fbpx

02/10/2019

ALIGN YOUR HEART TO THAT OF JESUS (วางหัวใจของเราให้ตรงกับพระเยซู)

ARTIST: Léonie Smith (@leoniesmith_artworkandcards)
ARTWORK TYPE/MEDIUM: Illustration
ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI
ผู้แปล: พัฒน์นรี หมุดเชื้อ

ในพระธรรมยอห์น 13:1-20 ได้พูดถึงการที่พระเยซูได้ล้างเท้าให้กับเหล่าสาวก เป็นเรื่องราวคุ้นเคยที่เรามักได้ยินอยู่บ่อยๆ ในช่วงอีสเตอร์ แต่เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ฉันถูกสะกิดใจด้วยพระธรรมตอนนี้ถึง 3 ครั้ง และฉันรู้สึกว่า พระเจ้ากำลังท้าทายให้ฉันทำอะไรบางอย่างกับบทเรียนนี้และหนุนใจผู้อื่นเกี่ยวกับตัวตนของเขา คือการที่เรานั้นเป็นลูกของพระเจ้า พระธรรมตอนนี้ได้แสดงให้เราเห็นถึงความรักและความถ่อมใจของพระเจ้า แต่มากกว่านั้นคือการย้ำเตือนเราว่า เรากำลังรับใช้ใคร รับใช้อย่างไร และทำไมเราถึงรับใช้ ในขณะที่เราค้นหามากขึ้นว่าเราเป็นใครในสายตาของพระเจ้า ขอให้เรามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมและรักษาตัวเองให้อยู่ในทางของพระเจ้าเสมอ

รู้ว่าเรารับใช้ใครอยู่

พระเยซูรู้จักตัวตนของพระองค์ และที่ที่พระองค์ควรจะอยู่พระเยซูทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดา(ยอห์น 13:1) และพระเยซู “…ทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้า และจะไปหาพระเจ้า(ยอห์น 13:3)

รับใช้ด้วยการเชื่อฟัง รับใช้ด้วยความยำเกรง รับใช้ด้วยความชื่นชมยินดี

รู้ว่ารับใช้อย่างไร

ให้เรารับใช้อย่างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับใช้ เพราะเรารู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราท่านทั้งหลายเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย เพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วย(ยอห์น 13:14-15)

พระเยซูเป็นแบบอย่างของความถ่อมใจที่บริสุทธิ์ เมื่อเราวางทิฐิของเราลง เราก็ได้ให้ความดีของพระเจ้าส่องสว่างอยู่ในเรา

รับใช้พระเยซูโดยการรับใช้ผู้อื่น รักพระเยซูโดยการรักผู้อื่น รับใช้ด้วยความถ่อมใจโดยวางมงกุฎของเราลง

รู้ว่าทำไมเราถึงรับใช้

พระเยซูได้ตั้งแบบอย่างไว้เพื่อให้เราทำตามอย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก(มัทธิว 20:28) และพระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด(ยอห์น 13:1)

รับใช้อย่างมีเป้าหมาย รับใช้ด้วยความเต็มใจ รับใช้ด้วยการกระทำจากความรักและความเมตตา เพราะพระเยซูได้ให้ความรักแก่เรา เพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่น

แต่วันหนึ่งความสัมพันธ์และงานของเราก็ต้องจบลง เพราะบ้านของเราคือสวรรค์ ไม่ใช่โลกนี้

YOU MAY ALSO LIKE

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

WRITER: แคทเธอรีน ฟลินน์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ในปี 2003 ฉันอายุ 24 ปี และอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษตอนที่ฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมห้องของฉัน...

เมื่อการทดสอบบุคลิกภาพทำร้ายฉัน

เมื่อการทดสอบบุคลิกภาพทำร้ายฉัน

WRITER: กาเบรียล ลี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: กาญจนา​ กาญจนพาทีEDITOR: Mustard Seed Team อินโทรเวิร์ต (Introvert) เป็นคนเงียบ ขี้อายและไม่ชอบพบปะคนอื่น  ส่วนคนเอ็กซ์ทราเวิร์ต (หรือ เอ็กซ์โทรเวิร์ต ใช้ในทางจิตวิทยา (Extravert or Extrovert)) เป็นคนเสียงดัง...

การต่อสู้กับการกลัวตกเทรนด์ (FOMO)

การต่อสู้กับการกลัวตกเทรนด์ (FOMO)

WRITER: มิเชล ไล ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: อรุณพร ทักษิณทวีทรัพย์EDITOR: Mustard Seed Team ฉันได้ยินคำย่อนี้ครั้งแรกในโบสถ์ของฉันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความยากลำบากในการจัดการเวลาหลังจากเข้ามหาวิทยาลัย...

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This