fbpx

donate

HOW YOUR FUNDS HELP

เงินถวายของคุณช่วยเราอย่างไร?

Mustard Seed เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจมานาประจำวัน ซึ่งมิชชั่นของเราคือการทำให้
พระคัมภีร์ซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งสติปัญญาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ไปถึงคนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น งานของพวกเรามีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และไม่ได้จัดทำขึ้นผ่านสปอนเซอร์ จากหน่วยงานหรือคริสเตียนนิกายใดๆ

เงินถวายแม้จำนวนเล็กน้อยที่สุดสามารถช่วยให้เราเข้าถึงผู้คนด้วย ถ้อยคำแห่งสติปัญญาจากพระคัมภีร์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้

สื่อของเราส่วนมากจะถูกแจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่า อย่างไรก็ดี สื่อพิเศษในบางโอกาสถูกจัดทำในรูปแบบของของขวัญโดยมีมูลค่าแล้วแต่การถวาย การสนับสนุนของทุกคนช่วยให้เราสามารถผลิตสื่อได้มากยิ่งขึ้น และช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายของทีมอีกด้วย

ถ้าคุณต้องการร่วมกับเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของวัยรุ่น
กรุณากดปุ่ม GIVE ด้านล่าง 

THANK YOU

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

        

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)