fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

ตอบโต้ด้วยความรัก

“อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน” (เอเฟซัส 4:29)

มีหลายครั้งที่เมื่อใดก็ตาม ผมพูดถึงพระเจ้าในช่องทางโซเชียลของผม จะมีคนมาแสดงความคิดเห็นทั้งในทางที่ดีและไม่ดี บางคนที่ไม่เห็นด้วยถึงกับใช้คำที่รุนแรง

เวลาที่มีคนมาต่อว่าหรือพูดไม่ดีกับคนในครอบครัวหรือคนรักของเรา เป็นธรรมดาที่เราจะโกรธและอยากปกป้องคนที่เรารัก เมื่อมีคนพูดถึงพระเจ้าที่รักของเราในทางที่ไม่ดี ความโกรธก็ทวีคูณ…

แต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราคอยเตือนเราว่า พวกเขาเหล่านั้นจะเห็นพระเจ้าในตัวเราอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแสดงออกอย่างไรทั้งทางคำพูดและการกระทำ

ผมอธิษฐานขอการกลับใจและการช่วยเหลือจากพระเจ้า แล้วความโกรธก็กลายเป็นความห่วงใยได้ จากคำพูดที่อยากจะโต้เถียง ก็กลับกลายเป็นคำว่า “ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ” แล้วก็อธิษฐานเผื่อผู้อื่นได้ด้วยหัวใจที่ถ่อมลงมอบให้พระเจ้าครอบครอง

ผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ถ้าเราฟังเสียงของพระเจ้า แล้วอธิษฐานทูลขอการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ ขอให้เราได้แสดงออกต่อทุกคนบนโลกนี้ ในแบบที่พระเจ้าทรงพอพระทัย ไม่ใช่ตามใจฝ่ายเนื้อหนังของเราเอง

“คำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หายไป” (สุภาษิต 15:1-2)

บทเพลงใคร่ครวญ: รักคือการกระทำ – CROSSOVER  (บอย อนุวัฒน์) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Closer Than You Think

Closer Than You Think

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "เราใกล้ชิดกับความตายมากกว่าที่คิด" “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” (มาระโก 8:35) ไม่นานมานี้...

Set a Guard Over My Mouth

Set a Guard Over My Mouth

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "ยับยั้งปากของเรา" “…ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอทรงเฝ้าระวังประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ ขออย่าให้ใจข้าพระองค์เอนเอียงไปหาสิ่งชั่วใดๆ…” (สดุดี 141:3-4) “คำพูด” เป็นสิ่งที่มีพลัง...

God alone is enough

God alone is enough

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "แค่มีพระเจ้าก็เพียงพอ" ไม่เหงาเพราะเรามีพระเจ้า แม้ว่าเราจะไม่มีใคร แต่เรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอ “...เราก็จะไม่ลืมเจ้า ดูสิ เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา…” (อิสยาห์ 49:15-16) เราอาจจะไม่ได้มีตัวตนในทุกๆ สังคม...

Share This