fbpx

เราได้ทำผิดพลาดแบบเดียวกับอาดัมและเอวาซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยปฏิเสธพระเจ้าในฐานะผู้ปกครองผ่านการไม่เชื่อฟังของเรา เราทุกคนต่างก็มีความผิดในการทำเช่นนั้น แต่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้ค้นพบกับทางแก้ปัญหาที่แท้จริงสำหรับความทุกข์ทรมานของเรา พระองค์ทรงอยากให้เราทุกคนวางใจในแผนการของพระองค์ พระเจ้าทรงสัญญาที่จะจัดการกับความบาปของเราและจัดการกับความสัมพันธ์ที่แตกหักกับพระองค์ ซึ่งวิธีแก้ปัญหาของพระองค์ได้มอบความหวังเพียงหนึ่งเดียวให้กับโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน

แล้วความหวังนี้คืออะไรกัน? พระธรรมเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ได้เปิดเผยเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยได้บอกถึงเวลาที่พระเจ้าจะฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับคืนสู่สภาพที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้น วิวรณ์ 21:3-4 บอกกับเราว่า:

พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว!
พระองค์จะทรงสถิตกับเขา
เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์
และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา
พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขา 
ความตายจะไม่มีอีกต่อไป 
การคร่ำครวญ การร้องไห้ และความเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป
เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว

นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราทุกคนใฝ่ฝันถึงหรอกหรือ?
เราทุกคนต่างโหยหาโลกสมบูรณ์แบบที่ไม่มีความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน

แต่ไม่ว่าเราจะลองอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ การเมือง สิ่งแวดล้อมนิยม หรืออย่างอื่น ก็ไม่มีอะไรสามารถสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้ และเมื่อพระองค์ทรงทำเช่นนั้นในอนาคต พระเจ้าจะทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์จะได้รับการรื้อฟื้น นั่นก็คือชีวิตในแบบที่ควรจะเป็น และเป็นสิ่งที่ผู้ได้รับการช่วยกู้จากบาปสามารถตั้งตารอได้

โลกนี้เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงเพราะความบาปของเรา ไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลังของเราเอง ดังนั้นพระเจ้าจึงส่งผู้หนึ่งมาเพื่อแก้ไขทุกอย่าง นั่นก็คือพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ การวางใจในพระเยซูคือหนทางแห่งการช่วยกู้ ซึ่งเราเห็นได้ในพระคัมภีร์:

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น (ยอห์น3:16-17)

พระคัมภีร์บอกกับเราว่าเมื่อเราวางใจในพระเยซู เราก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ตามพระสัญญา นั่นหมายความว่าเมื่อเราตายไป เราจะไปอยู่กับพระเจ้า เป็นอิสระจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน แต่ถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเอง เราต้องยอมรับว่าเราทำบาปอยู่ตลอดเวลาจากสิ่งที่เราคิด ทำและพูด เช่นนั้นแล้ว เราสามารถที่จะดีมากพอที่พระเจ้าจะยอมรับเราได้จริงๆ หรือ?

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (โรม 5:8)

ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม ไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนตรง แต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้ แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (โรม 5:6-8)

ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์ได้ส่งพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ มาตายแทนเรา เป็นความตายที่เราสมควรจะได้รับ

พระเยซูได้ตายเพื่อเรา “ในเวลาที่เหมาะสม” หากปราศจากพระองค์ เราก็ไร้กำลังที่จะแก้ปัญหาความบาปของโลกนี้

พระเยซูไม่เหมือนกับเรา พระองค์ไม่เคยทำบาป ทรงเป็นมนุษย์ผู้เดียวที่ไม่เคยปฏิเสธพระเจ้า และกระนั้นพระเยซูก็ทรงทนรับความเจ็บปวดสุดแสนสาหัสและความทุกข์ทรมานที่ไม่สามารถจินตนาการได้ พระองค์ทรงรับโทษทัณฑ์นั้นเพื่อเรา พระองค์ทรงถูกปฏิเสธ ถูกตี ถูกเปลื้องผ้า ถูกเฆี่ยน ถูกเยาะเย้ย ถูกแทง และถูกตรึงที่กางเขน เพื่อความบาปของเรา พระองค์ทรงเต็มใจที่จะตายบนไม้กางเขนเพื่อจ่ายค่าปรับสำหรับการไม่เชื่อฟังของเรา เพื่อที่เราจะไม่ต้องจ่ายเอง ดังที่เราเพิ่งได้อ่านไปว่า “พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม”

ช่างเป็นราคาที่สูงยิ่ง! พระเยซูคริสต์ทรงสละพระชนม์เพื่อคนอย่างคุณและฉัน แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงที่อุโมงค์ฝังศพ พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตาย พระองค์ทรงเอาชนะความตายเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์

นี่คือเหตุผลที่เราควรวางใจในพระเยซู เมื่อเราทำเช่นนั้น เราก็ให้พระองค์ทรงเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของเรา สิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้นจากความบาปของเราได้ถูกยกออกไป และเราก็ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าที่ได้รับการรื้อฟื้นคืนมา เราสามารถมีอนาคตที่สวยงามอย่างที่เราได้อ่านไปเมื่อตอนต้น ไม่มีน้ำตา ไม่มีความตาย ไม่มีการเศร้าโศกเสียใจ ไม่มีการร้องไห้ ไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไป 

พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตาย พระองค์ทรงเอาชนะความตายเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์

#MentalHealthMatters

YOU MAY ALSO LIKE

EP.3 “การใช้ชีวิตบนโลกบนนี้?”

EP.3 “การใช้ชีวิตบนโลกบนนี้?”

RESOURCE: มานาประจำวันลองนึกย้อนกลับไปว่าเราเริ่มต้นมาอย่างไร โลกใบนี้สามารถเป็นสถานที่แห่งความชื่นชมยินดีได้เป็นอย่างยิ่ง แต่กลับถูกทำให้เสื่อมลงด้วยความทุกข์ยากและความเจ็บปวดในทุกที่ทุกโอกาส เราปรารถนาและลองทำสิ่งสารพัดเพื่อที่จะหลุดพ้นจากโลกแบบนี้...

EP.1 “ทำไมโลกจึงเต็มไปด้วยความทุกข์?”

EP.1 “ทำไมโลกจึงเต็มไปด้วยความทุกข์?”

RESOURCE: มานาประจำวันทีวีได้ฉายภาพสลดของการกันดารอาหารและความอดอยากในโลกที่สาม วิทยุได้ประกาศถึงความขัดแย้งระหว่างชาติที่กำลังจะปะทุขึ้นอีกครั้ง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้นำเสนอข่าวเศร้าเกี่ยวกับชีวิตหนึ่งที่บอบช้ำจากความรุนแรงและการล่วงละเมิด...

Share This