fbpx

08/05/2020

คำสัญญานิรันดร์อันแสนหวานของพระเจ้า

ARTIST: Jolene Cheng X YMI ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI
ARTWORK TYPE/MEDIUM: Ilustration
ผู้แปล: พัฒน์นรี หมุดเชื้อ

ขนมหวานเป็นสิ่งที่ต้านทานได้ยากซะเหลือเกิน ไหนจะช็อคโกแลตสอดไส้ครีม หมากฝรั่งรสมิ้นท์ให้ความสดชื่น ไหนจะลูกอมรสผลไม้อีก ขนมเหล่านี้คือความสุขจริงๆ ในการเป็นยาชูกำลังอย่างเร่งด่วนหรือเป็นขนมตอนดูหนัง และเหมือนกับขนมหวานพวกนี้พระคำของพระเจ้าก็หวานต่อจิตวิญญาณและเป็นยาชูกำลังอย่างดี เมื่อชีวิตมีรสชาติเหมือนกับเยลลี่ม้วนเทปรสเปรี้ยว พระคำของพระองค์เติมเต็มและค้ำชูเรา แต่ก็ไม่เหมือนขนมหวานซะทีเดียวเพราะพระคำของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ยาวนานกว่าการเพิ่มพลังใจใดๆ ที่ขนมเหล่านี้จะให้ได้ มาดำดิ่งลงไปในพระคำของพระเจ้าด้วยกันเถอะ มันเป็นชุดเครื่องมือช่วยชีวิตที่หวานที่สุดต่อชีวิตของเราเลยหล่ะ

หมายเหตุ: ภาพเหล่านี้ใช้ภาพเพื่อการเรียนรู้และการพูดคุยกัน พวกเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ที่ระบุไว้แต่อย่างใด

Rest in stormy weather (พักสงบในพายุ)

ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ
สดุดี 91:1-2

God’s love for you goes from Mars to beyond (ความรักของพระเจ้าสำหรับคุณนั้นมากมายเกินกว่าที่คุณจะวัดได้)

ข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้าง ความยาว ความสูง และความลึก คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม
เอเฟซัส 3:17-19

Resist the devil and his lies (ต่อสู้กับมารและคำโกหกของมัน)

เพราะฉะนั้น พวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป
ยากอบ 4:7

Run the extra mile for God (วิ่งไปไกลกว่าเพื่อพระเจ้า)

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน
ฮีบรู 12:1-2

Remember Jesus is our life saviour (จดจำไว้ว่า พระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา)

เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้
เอเฟซัส 2:8-9

Tell the world they mean (this) much to Jesus (บอกให้ทั้งโลกได้รู้ว่าพวกเขามีความหมายเพียงใดต่อพระเยซู)

เพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใด ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้น
สดุดี 103:11-12

Do not worry about tomorrow, God is already there (อย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นแล้ว)

เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว
มัทธิว 6:34

Be grateful for his bountiful blessings (ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่พระองค์ทรงประทาน)

เพราะเราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์
ยอห์น 1:16

YOU MAY ALSO LIKE

Living God’s Way

Living God’s Way

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "อยู่ในเส้นทางของพระเจ้า" "อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม"...

Always in His Care

Always in His Care

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พระเจ้าทรงดูแลเราเสมอ" "ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลย" (มัทธิว 10:29-31) ศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง จำชื่อคนและเรื่องราวของคนเหล่านั้นได้เกือบทั้งโบสถ์...

ความจริง 3 ประการจากพระเยซูเกี่ยวกับความแตกสลายและการสูญเสีย

ความจริง 3 ประการจากพระเยซูเกี่ยวกับความแตกสลายและการสูญเสีย

WRITER: ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Natty GraceEDITOR: ณัฐรวี ยุ้งทอง เขียนโดย Alpha Asia Pacific และศาสนาจารย์ Abel Cheah ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาความเป็นผู้นำ แห่ง Alpha Asia Pacific และศิษยาภิบาล ณ Holy Trinity Bukit Bintang...

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This