fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“สวนทางกับโลกนี้”

แม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่าน จะได้บำเหน็จอะไร ถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นมิใช่หรือ ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียว ท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่า ถึงคนต่างชาติก็กระทำอย่างนั้นมิใช่หรือ (มัทธิว 5:46-48)

เราถูกสอนมาให้ทำดีกับคนที่รักและหวังดีกับเรา ส่วนคนที่ไม่น่ารักกับเรา เราก็ไม่ต้องไปยุ่ง ออกห่างเข้าไว้ หรือบางคนก็ถืออคติ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ดีมาดีกลับ ร้ายก็มาร้ายกลับเช่นกัน

แต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก ที่แตกต่างจากโลกใบนี้อย่างสิ้นเชิง พระเจ้าให้เรารักได้ แม้กระทั่งคนที่ไม่น่ารักกับเรา และให้สติปัญญา ที่เราจะอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีสันติสุข

ตอนมาเชื่อพระเจ้าแรกๆ อาจรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ดูจะเป็นไปไม่ได้มากๆ ที่จะให้เราไปรักศัตรู หรือคนที่ทำตัวไม่ดีกับเรา แต่เมื่อเติบโตขึ้นเราได้เรียนรู้ว่ามันเป็นไปได้ และนี่คือชัยชนะที่พระเจ้า ได้ทรงทำการยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้

จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย (โคโลสี 3:2)

เมื่อเราเชื่อในพระเจ้า เราจะเป็นของพระเจ้า และไม่เป็นของโลกนี้อีกเลย

บทเพลงใคร่ครวญ: เปลี่ยน – CROSSOVER  (จ๊อบ พงศกร) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Living God’s Way

Living God’s Way

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "อยู่ในเส้นทางของพระเจ้า" "อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม"...

Always in His Care

Always in His Care

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พระเจ้าทรงดูแลเราเสมอ" "ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลย" (มัทธิว 10:29-31) ศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง จำชื่อคนและเรื่องราวของคนเหล่านั้นได้เกือบทั้งโบสถ์...

God’s ultimate wisdom

God’s ultimate wisdom

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พึ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้า" “เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกำลังมากยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์” (1 โครินธ์ 1:18-31 ) หลายครั้ง...

Share This