fbpx
WRITER: เชอริล เท ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI
TRANSLATOR: Natty Grace
EDITOR: Mustard Seed Team

ปัญญาจารย์กล่าวว่าอนิจจัง! อนิจจัง! อนิจจังแท้ๆ! ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง(ปัญญาจารย์ 1:1-2)

ดั่งที่ปัญญาจารย์ได้กล่าวไว้ ฉันแน่ใจว่า ในบางครั้งเราก็พบว่าชีวิตนั้นอนิจจังเช่นกัน(อนิจจังไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่สำคัญ) เราพยายามเข้าใจวิธีการทำงานของโลกนี้และพยายามค้นหาจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในชีวิตโดยกำหนดเป้าหมายให้กับตัวของเราทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่หลังจากนั้นไม่นาน เราก็พบว่า เรากลับมานั่งถามคำถามเดิมๆ อีกครั้งว่าอะไรคือความหมายของชีวิต?

ขอบคุณพระเจ้าที่ปัญญาจารย์ผู้นี้ได้ระบุไว้ว่ามีวัตถุประสงค์(จุดหมาย) อันยิ่งใหญ่ในทุกสิ่ง ซึ่งได้เขียนไว้ว่า

มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง มีกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมทุกอย่าง ภายใต้ฟ้าสวรรค์นี้พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลาของมัน ทั้งทรงตั้งนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถหยั่งรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำตั้งแต่ต้นจนจบได้(ปัญญาจารย์ 3:1,11)

ข้อพระคำนี้ชี้ให้เราเห็นความจริงหลายประการเกี่ยวกับชีวิต:

1. พระเจ้าทรงเป็นองค์อธิปไตยและทรงกระทำการอย่างมีจุดมุ่งหมายในชีวิต

ปัญญาจารย์ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้ากำลังทรงงานอย่างแข็งขัน พระองค์กระตือรือร้นในทุกสิ่งอย่างที่พระองค์ทรงสร้าง” “ตั้งไว้และทำให้สำเร็จเพราะพระองค์ทรงเข้าส่วนในทุกสิ่ง มีวัตถุประสงค์สำหรับทุกอย่าง และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับการวางแผนอย่างสมบูรณ์และพิถีพิถันเพื่อที่จะสำเร็จในวันหนึ่งมีเวลาสำหรับทุกสิ่ง มีกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมทุกอย่าง” (ข้อ 1)

2. เราไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงทำตั้งแต่ต้นจนจบได้” (ข้อ 11)

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บันทึกความจริงที่คล้ายกันนั้นว่า พระเจ้าทรงตรัสว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งวิถีทางของเจ้าไม่เป็นวิถีทางของเราฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น(อิสยาห์ 55: 8-9 )

ด้วยขีดจำกัดของมนุษย์ เราจึงไม่อาจเข้าใจเจตนารมณ์ของพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราได้ อย่างไรก็ตาม แม้มนุษย์เราจะมีความจำกัดที่จะรับรู้สถานการณ์ชีวิตทั้งหมดของเราจากมุมมองของพระเจ้า แต่เราก็สามารถมั่นใจได้ในสิ่งหนึ่ง…(อ่านต่อข้อ 3)

3. พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งสวยงามในเวลาของพระองค์ (ข้อ 11)

ปัญญาจารย์ได้กล่าวถึงกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้น (ทั้งดีและไม่ดี”) ในพระธรรมปัญญาจารย์ 3:2-8 ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราในช่วงใดช่วงหนึ่ง น่าเสียดายที่เรามักจะไม่ชอบเรื่องดีๆ ที่เกิดจากเรื่องไม่ดีคราวใดที่เกิดความทุกข์ยาก เราจะสะดุดล้มและเริ่มบ่นเกี่ยวกับความโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับเรา ซึ่งในวินาทีนั้นเราก็ลืมไปเลยว่า พระเจ้าทรงเป็นอยู่และยังคงควบคุมทุกสถานการณ์เสมอ พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งงดงามในเวลาของพระองค์ (ข้อ 11)

ดังนั้น ให้เรามั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ เพื่อที่เราจะรู้ว่าในทุกๆ สิ่งพระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว พระองค์ก็ทรงกำหนดไว้ก่อนแล้วให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องมากมาย(โรม 8:28-29)

ในโอกาสหน้า หากคุณรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายและไร้จุดวัตถุประสงค์ จงอย่าลืมว่า พระเจ้ายังทรงกระทำการอย่างแข็งขันในชีวิตของคุณ พระองค์ทรงเติมเต็มวัตถุประสงค์ในชีวิตของคุณ เพื่อที่คุณจะเป็นเหมือนพระเยซูพระบุตรของพระองค์

ชีวิตมีความหมายเพราะเรารับใช้และสรรเสริญเทิดทูนพระเจ้าผู้เป็นองค์อธิปไตยและเป็นผู้มอบวัตถุประสงค์ของชีวิตให้กับเรา

YOU MAY ALSO LIKE

ฉันมีส่วนรับผิดชอบในความรอดของเพื่อนหรือไม่?

ฉันมีส่วนรับผิดชอบในความรอดของเพื่อนหรือไม่?

WRITER: เมดาลีน คาลู ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: PinkEDITOR: ฐิติกานต์ นิธิอุทัย ฉันยังจำช่วงเวลาที่ฉันเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซูได้ ราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นของเดือนมกราคม ฮันนาห์...

เสียงที่ดังพอ

เสียงที่ดังพอ

WRITER: GRACESaoriEDITOR: Mustard Seed Team เคยไหม? ที่ในบางครั้งเสียงของใครบางคนก็ดังกว่าเสียงของตัวเอง เสียงนี้มักดังเร้าอยู่ภายในใจ บ่อยครั้งในเมื่อเราอยู่ในช่วงที่คิดไม่ตก ฟุ้งซ่าน หาทางออกไม่เจอหลายๆ สิ่ง แต่จะมีเสียงๆ นี้แหละ ที่กลับดังขึ้นมาหัวใจ...

ช่วยด้วย! ฉันหยุดคิดมากไม่ได้

ช่วยด้วย! ฉันหยุดคิดมากไม่ได้

WRITER: เรเชล มอร์แลนด์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: JoshuaEDITOR: สรสิทธิ์ ฑัมมารักขิตานนท์ ฉันมือสั่นขณะที่ฉันกำลังว้าวุ่นกับการหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตในมือถือว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ไม่กี่วินาทีต่อมา...

Share This