fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“พระเจ้า และ เงินทอง”

ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้ เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่ง และรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ (มัทธิว 6:24)

เคยเป็นไหม ตอนเรียนจบใหม่ๆเราหาเงินได้น้อย รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ค่อยได้เลย จะซื้อของใช้จำเป็นอะไรก็ไม่ได้ ไปเที่ยวไม่ได้ เงินเก็บก็ไม่มี

เลยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องหาเงินให้ได้มากจำนวนนึงในแต่ละเดือน เราจึงจะมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่านี้ เวลาผ่านไปจนถึงวันหนึ่งที่เราหาเงินได้เท่ากับเงินจำนวนนั้นแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้อยู่ดี 

เมื่อเรามีเงินที่เยอะขึ้น ความต้องการของเราเองก็เยอะขึ้นตามไปด้วย สิ่งของที่เคยคิดว่าไม่จำเป็นก็กลายเป็นของที่จำเป็นขึ้นมาเมื่อมีเงิน มนุษย์เราไม่มีวันพอ ถ้าปล่อยให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนด้วยเงินทอง

เงินทองเป็นสิ่งจำเป็น แต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เมื่อเรามีพระเจ้า พระองค์จะทรงอวยพรเราเรื่องการงานและเงินทอง พร้อมกับสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้น คือสายตาและสติปัญญาในการใช้จ่ายทรัพย์เหล่านั้นด้วย

ขออย่าให้เราตั้งเป้าหมายในชีวิตอยู่ที่เรื่องเงินทอง ไม่สำคัญว่าเราจะต้องหาเงินได้มากน้อยเท่าไร แต่สำคัญที่เราจะใช้เงินที่พระเจ้าอวยพรเราอย่างไร และเราจะแบ่งปันพระพรเหล่านั้นออกไปยังคนอื่นๆรอบตัวได้มากแค่ไหนต่างหาก

บทเพลงใคร่ครวญ: แบ่งปัน – CROSSOVER  (Young Grace 3) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Living God’s Way

Living God’s Way

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "อยู่ในเส้นทางของพระเจ้า" "อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม"...

Always in His Care

Always in His Care

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พระเจ้าทรงดูแลเราเสมอ" "ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลย" (มัทธิว 10:29-31) ศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง จำชื่อคนและเรื่องราวของคนเหล่านั้นได้เกือบทั้งโบสถ์...

God’s ultimate wisdom

God’s ultimate wisdom

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พึ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้า" “เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกำลังมากยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์” (1 โครินธ์ 1:18-31 ) หลายครั้ง...

Share This