fbpx
ระลึกถึงพระเจ้าเดี๋ยวนี้

ระลึกถึงพระเจ้าเดี๋ยวนี้

ระลึกถึงพระเจ้าเดี๋ยวนี้ วันที่ 19 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 12:1-7 1 จงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างเจ้า เมื่อเจ้ายังหนุ่มยังสาว ก่อนที่วันเลวร้ายจะมาถึง และปีที่ใกล้เข้ามา เมื่อเจ้าจะกล่าวว่า “ข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเหล่านั้นเลย”  2 ก่อนที่ดวงอาทิตย์ แสงสว่าง...
ความกลัวอะไรที่ขวางกั้นคุณไว้

ความกลัวอะไรที่ขวางกั้นคุณไว้

ความกลัวอะไรที่ขวางกั้นคุณไว้ วันที่ 18 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 11 1 จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำ เพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้ 2 จงปันส่วนของเจ้าออกเป็นเจ็ดส่วน เออ ถึงแปดส่วนก็ดี เพราะเจ้าไม่ทราบว่า สิ่งเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก...
ถ้อยคำที่บาดลึก

ถ้อยคำที่บาดลึก

ถ้อยคำที่บาดลึก วันที่ 17 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 10 1 แมลงวันตาย ย่อมทำให้น้ำมันหอมบูดเหม็นไป ความเขลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายปัญญาและเกียรติยศ 2 จิตใจของคนมีปัญญา ย่อมนำไปทางขวามือของเขา แต่จิตใจของคนเขลา ย่อมนำไปทางซ้ายมือของเขา...
เมื่อความตายสอนฉันถึงวิธีใช้ชีวิต

เมื่อความตายสอนฉันถึงวิธีใช้ชีวิต

เมื่อความตายสอนฉันถึงวิธีใช้ชีวิต วันที่ 15 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 9:1-12 1 ข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวทั้งหมดนี้มาคิด ตรวจพิจารณาทั้งสิ้นว่า คนชอบธรรมและคนมีปัญญารวมทั้งกิจการของเขาทั้งหลาย ก็อยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า จะทรงรักหรือทรงเกลียดก็ตาม มนุษย์หารู้ไม่...
คุณกำลังต่อสู้เพื่อสิ่งใด?

คุณกำลังต่อสู้เพื่อสิ่งใด?

คุณกำลังต่อสู้เพื่อสิ่งใด? วันที่ 14 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 8 1 ใครจะเหมือนคนมีปัญญา? หรือใครเล่าจะรู้คำอธิบายของสิ่งต่างๆ ปัญญาของมนุษย์ทำให้ใบหน้าของเขาผ่องใส และสีหน้าที่มึนตึงของเขาก็เปลี่ยนไป 2 จงถือรักษาพระบัญชาของกษัตริย์เพื่อเห็นแก่คำปฏิญาณของพระเจ้า...
มิตรภาพที่มีเงื่อนไข

มิตรภาพที่มีเงื่อนไข

มิตรภาพที่มีเงื่อนไข วันที่ 13 | พระธรรมประจำวัน ปัญญาจารย์ 7 1 ชื่อเสียงดีก็ดีกว่าน้ำมันหอมอย่างดี และวันตายก็ดีกว่าวันเกิด...