fbpx

02/10/2019

ALIGN YOUR HEART TO THAT OF JESUS (วางหัวใจของเราให้ตรงกับพระเยซู)

ARTIST: Léonie Smith (@leoniesmith_artworkandcards)
ARTWORK TYPE/MEDIUM: Illustration
ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI
ผู้แปล: พัฒน์นรี หมุดเชื้อ

ในพระธรรมยอห์น 13:1-20 ได้พูดถึงการที่พระเยซูได้ล้างเท้าให้กับเหล่าสาวก เป็นเรื่องราวคุ้นเคยที่เรามักได้ยินอยู่บ่อยๆ ในช่วงอีสเตอร์ แต่เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ฉันถูกสะกิดใจด้วยพระธรรมตอนนี้ถึง 3 ครั้ง และฉันรู้สึกว่า พระเจ้ากำลังท้าทายให้ฉันทำอะไรบางอย่างกับบทเรียนนี้และหนุนใจผู้อื่นเกี่ยวกับตัวตนของเขา คือการที่เรานั้นเป็นลูกของพระเจ้า พระธรรมตอนนี้ได้แสดงให้เราเห็นถึงความรักและความถ่อมใจของพระเจ้า แต่มากกว่านั้นคือการย้ำเตือนเราว่า เรากำลังรับใช้ใคร รับใช้อย่างไร และทำไมเราถึงรับใช้ ในขณะที่เราค้นหามากขึ้นว่าเราเป็นใครในสายตาของพระเจ้า ขอให้เรามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมและรักษาตัวเองให้อยู่ในทางของพระเจ้าเสมอ

รู้ว่าเรารับใช้ใครอยู่

พระเยซูรู้จักตัวตนของพระองค์ และที่ที่พระองค์ควรจะอยู่พระเยซูทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดา(ยอห์น 13:1) และพระเยซู “…ทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้า และจะไปหาพระเจ้า(ยอห์น 13:3)

รับใช้ด้วยการเชื่อฟัง รับใช้ด้วยความยำเกรง รับใช้ด้วยความชื่นชมยินดี

รู้ว่ารับใช้อย่างไร

ให้เรารับใช้อย่างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับใช้ เพราะเรารู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราท่านทั้งหลายเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย เพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วย(ยอห์น 13:14-15)

พระเยซูเป็นแบบอย่างของความถ่อมใจที่บริสุทธิ์ เมื่อเราวางทิฐิของเราลง เราก็ได้ให้ความดีของพระเจ้าส่องสว่างอยู่ในเรา

รับใช้พระเยซูโดยการรับใช้ผู้อื่น รักพระเยซูโดยการรักผู้อื่น รับใช้ด้วยความถ่อมใจโดยวางมงกุฎของเราลง

รู้ว่าทำไมเราถึงรับใช้

พระเยซูได้ตั้งแบบอย่างไว้เพื่อให้เราทำตามอย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก(มัทธิว 20:28) และพระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด(ยอห์น 13:1)

รับใช้อย่างมีเป้าหมาย รับใช้ด้วยความเต็มใจ รับใช้ด้วยการกระทำจากความรักและความเมตตา เพราะพระเยซูได้ให้ความรักแก่เรา เพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่น

แต่วันหนึ่งความสัมพันธ์และงานของเราก็ต้องจบลง เพราะบ้านของเราคือสวรรค์ ไม่ใช่โลกนี้

YOU MAY ALSO LIKE

ความบาป 5 ประการที่แฝงอยู่และทำให้เรารู้สึกผิด

ความบาป 5 ประการที่แฝงอยู่และทำให้เรารู้สึกผิด

WRITER: จัสมิน ออง ชคูลฟีลด์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: Mustard Seed Team ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด-19 เราได้เห็นว่าการเลือกของแต่ละคนสามารถช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปทั้งชุมชนได้...

เมื่อฉันมีความวิตกกังวลแล้ว ฉันยังวางใจพระเจ้าได้ไหม?

เมื่อฉันมีความวิตกกังวลแล้ว ฉันยังวางใจพระเจ้าได้ไหม?

WRITER: แมเดลีน เกรซ ชคูลฟีลด์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: ธนากร พูลสินกูล ฉันรู้สึกราวกับว่ามีผ้าห่มผืนใหญ่ทับอยู่บนอกของฉัน เมื่อฉันลองหายใจลึกๆ เข้าไปในปอดและพยายามไอออกมาด้วยความรู้สึกแสบ...

ชีวิตที่ถูกซ่อนไว้จากความจริง

ชีวิตที่ถูกซ่อนไว้จากความจริง

TRANSLATOR: เจ.ที.เอ็ม.EDITOR: Mustard Seed Team คุณเคยทำตัวเองหล่นหายไหม รู้สึกโกรธตัวเองและต่อว่าตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกจากความผิดพลาดในชีวิตบ้างไหม หรือถามตัวเองว่าฉันเกิดมาทำไม หรือรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ได้มีที่ยืนสำหรับฉันเลย ความเจ็บปวดหรือความรู้สึกไร้ค่าเหล่านี้...

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This