fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“สายตาที่เต็มไปด้วยความรัก”

“แต่ถ้าตาของท่านผิดปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอ” (‭มัทธิว‬ ‭6:23‬‭)

ในเรื่องเดียวกัน สถานการณ์ วันที่และเวลาเดียวกัน หากเกิดขึ้นกับต่างคน ทั้งมุมมองและความรู้สึกที่แต่ละคนได้เห็นและรับ ก็จะแตกต่างกัน

ขอให้เรามีสายตาที่จะมองโลกใบนี้เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงมองเห็นและด้วยความรัก

คือเราจะมองเห็นว่าความบาปคือความบาป ความดีคือความสว่าง และเราจะกระทำสิ่งต่างๆ ด้วยความรักของพระเยซูเสมอ 

เพราะหากไม่มีความรักแล้ว สิ่งใดที่เราทำไป ก็ล้วนสูญเปล่าทั้งสิ้น

บทเพลงใคร่ครวญ: ถ้าไม่มีความรัก – CROSSOVER (เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์) คลิกเพื่อฟังเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Treasure from God

Treasure from God

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "ภาชนะที่มีค่า" เราเป็นภาชนะที่มีค่า เพราะพระเจ้าทรงเติมเต็มความรักลงมาให้เรา “...เพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืด ทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเรา...

God Will Carry You

God Will Carry You

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "จะผ่านไปได้เสมอ" “จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น” (สุภาษิต 3:5-6) หลายครั้งในชีวิต...

He will be our guide

He will be our guide

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พระองค์จะทรงนำ" ช่วงนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับใครหลายคน พบว่าพวกเขาส่วนมากเครียดเรื่องการ “ไม่มีเป้าหมาย” ในชีวิต... ซึ่งรวมถึงการไม่มีสิ่งที่อยากจะทำ อยากได้ หรือแรงจูงใจในการดำเนินชีวิต บางคนไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไร...

Share This