fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“ไม่ใช่เราเป็นคนทำเองอีกต่อไป แต่ให้พระเจ้าในตัวเราเป็นผู้ทำ

“ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)

เราอาจต้องเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิต ที่ดูเหมือนว่ามันยากและใหญ่โตเกินกว่าความสามารถของเราเองที่จะทำได้

มันอาจจะทำให้เราไม่มั่นใจหรือหวาดกลัวและวิตกกังวล อย่าให้เรามองที่กำลังของตัวเอง แต่ให้เรามองที่กำลังของพระเจ้าในตัวเรา แล้วเชื่อวางใจให้พระองค์เป็นผู้ทำการ

เราอาจไม่มั่นใจในตัวเอง แต่จงมั่นใจพระเจ้าที่อยู่ในเรา ไม่มีสิ่งดีใดๆ ในโลกใบนี้ที่พระองค์ทำไม่ได้ และไม่มีสิ่งใดยากเกินกว่ากำลังของพระองค์

บทเพลงใคร่ครวญ: ไม่ใช่ตัวข้า – CROSSOVER (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์) คลิกเพื่อฟังเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Reconciliation 

Reconciliation 

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “การคืนดี” ...จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24) พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการคืนดีมาก ถึงขนาดบอกให้เราวางเครื่องบูชาไว้...

Hope is found in Jesus

Hope is found in Jesus

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ในพระเยซู เรามีความหวัง” แม้เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเรา แค่นี้เราก็อุ่นใจแล้ว "ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า...

Seek God’s Approval

Seek God’s Approval

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “แสวงหาการยอมรับจากพระองค์” “บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์” (กาลาเทีย 1:10-24) ในหลายๆ...

Share This