fbpx

guidelines

แนวทางและสําหรับงานครีเอทีฟ (Creative’s Guideline)

1. อ่านหลักการความเชื่อของเรา: เนื้อหาทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับหลักการความเชื่อของ Mustard Seed

2. เลือกหัวข้อเรื่องที่ดึงดูดใจและจดจําได้ง่าย: คุณมีโอกาสเดียวที่จะดึงความสนใจของผู้อ่าน กุญแจคือการใช้หัวข้อเรื่องที่สั้นและสร้างผลกระทบ

3. ชัดเจนและสั้นกระชับ: คิดให้ดีว่าคุณอยากจะสื่ออะไรผ่านงานศิลปะ คุณอยากให้ผู้อ่านตอบสนองอย่างไร

4. เลือกสื่อที่จะใช้อย่างถูกต้อง: สื่อกลางของคุณมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารคอนเซ็ปต์ออกไป เพราะฉะนั้นให้เลือกสื่อที่แสดงคอนเซ็ปต์ของคุณออกมาได้ดีที่สุด

5. คํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ: คุณกําลังสร้างงานศิลปะให้กับกลุ่มคนอายุ 18-35 ปี ขอให้ทําอาร์ตเวิร์คที่โดดเด่น ทันสมัย และมีความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมาย

6. ผสมผสานข้อพระคัมภีร์และหลักการจากพระวจนะเข้าไปด้วย ขอให้งานศิลปะของเรานําคนดูไปถึงพระเยซูผู้เป็นจิตรกรเอก

ประเภทของอาร์ตเวิร์ค

– Typography (การจัดวางและออกแบบตัวอักษร) ข้อพระคัมภีร์หรือคําคมคริสเตียนที่วาดเขียนเองหรือออกแบบกราฟฟิก

Photography (ภาพถ่าย) แลนด์สเคปธรรมชาติท่องเที่ยวภาพเคลื่อนไหวภาพสตรีทภาพคนภาพหุ่นนิ่งและภาพ เคลื่อนไหว

Paintings (ภาพวาด) ภาพวาดสีน้ําอะคริลิคน้ำมัน ฯลฯ

Videos (วีดีโอ) สตอปโมชันโมชันกราฟฟิก/ GIFs/  ฟิล์ม ฯลฯ

Song/ Music (เพลง/ ดนตรี) เพลงต้นฉบับและการเขียนเนื้อร้องหรือมิวสิควีดีโอ

Others( อื่นๆ ) การเย็บปักถักร้อยศิลปะจัดวางงานตัดกระดาษงานไม้ ฯลฯ

รูปแบบ(Format)

– Graphic artworks (งานอาร์ตเวิร์คกราฟฟิค): png, jpg, pdf ขนาดใหญ่สุด 5mb

Photos(ภาพ): jpg ขนาดใหญ่สุด 5mb

Videos(วีดีโอ): mov, gif, mp4 ขนาดใหญ่สุด 5mb

Song/Music(เพลง/ดนตรี): ขนาดใหญ่สุด5mb

* อาร์ตเวิร์คที่ส่งมาทั้งหมดจะต้องเป็นงานต้นฉบับที่คนทําออกแบบเอง เราจะรับเนื้อหาที่เคยลงแล้วหรือส่งให้ที่อื่น เนื้อหาทั้งหมด จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะลงโพสต์

ตัวอย่างโปรเจกต์

1. INVISIBLE WOMEN (หญิงสาวผู้ไร้ตัวตน) [อ่าน]

2. คําสัญญานิรันดร์อันแสนหวานของพระเจ้า [อ่าน]

3. TAILORED FOR GLORY (ถูกตัดเย็บเพื่อพระสิริ) [อ่าน]

4. การดำเนินชีวิตคริสเตียนแท้ไม่ได้ทำให้คุณสูญเสียความเป็นตัวเอง [อ่าน]

5. เบื่องานประจำเข้า 9 เลิก 5 อันแสนจำเจ [อ่าน]

6. มันโอเคที่จะรู้สึกผิดหวัง [อ่าน]

ตัวอย่าง Topic ในการทำชิ้นงาน

ความเชื่อ (Faith)
– การอ่านพระคัมภีร์ (Bible reading)
– การต่อสู้กับความบาป (Battling sin)
– การสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า (Building a realationship with God)
– การเติบโตในความเชื่อ (Growing in the faith)
– การรู้จักพระคริสต์ (Knowing Christ)
– การอธิษฐาน (Prayer)

ความสัมพันธ์
– คริสตจักร (Church)
– การออกเดท (Dating)
– ครอบครัว (Family)
– เพื่อน (Friend)
– การแต่งงาน (Marriage)
– การเป็นโสด (Singleness)

การใช้ชีวิตทั่วไป (Everyday living)
– อัตลักษณ์/ ตัวตน (Identity)
– สุขภาพจิต (Mental Health)
– สุขภาพร่างกาย (Physical Health)
– ทรัพย์สิน/ การครอบครอง (Possession)
– อาชีพ (Vocation)

กระแสความนิยมของโลก (World)
– การปกป้องความเชื่อคริสเตียน (Apologetics)
– การประกาศ (Evangelism)
– เทศกาลของคริสเตียน (Christian occasions)
– วัฒนธรรม (Culture)
ประเด็นทางสังคม (Social issue)

 

สิ่งที่ต้องคํานึงถึง

1. Mustard Seed อาจเปลี่ยนแปลง แนวทางนี้ได้ทุกเวลา และจะลงฉบับที่แก้ไขในเว็ปไซต์

2. เนื้อหาทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการแก้ไขก่อนที่จะโพสต์

3. คุณอาจถูกขอให้ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขงานศิลปะ หากจําเป็น

4. Mustard Seed อาจแก้ไขหัวข้อบทความและวันลงเนื้อหาของคุณ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ส่วนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาจะส่งให้คุณยินยอมก่อนที่จะโพสต์

5. Mustard Seed จะลงงานของคุณต่อเมื่อสองฝ่ายเห็นพ้องกับการปรับเปลี่ยน (ซึ่งไม่รวมหัวข้อโปรเจกต์และวันที่ลง)

 

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

        

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)