fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

ตอบโต้ด้วยความรัก

“อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน” (เอเฟซัส 4:29)

มีหลายครั้งที่เมื่อใดก็ตาม ผมพูดถึงพระเจ้าในช่องทางโซเชียลของผม จะมีคนมาแสดงความคิดเห็นทั้งในทางที่ดีและไม่ดี บางคนที่ไม่เห็นด้วยถึงกับใช้คำที่รุนแรง

เวลาที่มีคนมาต่อว่าหรือพูดไม่ดีกับคนในครอบครัวหรือคนรักของเรา เป็นธรรมดาที่เราจะโกรธและอยากปกป้องคนที่เรารัก เมื่อมีคนพูดถึงพระเจ้าที่รักของเราในทางที่ไม่ดี ความโกรธก็ทวีคูณ…

แต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราคอยเตือนเราว่า พวกเขาเหล่านั้นจะเห็นพระเจ้าในตัวเราอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแสดงออกอย่างไรทั้งทางคำพูดและการกระทำ

ผมอธิษฐานขอการกลับใจและการช่วยเหลือจากพระเจ้า แล้วความโกรธก็กลายเป็นความห่วงใยได้ จากคำพูดที่อยากจะโต้เถียง ก็กลับกลายเป็นคำว่า “ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ” แล้วก็อธิษฐานเผื่อผู้อื่นได้ด้วยหัวใจที่ถ่อมลงมอบให้พระเจ้าครอบครอง

ผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ถ้าเราฟังเสียงของพระเจ้า แล้วอธิษฐานทูลขอการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ ขอให้เราได้แสดงออกต่อทุกคนบนโลกนี้ ในแบบที่พระเจ้าทรงพอพระทัย ไม่ใช่ตามใจฝ่ายเนื้อหนังของเราเอง

“คำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หายไป” (สุภาษิต 15:1-2)

บทเพลงใคร่ครวญ: รักคือการกระทำ – CROSSOVER  (บอย อนุวัฒน์) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Living God’s Way

Living God’s Way

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "อยู่ในเส้นทางของพระเจ้า" "อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม"...

Always in His Care

Always in His Care

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พระเจ้าทรงดูแลเราเสมอ" "ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลย" (มัทธิว 10:29-31) ศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง จำชื่อคนและเรื่องราวของคนเหล่านั้นได้เกือบทั้งโบสถ์...

God’s ultimate wisdom

God’s ultimate wisdom

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พึ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้า" “เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกำลังมากยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์” (1 โครินธ์ 1:18-31 ) หลายครั้ง...

Share This