fbpx
เมื่อฟองสบู่ของคุณแตก

เมื่อฟองสบู่ของคุณแตก

เมื่อฟองสบู่ของคุณแตก วันที่ 12 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 6:1-12 1 มีสิ่งสามานย์อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ และสิ่งนั้นหนักสำหรับมนุษย์  2 คือคนหนึ่งคนใดที่พระเจ้าประทานความมั่งคั่ง ทรัพย์สมบัติ และเกียรติให้ เขาไม่ขาดสิ่งใดเลย...
เมื่อเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มเราได้

เมื่อเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มเราได้

เมื่อเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มเราได้ วันที่ 11 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 5:8-20 8 ถ้าเจ้าเห็นคนจนถูกข่มเหง เห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกลิดรอนในจังหวัด เจ้าอย่าประหลาดใจในเรื่องนั้น เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ คอยจับตาเจ้าหน้าที่อยู่...
จงทำให้คำพูดของคุณมีความหมาย

จงทำให้คำพูดของคุณมีความหมาย

จงทำให้คำพูดของคุณมีความหมาย วันที่ 10 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 5:1-7 1 เจ้าจงระวังเท้าของเจ้า เมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้า เพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อฟังก็ดีกว่าคนเขลาถวายเครื่องบูชา เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งโง่เขลาอยู่  2 อย่าให้ปากของเจ้าไว...
กุญแจสู่การทำงานที่ได้ผลคุ้มค่า

กุญแจสู่การทำงานที่ได้ผลคุ้มค่า

กุญแจสู่การทำงานที่ได้ผลคุ้มค่า วันที่ 9 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 4:7-16 7 ข้าพเจ้าหันมาพิจารณาเรื่องอนิจจังภายใต้ดวงอาทิตย์อีกเรื่องหนึ่ง  8 คือ คนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีบุตรหรือพี่น้อง แต่เขาตรากตรำไม่หยุด ตาของเขาไม่เคยอิ่มความมั่งคั่ง เขาไม่เคยคิดว่า...
จะมีวันพอบ้างไหม?

จะมีวันพอบ้างไหม?

จะมีวันพอบ้างไหม? วันที่ 8 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 4:1-6 1 ข้าพเจ้าหันมาพิจารณาการข่มเหงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด น้ำตาของผู้ถูกข่มเหงไม่มีคนปลอบใจเขา ผู้ข่มเหงเขานั้นมีอำนาจอยู่ในมือ จึงไม่มีใครปลอบใจเขาได้ ...
มันไม่ยุติธรรมเลย!

มันไม่ยุติธรรมเลย!

มันไม่ยุติธรรมเลย! วันที่ 7 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 3:16-22 16 ยิ่งกว่านั้นอีก ที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นว่า ในที่ของความยุติธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วย และในที่ของความชอบธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วย  17 ข้าพเจ้ารำพึงในใจว่า พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนอธรรม...