fbpx
WRITER: Mustard Seed Team
EDITOR: Mustard Seed Team

เราแต่ละคนมีหน้าตา รูปร่าง บุคลิกภาพ นิสัย ความคิด การแสดงออก ความชอบ ความสามารถและของประทานที่เเตกต่างกันออกไป บางครั้งเราทำความรู้จักตัวเองผ่านการสังเกตตัวเอง สอบถามจากคนอื่น และการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ เพื่อทําความเข้าใจตัวของเราเอง แต่ผลที่ออกมาอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเเสดงออกมา เมื่อสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ช่วงอายุ กลุ่มสังคมและสิ่งเเวดล้อมที่ต่างกัน ในช่วงเวลาที่ต่างกัน

เราจึงมีคําถามว่า “สรุปแล้ว ฉันเป็นคนยังไงหรือฉันเป็นใคร” อาจยากที่จะตอบว่า “ฉันเป็นใคร” แต่เราจะรู้ว่าเราเป็นใครนั้นขึ้นอยู่กับมุมมอง ไม่มีอะไรสําคัญกว่าการรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า เรามีคุณค่าในตัวเอง อย่าให้ผลจากแบบทดสอบบุคลิกภาพของเรา ทำให้เราหลงตัวเองหรือด้อยค่าคนอื่น อย่าให้ปัจจัยหรือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ทำให้เราลืมพระประสงค์ที่พระเจ้ามีในชีวิต

พระเจ้าผู้ทรงรอบรู้ทุกอย่างและพระองค์มีพระประสงค์สำหรับแต่ละคน พระองค์จึงทรงสร้างเราให้มีรูปร่างและบุคลิกที่หลากหลายแตกต่างกัน เพื่อให้เราแต่ละคนเอาจุดแข็งจุดอ่อน วิธีคิด การตอบสนองและประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนใคร และนำสิ่งเหล่านั้นมาทํางานร่วมกันเพื่อรับใช้และเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ เพราะเมื่อเราสามารถเห็นตัวเองเป็นการทรงสร้างที่ยอดเยี่ยมที่ถูกสร้างโดยพระเจ้า เราจะสามารถเรียนรู้ที่จะมองคนอื่นในลักษณะเดียวกันไม่ว่าพวกเขาจะแตกต่างกันอย่างไร

พระเจ้าสร้างเราให้เป็นพระพรต่อกันและกัน ขอพระองค์ผูกพันให้เรารัก ให้อภัยซึ่งกันและกัน ช่วยกันตักเตือนเสริมสร้าง ถ่อมใจฟังกันและกัน ให้พระองค์เป็นศูนย์กลาง

แค่เราเป็นตัวเอง เรียนรู้และเข้าใจคนอื่น ยอมรับในคุณค่าของกันและกัน ต่างกันแค่ไหนก็ไม่แตกแยกกัน สิ่งที่เราเเสดงออกมาให้คนอื่นเห็นนั้น สะท้อนถึงความคิด ความรู้สึกและท่าทีภายในของตัวเรา

“คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตน และคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตน เพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจ” ลูกา 6:45

YOU MAY ALSO LIKE

ความผิดพลาด 3 อย่างที่สอนผมเรื่องพระปัญญาและเวลาของพระเจ้า

ความผิดพลาด 3 อย่างที่สอนผมเรื่องพระปัญญาและเวลาของพระเจ้า

WRITER: ราฟาเอล ชาง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: กาญจนา​ กาญจนพาทีEDITOR: ปวีณา นิลบุตร เมื่อตอนอายุประมาณ 20 ต้นๆ ผมได้วางแผนชีวิตว่าจะต้องเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เป็นนักดนตรี และเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรก่อนอายุ 25 ปี...

จากโรคบูลิเมียสู่โรคซึมเศร้า: พระเยซูทรงจับฉันไว้แน่นท่ามกลางความเจ็บป่วยทางจิตใจ

จากโรคบูลิเมียสู่โรคซึมเศร้า: พระเยซูทรงจับฉันไว้แน่นท่ามกลางความเจ็บป่วยทางจิตใจ

WRITER: เชวอง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: สรสิทธิ์ ฑัมมารักขิตานนท์ เมื่อฉันมาเป็นคริสเตียนตอนอายุ 16 ไม่นานฉันก็ตระหนักได้ว่าชีวิตมันตรงข้ามกับคำสอนหลายๆ อย่างของเหล่าศิษยาภิบาล ชีวิตมันไม่ได้ง่ายเลย ความจริง...

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

WRITER: แคทเธอรีน ฟลินน์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ในปี 2003 ฉันอายุ 24 ปี และอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษตอนที่ฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมห้องของฉัน...

Share This