fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“สวนทางกับโลกนี้”

แม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่าน จะได้บำเหน็จอะไร ถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นมิใช่หรือ ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียว ท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่า ถึงคนต่างชาติก็กระทำอย่างนั้นมิใช่หรือ (มัทธิว 5:46-48)

เราถูกสอนมาให้ทำดีกับคนที่รักและหวังดีกับเรา ส่วนคนที่ไม่น่ารักกับเรา เราก็ไม่ต้องไปยุ่ง ออกห่างเข้าไว้ หรือบางคนก็ถืออคติ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ดีมาดีกลับ ร้ายก็มาร้ายกลับเช่นกัน

แต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก ที่แตกต่างจากโลกใบนี้อย่างสิ้นเชิง พระเจ้าให้เรารักได้ แม้กระทั่งคนที่ไม่น่ารักกับเรา และให้สติปัญญา ที่เราจะอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีสันติสุข

ตอนมาเชื่อพระเจ้าแรกๆ อาจรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ดูจะเป็นไปไม่ได้มากๆ ที่จะให้เราไปรักศัตรู หรือคนที่ทำตัวไม่ดีกับเรา แต่เมื่อเติบโตขึ้นเราได้เรียนรู้ว่ามันเป็นไปได้ และนี่คือชัยชนะที่พระเจ้า ได้ทรงทำการยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้

จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย (โคโลสี 3:2)

เมื่อเราเชื่อในพระเจ้า เราจะเป็นของพระเจ้า และไม่เป็นของโลกนี้อีกเลย

บทเพลงใคร่ครวญ: เปลี่ยน – CROSSOVER  (จ๊อบ พงศกร) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Closer Than You Think

Closer Than You Think

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "เราใกล้ชิดกับความตายมากกว่าที่คิด" “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” (มาระโก 8:35) ไม่นานมานี้...

Set a Guard Over My Mouth

Set a Guard Over My Mouth

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "ยับยั้งปากของเรา" “…ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอทรงเฝ้าระวังประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ ขออย่าให้ใจข้าพระองค์เอนเอียงไปหาสิ่งชั่วใดๆ…” (สดุดี 141:3-4) “คำพูด” เป็นสิ่งที่มีพลัง...

God alone is enough

God alone is enough

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "แค่มีพระเจ้าก็เพียงพอ" ไม่เหงาเพราะเรามีพระเจ้า แม้ว่าเราจะไม่มีใคร แต่เรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอ “...เราก็จะไม่ลืมเจ้า ดูสิ เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา…” (อิสยาห์ 49:15-16) เราอาจจะไม่ได้มีตัวตนในทุกๆ สังคม...

Share This