fbpx
WRITER: ซาร่าห์ โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI
TRANSLATOR: สรสิทธิ์ ฑัมมารักขิตานนท์
EDITOR: ภัทรานิษฐ์ ดอกจำปา

ไม่มีคำอธิษฐานใดที่เร่งด่วนและสำคัญกับเรามากไปกว่าการที่ได้เห็นคนที่เรารักรู้จักพระเจ้า ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนสนิท อย่างไรก็ตามการยืนหยัดในคำอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะการเปลี่ยนแปลงจิตใจและการกลับใจเข้ามาหาพระคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากและยาวนาน

ย้อนไปเมื่อตอนที่ฉันยังอยู่ในกลุ่มอนุชน ศิษยาภิบาลประจำกลุ่มอนุชนให้ปฏิทินขนาดเท่ากับที่คั่นหนังสือแก่ผู้นำอนุชน เป็นปฏิทินรายสัปดาห์ที่มีชื่อเราทุกคนอยู่ เพื่อที่เราจะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน ฉันเก็บปฏิทินนี้ไว้ในพระคัมภีร์ของฉันและพยายามอธิษฐานเผื่อคนที่มีรายชื่อในวันนั้นๆ ของแต่ละสัปดาห์ในทุกครั้งที่ฉันเปิดพระคัมภีร์ ปฏิทินการอธิษฐานนี้ทำให้ฉันได้รับการหนุนใจที่รู้ว่าคนอื่นๆ ก็กำลังอธิษฐานเผื่อฉันอยู่ด้วยเหมือนกัน

ตั้งแต่นั้นมาการทำ “ปฏิทินการอธิษฐาน” ก็ติดเป็นนิสัยของฉันมาโดยตลอด ถึงแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนเป็นดิจิทัลแล้วก็ตาม ทุกครั้งที่ฉันนัดพบกับใครบางคน หรือเมื่อรู้ว่าคนที่ฉันรักต้องการคำอธิษฐานเผื่อความต้องการและความรอดของเขา ฉันจะบันทึกลงใน Google Calendar แม้ว่ามันจะเป็นคำอธิษฐานสั้นๆ ระหว่างทางที่ฉันไปพบพวกเขา ฉันก็จะอธิษฐานขอให้พระเจ้าเตรียมหัวใจของฉันที่จะสำแดงความรักต่อพวกเขาด้วยเช่นเดียวกัน  

สิ่งที่สำคัญคือ “ปฏิทินการอธิษฐาน”ของฉันทำขึ้นเพื่อจัดตารางเวลานัดหมายต่างๆ ส่วน “การติดตามผล” ในรูปแบบของฉันคือการถามไถ่พวกเขา ถึงสิ่งที่พวกเขาแบ่งปันให้ฉันฟังครั้งที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในการพบกันครั้งต่อไป

 

ในบางครั้งการอธิษฐานเผื่อคนที่เรารัก อาจเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานเผื่ออย่างไรดี

ในช่วงที่ฉันเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อคนที่ฉันรัก ฉันมักเริ่มด้วยสามคำอธิษฐานเหล่านี้ และหวังว่ามันจะช่วยพวกคุณในการเริ่มอธิษฐานเผื่อคนที่คุณรักด้วยเช่นเดียวกัน

ขณะที่เรากำลังอธิษฐาน ฉันขอหนุนใจให้เรามองคนที่เรารักในแบบที่พระเจ้ามองพวกเขา และขอให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นเหมือนพระองค์ (ลูกา 15:11-32) ที่เราจะรักพวกเขามากขึ้นด้วยความรักของพระคริสต์และมีความปรารถนาที่จะเห็นพวกเขากลับมาสู่อาณาจักรของพระองค์ ฉันบอกกับตัวเองด้วยเหมือนกันว่า พระเยซูคือผู้ที่คอยอธิษฐานเผื่อเราเสมอ พระองค์คือผู้ที่ร้องทูลเพื่อเราต่อหน้าองค์พระบิดาเจ้า เป็นความชื่นชมยินดีที่พระเยซูรับฟังเรา และเป็นตัวแทนของเราในการร้องทูลเรื่องราวต่างๆ ต่อพระบิดา (ฮีบรู 7:25)!

[คำแนะนำ: คุณสามารถระบุชื่อคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อน หรือญาติของคุณแทนคำว่าคนที่ฉันรักและระบุความต้องการของพวกเขาอย่างเจาะจง]

1. คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขา

การขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นำพวกเขาเข้ามาในชีวิตและเตือนใจเราว่าทั้งเขาและเธอล้วนถูกสร้างตามพระฉายของพระองค์ ช่วยให้เราเห็นว่าพวกเขาคู่ควรแก่ความรักและการไถ่ เพราะพระเยซูทำให้พวกเขามีค่าผ่านแผนงานของพระองค์บนไม้กางเขน

คุณสามารถอธิษฐานดังนี้ว่า:

ข้าแต่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับ (คนที่ลูกรัก) ขอบคุณที่พระองค์ทรงนำ (เขาหรือเธอ) เข้ามาในชีวิตของลูก ขอบคุณสำหรับความสัมพันธ์ที่พระองค์ประทานให้ ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงตั้งใจนำให้เส้นทางของเรานั้นได้พบกัน และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันประเสริฐของพระองค์ ช่วงเวลาที่เรามีร่วมกัน ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนั้น ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ และลูกขอบคุณสำหรับช่วงเวลานี้ที่ทำให้เราได้รู้จักกับพระองค์ ลูกอธิษฐานขอให้ตาของลูกมองเห็นและฉวยไว้ซึ่งโอกาสต่างๆ ในการใช้เวลาร่วมกัน เพื่อที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้น

ลูกขอบคุณที่พระองค์ทรงทำให้ (คนที่ลูกรัก) เป็นคนที่งดงามและล้ำค่าในสายพระเนตรของพระองค์ ทรงปั้นเขาขึ้นมาอย่างประณีต ทรงจัดเตรียมแผนการในชีวิตของเขาให้เป็นชีวิตที่มีความหมายก่อนที่วันแห่งความสำเร็จของเขาจะมาถึง พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อให้เขากลับมาหาพระองค์ ลูกอธิษฐานขอที่ลูกจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์กับ (คนที่ลูกรัก) เพื่อที่จะมองเขาอย่างที่พระองค์ทรงมอง ว่าเขาเป็นคนที่ได้รับการอวยพร ถูกปกคลุมด้วยความรักอันบริสุทธิ์และมีเกียรติ และถูกสร้างตามพระฉายขององค์พระเจ้าสูงสุด

2. คำอธิษฐานขอให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขา

การรู้ว่าพระเจ้าทรงกำหนดทุกย่างก้าวของเรา (สุภาษิต 16:33) ทำให้เรามั่นใจว่าแผนการของพระองค์และพระประสงค์สำหรับคนที่เรารักนั้นดีเสมอ (โรม 8:28) สิ่งนี้ทำให้ฉันมีความกล้าที่จะอธิษฐานและเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอที่จะใช้โอกาสต่างๆ ในการหว่านเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐและความรักของพระเจ้าสู่ชีวิตของคนที่ฉันรัก

คุณสามารถอธิษฐานดังนี้ว่า:

พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ลูกรู้ว่าการที่พระองค์ยอมให้ลูกและ(คนที่ลูกรัก) ได้พบกันในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ลูกอธิษฐานขอที่ลูกจะรักเขาอย่างที่พระองค์ทรงรัก พระบิดาเจ้า

พระปัญญา ของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ ทรงเป็นความรักและอ่อนโยน

ถ้อยคำของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ในเวลาที่เหมาะสม กอปรด้วยการหนุนใจและความจริง ทรงปฏิบัติต่อลูกด้วย

ความรัก ความสุภาพ และความเสียสละ 

แม้ว่าลูกนั้นไม่สำควรจะได้รับความรัก พระเมตตา และพระคุณของพระองค์ ลูกขออธิษฐานที่ความคิด คำพูดและการกระทำของลูกที่มีต่อคนที่ลูกรักนั้น จะเป็นเหมือนกับที่พระองค์ปฏิบัติต่อลูก

ด้วยกำลัง สิทธิอำนาจและความถ่อมใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ลูกอธิษฐานขอที่ลูกจะสะท้อนพระคริสต์แก่คนที่ลูกรัก

ลูกอธิษฐานขอความกล้าหาญและความพร้อมเหมือนฟีลิป เมื่อตอนที่เขาอยู่บนรถม้าของขันทีชาวเอธิโอเปีย ลูกอธิษฐานขอให้พระองค์ช่วยให้ลูกได้อยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะรู้จักคนที่ลูกรักในแบบที่เขาเป็น

ลูกอธิษฐานขอให้ลูกไวต่อความต้องการของคนที่ลูกรัก และขอให้ลูกมีเวลาที่จะอยู่เคียงข้างในยามต้องการ แม้ว่าลูกจะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้กลับมาก็ตามและเมื่อลูกพลาดไป ลูกอธิษฐานขอการอภัยและความกล้าหาญของพระองค์ที่จะสำแดงความถ่อมใจและแสวงหาการคืนดีกับคนที่ลูกรักข้าแต่พระเจ้า ลูกอธิษฐานที่ลูกจะปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความรักอย่างเดียวกัน ในฤทธิ์เดชแห่งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์

3. คำอธิษฐานเผื่อพวกเขาที่จะรู้จักพระเจ้า

การที่พระเจ้าทรงสนพระทัยในผู้หลงหาย (ลูกา 15) และประสงค์ให้คนที่เรารักนั้นได้กลับมาเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ (2 เปโตร 3:9) เราสามารถอธิษฐานด้วยความมั่นใจ เพื่อพระองค์จะทรงเปิดตาของพวกเขาที่จะรู้จักกับพระองค์มากขึ้น

คุณสามารถอธิษฐานดังนี้ว่า:

พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ลูกของมอบความต้องการของ (คนที่ลูกรัก) โดยเฉพาะเรื่อง (ระบุความต้องการของพวกเขา) ลูกอธิษฐานขอพระองค์ทรงตอบความต้องการต่างๆ ของเขาและรวมถึงสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือพระองค์ ในขณะเดียวกัน ขอพระองค์ช่วยให้เขาตระหนักว่าพระองค์คือผู้เดียวที่จะเติมเต็มความปรารถนาสูงสุดที่อยู่ในใจของเขา และให้เขารู้ว่า เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งที่โลกนี้ไม่สามารถให้ได้

พระเยซูคริสต์เจ้า ลูกอธิษฐานที่เขาจะรู้จักพระองค์ในฐานะพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ลูกอธิษฐานที่พระองค์จะทรงอภัยให้กับความบาปของเขาและนำเขาเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ เข้าสู่นิรันดร์กับพระองค์ในที่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความชื่นบาน

ลูกอธิษฐานเผื่ออุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางเขาไม่ให้เชื่อในพระองค์ (ระบุอุปสรรคเหล่านั้น) ลูกอธิษฐานขอโอกาสที่จะได้ค้นหาถึงอุปสรรคเหล่านั้นร่วมกัน  ผ่านการพูดคุยที่เต็มไปด้วยความรัก ลูกอุ่นใจที่ไม่มีใครอยู่ไกลเกินกว่าพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เชี่ยวชาญในการแสวงหาคนหลงหาย แม้ยามที่ลูกหลงหายพระองค์ทรงหาลูกพบ

ลูกอธิษฐานและสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้าง (คนที่ลูกรัก) ในเส้นทางที่เขาเชื่อในพระองค์ และไม่ว่าจะนานสักแค่ไหน ลูกอธิษฐานที่พระองค์จะช่วยให้ลูกอดทนในการนำความต้องการต่างๆ ของเขามามอบแก่พระองค์ จนกว่าวันที่เขาจะสามารถนำมันมามอบด้วยตัวเขาเองได้

ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของลูกและทรงสนพระทัยในคนที่ลูกรัก และประสงค์ให้เขากลับมาหาพระองค์มากกว่าที่ลูกปรารถนา ในพระนามพระเยซูลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อ เอเมน!

YOU MAY ALSO LIKE

กังวลจนไม่หลับไม่นอน

กังวลจนไม่หลับไม่นอน

WRITER: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน บางคืนเราก็มีอาการนอนไม่หลับ หลับๆ ตื่นๆ พอเช้าตื่นมาก็ไม่สดชื่น อารมณ์ไม่ดี  การนอนไม่หลับส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เป็นครั้งคราว แต่สําหรับบางคนอาจเจอปัญหานี้เป็นประจำ...

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

WRITER: ซาร่า โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: สุมิตรา ชามรามดาบานEDITOR: ปวีณา นิลบุตร “ถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่” (ยากอบ 5:12) ขณะที่ฉันเขียนข้อความนี้ ฉันเพิ่งจะพูดว่า "ไม่" ที่จะฟังความขัดข้องใจของแม่เรื่องคนสนิทในครอบครัว...

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

WRITER: แคทเธอรีน ฟลินน์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ในปี 2003 ฉันอายุ 24 ปี และอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษตอนที่ฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมห้องของฉัน...

Share This