไม่สำคัญในแผ่นดินของพระเจ้า

WRITER: เดโบราห์ ลี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: นารดา ไทรงาม EDITOR: พักตร์วดี คะนึงไกวัล ปีที่ผ่านมา ฉันใช้เวลาว่างเขียนบทความส่งให้กับหน่วยงานหนึ่ง แต่แล้ววันหนึ่งฉันได้รับแจ้งว่าไม่ต้องเขียนเรื่องต่อไปอีกแล้ว พวกเขาไม่ส่งอีเมลล์มาถึงฉันอีก...

ทำไมถึงเชื่อในพระเยซู?

ทำไมถึงเชื่อในพระเยซู?

WRITER: แม๊กซ์ เจกานาธาน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ EDITOR: Mustard Seed Teamแม๊กซ์ เจกานาธาน (Max Jeganathan) เป็นวิทยากรและนักเขียนของ “Thinking Faith”...

September 2021

คุณกำลังตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณเชื่อหรือไม่?

คุณกำลังตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณเชื่อหรือไม่?

WRITER: โจนาธาน มาล์ม ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ชลิดา สุภาแสน EDITOR: Mustard Seed Team ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ผมไม่เคยตั้งคำถามจริงจังกับความเชื่อของผมมากเท่าไหร่ ผมมักจะสงสัยในเรื่องวิวัฒนาการและปัญหาความชั่วร้ายที่มีอยู่ในโลกเสียมากกว่า...

5 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับความสัตย์ซื่อ

5 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับความสัตย์ซื่อ

WRITER: เจน ลิม ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: เฮจี คิม EDITOR: ธนากร พูลสินกูล คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่า คุณพลาดไปจากพระพรของพระเจ้าหรือไม่เติบโตพอในฐานะคริสเตียนเพียงเพราะว่าคุณไม่สัตย์ซื่อพอหรือเปล่า? หรือคุณรู้สึกว่าคุณก็ดำเนินชีวิตตาม “สิ่งที่ต้องทำ”...

เรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าท่ามกลางความเศร้า

เรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าท่ามกลางความเศร้า

WRITER: เดโบราห์ ฟ๊อกซ์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ฤกษ์สิน เขมสุนทร EDITOR: พักตร์วดี คะนึงไกวัล ในโบสถ์แน่นขนัดไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา มีอาหาร มีสีสัน และมีเสียงพูดคุย แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ยังคงรู้สึกว่างเปล่า...

4 ความจริงที่จะปกป้องจิตใจของคุณจากความคิดที่อันตราย

4 ความจริงที่จะปกป้องจิตใจของคุณจากความคิดที่อันตราย

WRITER: เมลิซ่า โกะ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: แนน โชติรัตน์ EDITOR: Toey Jaitip เพียงแค่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา และเลื่อนดูเนื้อหาต่างๆ ที่ถูกโพสต์ในโลกโซเซียลมีเดียก็สามารถทำให้ความรู้สึกมั่นใจของเราลดลงได้...

August 2021

เมื่อฉันเลิกวิ่งหนีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ

เมื่อฉันเลิกวิ่งหนีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ

WRITER: เจียหมิง เฉิง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: รักษพร พรกีรติกุล EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร ฉันไม่ชอบเวลาที่ตัวเองอารมณ์แปรปรวน ฉันคิดว่ามันเริ่มมาจากการที่ฉันเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันในวัยเด็ก ฉันไม่เคยเข้าใจเลยว่าการถกเถียงกันในเรื่องธรรมดาอย่างการล้างจาน...

ความจริง 3 ประการที่เราต้องยึดไว้เมื่อเผชิญความท้าทาย

ความจริง 3 ประการที่เราต้องยึดไว้เมื่อเผชิญความท้าทาย

WRITER: แคสซานดรา โย ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: พัฒน์นรี หมุดเชื้อ EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร เมื่อไรก็ตามที่เราเจอกับความท้าทายในชีวิต เรามักจะคาดหวังให้สถานการณ์ได้รับการแก้ไขและดีขึ้น ฉันรู้ว่าฉันชอบนำความหวังนี้ไปอธิษฐานกับพระเจ้า...

3 พระสัญญาที่ช่วยให้คุณก้าวผ่านวันนี้ได้

3 พระสัญญาที่ช่วยให้คุณก้าวผ่านวันนี้ได้

WRITER: ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: สรสิทธิ์ ธัมมารักขิตานนท์ EDITOR: MUSTARD SEED TEAM “ฉันหวังว่าจะได้เจอคุณในปีหน้า” “ฉันหวังว่าพวกเขาจะผลิตวัคซีนได้เร็วๆ นี้” “ฉันหวังว่าทริปที่เราวางแผนไว้จะเป็นจริง!” เราคงลืมไปแล้วว่ากี่ครั้งกันที่เราใช้คำว่า “ความหวัง”...

5 คู่รักในพระคัมภีร์สอนอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องรักๆ

5 คู่รักในพระคัมภีร์สอนอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องรักๆ

WRITER: เอ็ม ทวอง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR/ EDITOR: Mustard Seed Teamหมายเหตุจากผู้เขียน: พระคัมภีร์สามารถให้สติปัญญาแก่เราในหัวข้อต่างๆ ด้วยหลากหลายวิธี การเรียนรู้จากคู่รักในพระคัมภีร์อาจเป็นวิธีที่ดีที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในมุมมองของพระคัมภีร์...

July 2021

ความจริง 4  ประการที่ช่วยส่องสว่างในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุด

ความจริง 4 ประการที่ช่วยส่องสว่างในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุด

WRITER: เจด มาซาริน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: เฮจี คิม EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร ฉันเริ่มเรียนต่อในด้านให้คำปรึกษาและตื่นเต้นกับฤดูกาลใหม่ที่ยอดเยี่ยม ฉันดีใจที่ฉันไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น ในช่วงหน้าหนาวตอนนั้น...

ก้าวต่อไปแม้สิ้นหวัง

ก้าวต่อไปแม้สิ้นหวัง

WRITER: ยูจีน ฉี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: พัฒน์นรี หมุดเชื้อ EDITOR: ยุพดี ศรีธนางกูร เมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว ผมและเพื่อนไปเดินเขาเฮลัมบู ประเทศเนปาลโดยไม่มีไกด์นำทาง เราเริ่มออกเดินทางหลังจากหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และโหลดแผนที่ไว้ในโทรศัพท์มือถือของเรา...

4 เหตุผลที่ความรักของพระเจ้าคือรากฐานที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณ

4 เหตุผลที่ความรักของพระเจ้าคือรากฐานที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณ

WRITER: นิโคล รุงโก ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: Mustard Seed Team EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร เราทุกคนมุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตบนรากฐานของเงิน ความสำเร็จ และการยอมรับ ฉันจะสารภาพว่าฉันก็เช่นกันที่เคยเป็นแบบนั้น อยากเป็นที่ยอมรับสำหรับการทำสิ่งต่างๆ...

พลังแห่งการอธิษฐาน

พลังแห่งการอธิษฐาน

WRITER: ขนมปังไม่ใส่เชื้อEDITOR: Mustard Seed Team ฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบอธิษฐาน เพราะรู้สึกว่าการอธิษฐานทำให้ฉันเสียเวลาในการทำบางอย่างไป จนกระทั่งฉันเห็นว่าชีวิตของฉันไม่ติดสนิทกับพระองค์ เมื่อฉันขาดการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ ฉันมานั่งที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง...

ฉันคิดว่าฉันคงไม่มีวันให้อภัย

ฉันคิดว่าฉันคงไม่มีวันให้อภัย

WRITER: เดโบราห์ ลี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: รักษพร พรกีรติกุล EDITOR: ยุพดี ศรีธนางกูร เมื่อฉันแต่งงานและย้ายเข้าไปอยู่กับครอบครัวของสามี ฉันได้พบกับความขัดแย้งมากมาย ฉันยังเด็กและอารมณ์ร้อนทำให้ฉันใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อคนอื่นๆ ในครอบครัว...

แลกความกังวลของคุณกับสันติสุขจากพระเจ้า

แลกความกังวลของคุณกับสันติสุขจากพระเจ้า

WRITER: มาร์ธา เฟอร์เรร่า ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: Gift Natthanan EDITOR: Mustard Seed Team ฉันคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ความจำค่อนข้างดี ฉันมักจะเป็นคนที่คนอื่นไว้วางใจที่จะพูดว่า “เธอช่วยเตือนฉันว่า…”...

วิธีเอาชนะความรู้สึกที่อ่อนล้า

วิธีเอาชนะความรู้สึกที่อ่อนล้า

WRITER: YMI ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR/EDITOR: MUSTARD SEED TEAM เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2021 เราหวังว่าปีใหม่จะเป็นปีที่ดีขึ้น และพอผ่านมาสักพักมันเหมือนจะมีความหวัง - เราสามารถกลับมานั่งทานอาหารได้ในร้าน เราจะสามารถไปโบสถ์ได้อีกครั้ง...

June 2021

พระพรที่ซ่อนอยู่จากการเป็นโรคเบาหวานในวัย 26

พระพรที่ซ่อนอยู่จากการเป็นโรคเบาหวานในวัย 26

WRITER: สวิตตา เจริญศรีศิลป์ EDITOR: Mustard Seed Team เมื่อปลายปี 2020 ฉันได้มีโอกาสไปตรวจสุขภาพประจำปีครั้งแรกตอนอายุ 26 ปี และพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของฉันสูงกว่าเกณฑ์ปกติ หลังจากนั้น 3 เดือนฉันได้ไปตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูว่าฉันเข้าเกณฑ์เป็นเบาหวานแล้วหรือยัง...

ผมมีบาปที่ต้องสารภาพ. . .

ผมมีบาปที่ต้องสารภาพ. . .

WRITER: อัลวิน โทมัส ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ชนิสรา แก้วกระจาย EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมพึ่งได้เรียนรู้นั่นคือบาปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ผมรู้ว่าคุณต้องกำลังคิดว่า “ใช่แล้ว มันยังไม่ชัดเจนอีกหรอ?” แต่มันเป็นเรื่องง่ายมากๆ...

เมื่อฉันนอนไม่หลับ

เมื่อฉันนอนไม่หลับ

WRITER: คิม ชอง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ฤกษ์สิน เขมสุนทร EDITOR: พักตร์วดี คะนึงไกวัลเมื่อคืนวันอาทิตย์ฉันป่วยเป็นไข้หวัดค่อนข้างหนัก เวลาประมาณสามทุ่มฉันก็รู้สึกง่วงอย่างรวดเร็ว จึงเตรียมตัวเพื่อจะเข้านอนและก็ซุกตัวนอนอยู่บนเตียงตั้งแต่ก่อนสี่ทุ่ม...

ฉันตั้งท้องตอนอายุ 18 ฉันกำลังคิดอะไรอยู่?

ฉันตั้งท้องตอนอายุ 18 ฉันกำลังคิดอะไรอยู่?

WRITER: บรี โรสติค ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: นุชจรี ปันคำ EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร มีช่วงหนึ่งที่ฉันคิดว่าฉันมีความพร้อมสำหรับทุกอย่าง ในความคิดของฉัน ฉันคิดว่าฉันเป็นบุคคลต้นแบบที่ใครๆ ก็อยากจะเป็นแบบฉัน...

ทำไมผมถึงกลัวการเป็นคนอ่อนแอ

ทำไมผมถึงกลัวการเป็นคนอ่อนแอ

WRITER: แดเนียล แฮมลิน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์ EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร เมื่อนึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วผมยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่นิดๆ ผมแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งและได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเพื่อบอกเธอว่าผมรู้สึกอย่างไร...

3 วิธีในการปกป้องความคิดของคุณ

3 วิธีในการปกป้องความคิดของคุณ

WRITER: เด็บบรา ไอย์อิส ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์ EDITOR: พักตร์วดี คะนึงไกวัล ทุกวันนี้ เพียงแค่เราใช้ปลายนิ้วสัมผัส  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ก็พร้อมจะพุ่งเข้ามาหาเรา ไม่ว่าจะมาจากสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ...

เมื่อฉันรู้สึกเหนื่อยที่จะเก็บซ่อนความบาป

เมื่อฉันรู้สึกเหนื่อยที่จะเก็บซ่อนความบาป

WRITER: โดรอธี นอร์เบิร์ก ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์ EDITOR: Mustard Seed Team “ความจริงจะเปิดเผยออกมาเอง” เมื่อฉันยังเด็ก คำพูดนี้ฝังความกลัวไว้ในใจของฉัน เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินแม่พูดประโยคนี้กับฉัน มันหมายความว่า...

May 2021

3 คำอธิษฐานเติมไฟให้ใจที่อ่อนแรง

3 คำอธิษฐานเติมไฟให้ใจที่อ่อนแรง

WRITER: มาเดลีน คาลู ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ณัฐฤทัย อาสาประโคน EDITOR: Mustard Seed Team เมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา ค.ศ. 2020 เป็นปีที่เราต้องคอยระวังตัวเองยิ่งกว่าปีไหนๆ เริ่มจากเชื้อไวรัสโควิด19...

ใช่แล้ว พระเจ้าจะประทานสิ่งต่างๆ ให้กับคุณมากกว่าที่คุณจะรับไหว

ใช่แล้ว พระเจ้าจะประทานสิ่งต่างๆ ให้กับคุณมากกว่าที่คุณจะรับไหว

WRITER: มาเดลีน คาลู ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: Mustard Seed Team EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร ฉันมองไปที่ภาพเอ็กซเรย์แมวของฉัน หัวใจของฉันตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่ม ขณะที่ฉันพยายามจับใจความในสิ่งที่สัตวแพทย์กำลังอธิบายให้ฉันฟัง “อย่างที่คุณเห็น...

3 เคล็ดลับสำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้ที่จะมีความสุขใจในพระเจ้า

3 เคล็ดลับสำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้ที่จะมีความสุขใจในพระเจ้า

WRITER: เจคอบ เอ็น ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: Mustard Seed Team EDITOR: Mustard Seed Teamเจคอบคือสามีของอีวอง์น และเป็นพ่อ (เพื่อนซี้) ของเจดและจัสตุส และเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักร Redemption Hill Church ที่ประเทศสิงคโปร์...

วินเชนโซ่ สุดหล่อ สุดแซบ ผู้มาทวงความยุติธรรม

วินเชนโซ่ สุดหล่อ สุดแซบ ผู้มาทวงความยุติธรรม

WRITER: โจแอนนา ฮอร์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR/EDITOR: Mustard Seed Team สกรีนช็อตจาก Netflix โน้ตจากผู้เขียน: รีวิวนี้มีการสปอยล์ ดาว: 4/5 ในโลกของวินเชนโซ่ กาซาโน ความยุติธรรมนั้นคือละครตลก เขาได้ล้อเลียนคำว่า “ฮีโร่แห่งความยุติธรรม” และบอกเปรียบตัวเองเป็น...

การถูกปฏิเสธนำฉันไปสู่หนทางที่ถูกต้อง

การถูกปฏิเสธนำฉันไปสู่หนทางที่ถูกต้อง

WRITER: โจแอนนา แทน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ EDITOR:  ธัญธร จันทสุทธิบวร สมัยที่ฉันเป็นเด็กฉันมักจะถูกเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงของครอบครัวเพราะฉันเป็นลูกคนเล็กสุดของบ้าน แต่เมื่อฉันโตขึ้น มันกลับเป็นเรื่องยากที่ฉันจะได้รับการสนใจจากแม่...

คำโกหกที่ทำให้เราห่างไกลจากพระคำ

คำโกหกที่ทำให้เราห่างไกลจากพระคำ

WRITER: ซาร่าห์ โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ชลิดา สุภาแสน EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร สำหรับฉันช่วงขึ้นปีใหม่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่พิเศษอะไร ต้นเดือนมกราคมถือเป็นเหมือนเครื่องหมายในการเริ่มต้นกิจวัตรประจำวันเดิมๆของฉันทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน...

April 2021

3 วิธีที่พระเยซูเปลี่ยนชีวิตของฉัน

3 วิธีที่พระเยซูเปลี่ยนชีวิตของฉัน

WRITER: แฮนน่า โก ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: Gift Natthanan  EDITOR: Mustard Seed Team ฉันกำลังนั่งอยู่บนรถในระหว่างทางที่จะไปเจอเพื่อนๆ ที่โบสถ์ แล้วฉันก็คิดถึงคำถามที่ว่า พระเยซูคริสต์เป็นใครสำหรับฉัน กลุ่มของพวกเราที่โบสถ์กำลังอยู่ในบทเรียนตอน...

เริ่มต้นด้วยการเชื่อว่าพระเจ้าทรงแสนดี

เริ่มต้นด้วยการเชื่อว่าพระเจ้าทรงแสนดี

WRITER: กาเบรียล ตริโยโน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ชลิดา สุภาแสน EDITOR: Mustard Seed Team หลายครั้งในชีวิตเราทุกคนคงเคยพูดว่า “ขอบคุณพระเจ้า” หรือ “พระเจ้าดี” แต่ทางเลือกและวิถีชีวิตของเราสะท้อนถึงสิ่งที่เราพูดหรือไม่? สำหรับฉันมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป...

หมดความอดทนกับโควิด-19? สองเคล็ดลับที่คอยช่วยให้จิตใจสงบ

หมดความอดทนกับโควิด-19? สองเคล็ดลับที่คอยช่วยให้จิตใจสงบ

WRITER: ลิลลี่ ลิน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI (ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงบทความ)TRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2020 องค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคระบาดทั่วโลก...

ฉันเป็นที่รักจริงหรือ?

ฉันเป็นที่รักจริงหรือ?

WRITER: เจสลิน ซี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ชลิดา สุภาแสน  EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร “ไร้ประโยชน์” “โง่จัง” “ไม่เห็นจะมีไรดีสักอย่าง” คำพูดเหล่านี้อาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยในท่ามกลางพวกเราบางคน แม้ว่าฉันจะรู้ว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้า...

แค่รู้พระคัมภีร์มันไม่เพียงพอ

แค่รู้พระคัมภีร์มันไม่เพียงพอ

WRITER: แอคเนส ลี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: Pornsura Lowachirahut  EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร ช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมนมัสการในคริสตจักรเล็กๆ ที่ฉันเป็นสมาชิกอยู่ เขาเป็นชาวสิงค์โปรที่ทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา...

7 สิ่งที่คุณควรอธิษฐานเผื่อ (แต่อาจไม่ได้อธิษฐาน)

7 สิ่งที่คุณควรอธิษฐานเผื่อ (แต่อาจไม่ได้อธิษฐาน)

WRITER: ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ชลิดา สุภาแสน EDITOR: อาเกียว เมื่อเร็วๆ นี้คุณได้อธิษฐานในเรื่องอะไรบ้าง? เป็นการอธิษฐานวิงวอนและสรรเสริญตามปกติ ขอให้พระเจ้าทรงช่วยในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญ หรือขอบคุณเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำ?...

8 วิธีในการเสริมสร้างมิตรภาพกับพระเจ้า

8 วิธีในการเสริมสร้างมิตรภาพกับพระเจ้า

WRITER: ราฟาเอล แซง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR : เฮจี คิม EDITOR: อาเกียว ฉันรักที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะบิดา และสรรเสริญพระองค์ในฐานะกษัตริย์ ฉันอยากที่จะทำตามพระเยซู ผู้เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด...

สิ่งที่ฉันเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระคุณ

สิ่งที่ฉันเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระคุณ

WRITER: เนล ลิม ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ EDITOR: Mustard Seed Team ตอนที่ฉันอายุยี่สิบต้นๆ ฉันได้นั่งคุยกับพี่เลี้ยงของฉันและขอร้องให้เธอช่วยอธิบายการทำงานของพระคุณพระเจ้าให้ฉันเข้าใจ ในช่วงนั้นชีวิตมันไม่ได้ง่ายเลย...

March 2021

ความรักที่ไม่ได้มาจากฉัน

ความรักที่ไม่ได้มาจากฉัน

WRITER: พลอย EDITOR: Mustard Seed Team บ่อยครั้งที่สมองกับหัวใจของฉันทำงานร่วมกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล เมื่อผ่านการคิด วิเคราะห์ พิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว สมองจะสั่งการ และหัวใจเห็นพ้อง จึงปรากฎออกมาเป็นการกระทำ...

5 สิ่งที่พึงกระทำ อย่าละเลยเมื่อเราเกิดความสงสัย

5 สิ่งที่พึงกระทำ อย่าละเลยเมื่อเราเกิดความสงสัย

WRITER: ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: Pornsura Lowachirahut EDITOR: วิวรรธน์ ศรีธนางกูร คุณเคยมีคำถามเกี่ยวกับความเชื่อของคุณบ้างหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นคำถามในด้านศาสนศาสตร์ เช่น พระเจ้าทรงสร้างโลกอย่างไร ไปจนถึงความรู้สึกสงสัย เป็นต้น ว่าพระเจ้าทรงรักฉันจริงๆ...

ผมลืมไปว่าผมเป็นเพื่อนกับพระเยซู

ผมลืมไปว่าผมเป็นเพื่อนกับพระเยซู

WRITER: คาเลบ ดาเนียล ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร การเติบโตในคริสตจักรทำให้ผมมักจะได้ยินคำกล่าวที่ว่าพระเยซูคือ “เพื่อนของเราตลอดไป” อยู่บ่อยๆ ในชั้นเรียนพระคัมภีร์...

อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเติบโตฝ่ายวิญญาณก็คือ “ตัวคุณเอง”

อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเติบโตฝ่ายวิญญาณก็คือ “ตัวคุณเอง”

WRITER: วีนา คูรูวิลล่า ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: สรสิทธิ์ ธัมมารักขิตานนท์ EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร ฉันเป็นพ่อแม่บุญธรรมของสาวน้อยคนหนึ่ง ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ฉันและสามีมีความสุขมากๆ ที่ได้ร่วมกันดูแลของขวัญแห่งชีวิตชิ้นนี้ ในตอนที่เธอยังเด็ก...

ความเข้าใจผิด 3 ประการในเรื่องการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ

ความเข้าใจผิด 3 ประการในเรื่องการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ

WRITER: ลาร่า ลินช์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ EDITOR: อาเกียวARTWORK BY: YMI X Lara Lynch คุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่าตัวเองไม่เติบโตในความเชื่อ คุณแสวงหาพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์และการอธิษฐาน คุณไม่ได้ปิดบังความผิดบาปของคุณต่อพระองค์...

February 2021

ถ้าฉันแต่งงานกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนล่ะ?

ถ้าฉันแต่งงานกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนล่ะ?

WRITER: คิว แจ๊คสัน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ  EDITOR: นารดา ไทรงาม เขารักฉัน เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ทั้งเอาใจใส่ ห่วงใย มีน้ำใจและใจดี เขาเคารพความเชื่อของฉันและมาโบสถ์กับฉันอยู่หลายครั้ง จริงๆ แล้ว...

พระเยซูคริสต์ก็เหงาเป็นนะ

พระเยซูคริสต์ก็เหงาเป็นนะ

WRITER: พรพรรณ ตรีศิริพิศาล  EDITOR: Mustard Seed Team ถ้าเราลองจินตนาการถึงชีวิตของพระเยซู เราจะพบว่าพระองค์ต้องเกิดและเติบโตมาในครอบครัวคนบาป อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาป แต่พระองค์ไม่เคยทำบาป แถมยังเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ครบถ้วน...

เมื่อความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวได้สอนอะไรฉัน

เมื่อความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวได้สอนอะไรฉัน

WRITER: คาร่า ยอ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: เฮจี คิม EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร ฉันพึ่งย่างเข้าอายุ 30 ฉันมักจะคิดมาตลอดว่าอายุเท่านี้ฉันควรจะได้แต่งงานแล้ว.. ในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา ฉันล้มเหลวในความสัมพันธ์ถึง 2 ครั้ง...

ในความรักและการแต่งงาน ใครคือคนที่ใช่?

ในความรักและการแต่งงาน ใครคือคนที่ใช่?

WRITER: เคไซย่า ลิวอิส ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: สิริวรรณ ภูษิตประภา EDITOR: Mustard Seed Team ฉันอายุ 34 ปี และใช้ชีวิตแต่งงานมาแล้ว 4 ปี ดังนั้นฉันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งงานหรือความรัก อย่างไรก็ตาม...

ทำไมฉันยังเป็นโสด?

ทำไมฉันยังเป็นโสด?

WRITER: คริสตี้ วิลคินสันต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ทิพย์สุพร ชาน EDITOR: Mustard Seed Team ฉันนั่งอยู่ในโบสถ์กำลังฟังศิษยาภิบาลเทศนา ขณะที่สายตาของฉันจดจ่ออยู่ที่คู่รักคู่หนึ่งที่นั่งอยู่ไม่กี่แถวข้างหน้าจากที่ที่ฉันนั่งอยู่...

ถึงหนุ่มๆ คริสเตียนทุกคนที่ยังโสดอยู่

ถึงหนุ่มๆ คริสเตียนทุกคนที่ยังโสดอยู่

WRITER: เจฟฟรี่ เซียว ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: สรสิทธิ์ ธัมมารักขิตานนท์ EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร การอยู่เป็นโสดไม่ใช่เรื่องผิด ใช่ คุณอ่านถูกแล้ว มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรถ้าหากคุณยังไม่แต่งงานหรือผูกพันธ์กับใคร หรือยังไม่เคยคบหาดูใจกับใครเลย...

เมื่อความหวังในความสัมพันธ์ของฉันถูกทำลาย

เมื่อความหวังในความสัมพันธ์ของฉันถูกทำลาย

WRITER: แม็คเคนซี คิง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ณัฐพร ชังเจริญ EDITOR: Mustard Seed Team ความโดดเดี่ยวไร้คู่ที่กินเวลาเนิ่นนานกว่าสิบปีของฉันใกล้จะเดินมาถึงจุดสิ้นสุด ฉันคิดอย่างมีความสุขเล็กๆ ว่า...

January 2021

เลิกเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเริ่มเป็นคนที่บริสุทธิ์

เลิกเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเริ่มเป็นคนที่บริสุทธิ์

WRITER: เจเนล บริเทนสไตน์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: สรสิทธิ์ ธัมมารักขิตานนท์EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร ฉันยังจำได้ดีถึงชีวิตม.ปลายที่แสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจัง ถ้าฉันเลือกได้เพียงอย่างเดียวในโลกนี้สิ่งที่ฉันเลือกก็คือการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ต่อพระเจ้า...

ลบคำสบประมาทแบบไม่ต้องพิสูจน์

ลบคำสบประมาทแบบไม่ต้องพิสูจน์

WRITER: พรพรรณ ตรีศิริพิศาล EDITOR: Mustard Seed Team หลายๆ ครั้ง ที่เราเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่าง อาจเป็นงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือออกจากงานประจำมาทำในสิ่งที่เรารัก เราอาจได้ยินคนรักหรือคนรอบข้างเราตั้งคำถาม “จะไหวหรอ ทำไม่ได้หรอกมั้ง” “ทำแบบนี้ แล้วจะเอาอะไรกิน...

เหตุผล 3 ประการว่าทำไมการเป็นคริสเตียนถึงดีจริงๆ

เหตุผล 3 ประการว่าทำไมการเป็นคริสเตียนถึงดีจริงๆ

WRITER: แดเนียล ไรอัน เดย์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ณัฐพร ชังเจริญ  EDITOR: Mustard Seed Team แดเนียลแต่งงานกับคนรักที่คบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลายและเป็นคุณพ่อลูกสาม เขาเป็นผู้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า แล้วอะไรต่อ: งานในฝันของคุณ การทรงเรียกของพระเจ้า...

เราจะอธิษฐานด้วยความมั่นใจได้อย่างไรเมื่อชีวิตไม่มั่นคง?

เราจะอธิษฐานด้วยความมั่นใจได้อย่างไรเมื่อชีวิตไม่มั่นคง?

WRITER: แฮนนาห์ โก ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR/EDITOR: Mustard Seed Team คุณเคยอธิษฐานแบบเผื่อใจหรือเปล่า? คืออย่างนี้ คุณขอบางอย่างจากพระเจ้าแต่ไม่แน่ใจว่าพระองค์จะให้หรือเปล่า ดังนั้นคุณก็ยังคงอธิษฐานแต่ไม่อดใจรอ เพราะคุณก็ไม่ได้อยากจะคาดหวัง...

วิธีสร้างสรรค์ในการอ่านพระคำ

วิธีสร้างสรรค์ในการอ่านพระคำ

WRITER: แอชลีย์ แอชคราฟท์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR : สรสิทธิ์ ธัมมารักขิตานนท์ EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร ไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นเหมือนกันไหม แต่หลังจากช่วงกักตัวฉันรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนเฉื่อยชา ไร้ซึ่งแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ...

ฉันเรียนรู้เคล็ดลับในการจัดการเวลา

ฉันเรียนรู้เคล็ดลับในการจัดการเวลา

WRITER: คริสตีน อี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ชลิดา สุภาแสน EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร ช่วงบ่ายแก่ๆ ฉันยังคงนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ฉันควรต้องแก้ไขบทความสำหรับอัพบนเว็บไซต์ให้เสร็จ ส่วนลูกชายของฉันกำลังเล่นรถของเล่นของเขาไปทั่วห้องรับแขก...

3 นิสัยที่คุณไม่รู้ว่าคุณต้องกำจัดออกไป

3 นิสัยที่คุณไม่รู้ว่าคุณต้องกำจัดออกไป

WRITER: มิชเชล ออง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR/ EDITOR: Mustard Seed Team ฉันค้นพบว่าการตั้งปณิธานหรือเป้าหมายสำหรับปีใหม่ (New Year’s Resolutions) เหมือนจะกลายเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ เหตุผลหลักเลยคือ รายการสิ่งที่ต้องทำของฉันนั้นสามารถคาดเดาได้...

December 2020

อย่าลืมดูแผนที่เมื่อต้องเดินทาง

อย่าลืมดูแผนที่เมื่อต้องเดินทาง

WRITER: nnattha.s EDITOR: Mustard Seed Team ถ้าหากเปรียบเทียบชีวิตเป็นเสมือนการเดินทางในเส้นทางหนึ่ง มีช่วงเวลาตั้งแต่เกิดเสมือนการเริ่มต้นเดินทาง มีช่วงเวลาระหว่างทางเป็นเสมือนการเติบโตของชีวิต และมีจุดหมายปลายทางเป็นเสมือนเป้าหมายสุดท้ายของชีวิต...

4 บทเรียนสำคัญของชีวิตจากซีรีส์ START-UP

4 บทเรียนสำคัญของชีวิตจากซีรีส์ START-UP

WRITER: รีเบคกา ลิม ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR/EDITOR: Mustard Seed Teamรูปภาพจาก: Facebook หมายเหตุจากผู้เขียน: เนื้อหามีการสปอยล์ หลายๆ สัปดาห์ที่ผ่านมา สงครามการเลือกทีมของตัวละครนั้นได้เกิดขึ้นทั่วในโลกอินเตอร์เน็ต ถ้าคุณได้เห็นรูปของคิมซอนโฮ...

สามสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการอ่านพระคัมภีร์จนจบภายในหนึ่งปี

สามสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการอ่านพระคัมภีร์จนจบภายในหนึ่งปี

WRITER: เจฟเฟอร์สัน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ EDITOR: ฤกษ์สิน เขมสุนทร ตั้งแต่ที่ฉันได้มาเป็นคริสเตียน ฉันมีความตั้งใจที่จะอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี แต่ฉันก็มักจะยุ่งกับกิจกรรมของโรงเรียนและฉันก็รู้สึกว่า...

ฉันได้เรียนรู้ที่จะเลิกควบคุมชีวิตตัวเอง

ฉันได้เรียนรู้ที่จะเลิกควบคุมชีวิตตัวเอง

WRITER: เคซียาห์ เอ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ EDITOR: Mustard Seed Team ฉันทำงานได้ดีเยี่ยมตั้งแต่งานแรกหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยและได้เลื่อนตำแหน่งภายในหนึ่งปีครึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้ฉันจะทำงานได้ดี แต่ฉันกลับโฟกัสที่ความล้มเหลวเล็กๆ...

พ่อของบุตรน้อยผู้หลงหาย

พ่อของบุตรน้อยผู้หลงหาย

WRITER: โจแอนนา โละห์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: Mustard Seed Team EDITOR: Mustard Seed Team อุปมาเรื่องบุตรหายไปในพระธรรมลูกา 15:11-31 น่าจะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนคุ้นเคย สามบทบาทหลักในเรื่องนี้สามารถเอาไปทำเป็นละครเลยก็ว่าได้ ประกอบไปด้วยบิดาผู้ร่ำรวย...

โหยหาความรักจากพ่อ

โหยหาความรักจากพ่อ

WRITER: เจ เล็ง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: Mustard Seed Team EDITOR: Mustard Seed Teamฉันรู้สึกมีความอิจฉาเล็กๆ เมื่อใดก็ตามที่ฉันเห็นคุณพ่อที่น่ารักกำลังพูดคุยและหัวเราะกับลูกๆ ของเขา ฉันไม่เคยมีความทรงจำที่มีความสุขแบบนั้นเลย เมื่อตอนที่ฉันอายุ 11...

November 2020

การอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ทำให้ฉันเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้น

การอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ทำให้ฉันเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้น

WRITER: แอ๊กเนส ลี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: Mustard Seed Team EDITOR: Mustard Seed Team เช้าวันหนึ่ง ผู้ช่วยของเราบังเอิญได้ยินบทสนทนาระหว่างฉันกับสามี และเธอเข้าใจผิดว่าเรากำลังพูดถึงเธอ ผลลัพธ์คือเธอทำตัวเย็นชาใส่ฉันตลอดเช้าวันนั้น...

ความเหินห่างที่เกิดขึ้นระหว่างฉันกับพระเจ้า

ความเหินห่างที่เกิดขึ้นระหว่างฉันกับพระเจ้า

WRITER: พลอย EDITOR: Mustard Seed Team ฉันเป็นคริสเตียนธรรมดาๆ คนหนึ่งที่ปรารถนาจะมีชีวิตเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า ฉันพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ใกล้ชิดและติดสนิทกับพระองค์ ทั้งไปโบสถ์นมัสการ ศึกษาพระคัมภีร์ และอธิษฐานอยู่เป็นประจำ...

จะรับใช้พระเจ้าในขณะที่ต่อสู้กับโรคซึมเศร้าได้อย่างไร?

จะรับใช้พระเจ้าในขณะที่ต่อสู้กับโรคซึมเศร้าได้อย่างไร?

WRITER: ฌอน ควาห์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์ EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร ชาร์ลส์ สเปอร์เจียน? เป็นโรคซึมเศร้า? ผมได้ยินชื่อ ชาร์ลส์ สเปอร์เจียนครั้งแรกจากศิษยาภิบาลของผม เขาได้แบ่งปันข้อคิดดีๆ จากหลายๆ คำเทศนาของสเปอร์เจียนให้ฟัง...

3 สัญญาณที่บอกว่าคุณหมดไฟในการรับใช้

3 สัญญาณที่บอกว่าคุณหมดไฟในการรับใช้

WRITER: ซาราห์ โซ๊ะ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: นารดา ไทรงาม EDITOR: สวิตตา เจริญศรีศิลป์ 29 กันยายน 2010 เป็นวันที่ฉันตระหนักว่าตัวเองหมดไฟ ในฐานะคริสเตียนวัยรุ่น เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ฉันคิดว่าตัวเองจะมีภูมิคุ้มกันจากการหมดไฟ ที่ผ่านมาฉันไม่ได้ทำทุกอย่าง...

น้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตฉัน

น้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตฉัน

WRITER: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง EDITOR: Mustard Seed Team ฉันเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยากเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ตอนนั้นมีโควต้าจากมหาวิทยลัยชื่อดังเข้ามาเสนอให้ทุนการศึกษา...

ทำไมการรอคอยพระเจ้าถึงเป็นเรื่องยาก

ทำไมการรอคอยพระเจ้าถึงเป็นเรื่องยาก

WRITER: ลินห์ วิงน์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR:  นุชจรี ปันคำ EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร “ฉันต้องรอนานแค่ไหน?” ฉันถามคำถามนี้กับตัวเองทุกวัน เมื่อไม่นานนี้ฉันจำเป็นต้องหยุดการทำงานที่อเมริกา เนื่องจากความล่าช้าของเอกสารตรวจคนเข้าเมือง...

October 2020

หันหลังให้กับการเป็นไบเซ็กชวล

หันหลังให้กับการเป็นไบเซ็กชวล

WRITER: เอช วาย ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ณัฐนันท์ จันทรศิริ EDITOR: Mustard Seed Team ครั้งแรกที่ฉันรู้สึกชอบใครบางคนตอนนั้นฉันอายุแค่ 14 ปี ฉันจำได้ว่าเธออายุมากกว่าฉันไม่กี่ปี เธอไม่ได้น่ารักเป็นพิเศษแต่เธอผิวแทน และมีลักยิ้มที่น่ารักมากเวลาที่เธอยิ้ม...

ฉันจะตอบสนองต่อความอยุติธรรมทางเชื้อชาติได้อย่างไร?

ฉันจะตอบสนองต่อความอยุติธรรมทางเชื้อชาติได้อย่างไร?

WRITER: เบลลา นิวเบอร์รี่ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ EDITOR: Mustard Seed Team ฉันเห็นความเจ็บปวด ฉันเห็นการประท้วง ฉันเห็นการจลาจล ฉันได้ยินเรื่องราวและบทสนทนา และหัวใจของฉันแตกสลายเพื่อประเทศของฉัน เพื่อพี่น้องของฉัน ในฐานะผู้เชื่อ...

เจ้านายแบบฉันจะมีลูกน้องที่ไหนรัก

เจ้านายแบบฉันจะมีลูกน้องที่ไหนรัก

WRITER: ปลา EDITOR: Mustard Seed Team ฉันรู้สึกเหนื่อยและท้อทุกครั้งที่ต้องไปทำงาน ด้วยการเดินทางที่เบียดเสียดในรถไฟใต้ดิน ความโกลาหล แออัดของบ้านเมือง เพราะเมืองที่ฉันอยู่มันวุ่นวายมาก พูดได้ว่าเมืองนี้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเมืองที่วุ่นวายที่สุดในโลก...

พระเจ้ายังคงทำการในชีวิตของคุณ

พระเจ้ายังคงทำการในชีวิตของคุณ

WRITER:โจนาธาน ฮิยาชิ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ชลิดา สุภาแสน EDITOR: Mustard Seed Team ในชีวิตผมโตมากับความหวาดกลัวที่พ่อด่าทอว่ากล่าวตลอดเวลา ผมโดนละเลย ทุบตี และโดนทารุณ การปฏิบัติของพ่อทำให้ผมรับรู้ได้ว่าผมไม่เป็นที่ต้องการ เป็นภาวะที่ยากเกินจะทนได้...

เบื้องหลังความสุขในโลกโซเชียล

เบื้องหลังความสุขในโลกโซเชียล

WRITER: เอ็ม. เทียง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ณัฐฤทัย อาสาประโคน EDITOR: Mustard Seed Team ทุกครั้งที่นั่งไถเฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ ฉันมักจะมองดูรูปถ่ายของเพื่อนๆ ด้วยความอิจฉา บ้างก็ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ บ้างก็ถ่ายกับของใช้ใหม่แกะกล่อง...

อีกครั้ง และ อีกครั้ง

อีกครั้ง และ อีกครั้ง

WRITER: พรพรรณ ขวัญพันธุ์งาม EDITOR: Mustard Seed Team เกิดมาทั้งทีคงไม่มีใครอยากล้มเหลว ผิดพลาด หรือ พ่ายแพ้ แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งในความสำเร็จ แต่หากต้องพบเจอกับความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง ซ้ำซาก ผิดพลาดมากเสียจนแทบจะไม่เหลือใครยอมรับ...

3 เคล็ดลับในการฟื้นฟูช่วงเวลาเฝ้าเดี่ยวของเรา

3 เคล็ดลับในการฟื้นฟูช่วงเวลาเฝ้าเดี่ยวของเรา

WRITER: เดบร้า อาย์อิส ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: เฮจี คิม EDITOR: สวิตตา เจริญศรีศิลป์ พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียว แต่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3, มัทธิว 4:4)...

เมื่อคุณค่าในตัวเอง ขึ้นอยู่กับงานที่ทำ

เมื่อคุณค่าในตัวเอง ขึ้นอยู่กับงานที่ทำ

WRITER: เมเคย์ลา บิสสัน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: เฮจี คิม EDITOR: Mustard Seed Team มันเริ่มจากการที่ฉันเฝ้าเดี่ยวเป็นกิจวัตรประจำวัน ฉันทำเป็นประจำทุกเช้าหรือพยายามจะทำ… บ่อยครั้งที่ฉันกดปุ่มสนูซในโทรศัพท์ตอนที่นาฬิกาปลุกดังขึ้น (เพื่อที่จะนอนต่อ)...

why do i worship

เมื่อผมไม่พบพระเจ้าในการนมัสการ

เมื่อผมไม่พบพระเจ้าในการนมัสการ

WRITER: แอนดรูว์ ควอย ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: นารดา ไทรงาม EDITOR: พักตร์วดี คะนึงไกวัล คุณนึกถึงอะไรเมื่อคิดถึงการนมัสการ? หรือถ้าให้เจาะจงคือ คุณคิดยังไงเกี่ยวกับการร้องเพลงในโบสถ์? สำหรับผม มันมักจะเกี่ยวกับดนตรีที่ดึงอารมณ์ ตาที่ปิดอยู่...

3 อุปสรรคของการนมัสการพระเจ้าในโลกที่เต็มไปด้วยทางเลือก

3 อุปสรรคของการนมัสการพระเจ้าในโลกที่เต็มไปด้วยทางเลือก

WRITER: แมดาไลน์ ทูว์นีย์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์EDITOR: พาทินธิดา เจริญสวัสดิ์ ฉันรักที่จะนมัสการและใช้เวลาร่วมกับพระเจ้า ทุกๆ เช้าฉันพยายามหาเวลานมัสการพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน, ฟังเพลง, อ่านพระคัมภีร์ และจดบันทึก...

3 วิธีที่จะนมัสการพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

3 วิธีที่จะนมัสการพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

WRITER: แมดาไลน์ ทูว์นีย์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์EDITOR: พาทินธิดา เจริญสวัสดิ์ ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับฉันถึงแม้ว่ามันจะเริ่มต้นมาดีมากก็ตาม…ฉันได้ไปงานสัมมนาคริสเตียนครั้งแรกในชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งหัวข้อของงานคือ...

best of december

จะเป็นอย่างไร ถ้าบุคลิกภาพของฉันเข้ากันไม่ได้กับโบสถ์ของฉัน

จะเป็นอย่างไร ถ้าบุคลิกภาพของฉันเข้ากันไม่ได้กับโบสถ์ของฉัน

WRITER: เจโนล ไบร์ทเทนสไตน์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ EDITOR: พักตร์วดี คะนึงไกวัล ฉันไม่เคยเป็นเด็กเท่ๆ เจ๋งๆ ในโรงเรียน แต่ฉันกลับมีบุคลิกภาพที่คนในโบสถ์ชอบ ฉันเป็นคนร่าเริง ฉันแต่งงานแล้ว และเป็นแม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ (ของแถม!)...

5 สิ่งที่ควรครุ่นคิดเมื่อชีวิตอยู่ตรงทางแยก

5 สิ่งที่ควรครุ่นคิดเมื่อชีวิตอยู่ตรงทางแยก

WRITER: YMI ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: พัฒน์นรี หมุดเชื้อ EDITOR: พาทินธิดา เจริญสวัสดิ์ คุณกำลังอยู่ตรงทางแยกอยู่หรือเปล่า? คุณรู้สึกไหมว่าอนาคตทั้งหมดของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจ? อาจเป็นโรงเรียนที่จะเข้า วิชาที่ต้องเลือก งานที่กำลังดูๆ อยู่...

4 สัญญาณบ่งบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่รัก(อันดับ) แรกของคุณ

4 สัญญาณบ่งบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่รัก(อันดับ) แรกของคุณ

WRITER: โจแอนนา ฮอร์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ EDITOR: นามระพี พีระมาน ฉันเป็นคริสเตียนมานานแล้วและความจริงที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือ การดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่ได้ง่ายขึ้นเลย...

best of november

ฉันจะรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่ถูกต้องได้อย่างไร

ฉันจะรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่ถูกต้องได้อย่างไร

WRITER: คอนแสตน โก ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ EDITOR: พาทินธิดา เจริญสวัสดิ์ ครั้งหนึ่ง ฉันเคยรับใช้รวมทั้งหมด 7 พันธกิจ และเข้าประชุมคริสตจักรทั้งหมด 5...

พระเจ้าอยู่ที่ไหนเวลาที่เราอกหัก?

พระเจ้าอยู่ที่ไหนเวลาที่เราอกหัก?

WRITER: เจ. คูน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์EDITOR: นามระพี พีระมาน ฉันนอนคว่ำอยู่บนเตียง หมอนเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตา เสียงจิ้งหรีดร้องระงมอยู่ในความมืดที่ปกคลุมอยู่ภายนอกหน้าต่าง ฉันดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปง อยากจะกันตัวเองออกจากโลกภายนอก...

คริสเตียนควรจะกลัววิญญาณมั้ย?

คริสเตียนควรจะกลัววิญญาณมั้ย?

WRITER: แอคเนส ลี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR/EDITOR: ทิพย์สุพร ชาน ในฐานะที่ฉันเป็นคนค่อนข้างขี้กลัว ฉันมักจะกระวนกระวายใจและหวาดกลัวทุกครั้งเมื่อถึงเดือนแห่งเทศกาลสารทจีน (เดือนที่ 7 ของจีน) บางคนเชื่อว่าในวันแรกของเดือนที่เจ็ด...

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

        

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)