fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

แสวงหาการยอมรับจากพระองค์

“บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์” (กาลาเทีย 1:10-24)

ในหลายๆ ครั้งที่เราทำงานและใช้ชีวิตฝ่ายโลก แล้วเผลอเอาใจของเราไปจดจ่อกับผลลัพธ์บนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่มากขึ้น ชื่อเสียงหรือการยอมรับจากคนอื่นๆ

แต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยมั่นคงและไม่ยั่งยืน ยิ่งเราได้มากเรายิ่งต้องการมาก ยิ่งเราขาดเราก็ยิ่งโหยหา ไม่มีสิ่งใดหรือใครที่จะสามารถเติมเต็มเรานอกจากพระเจ้า

ให้เราทำสิ่งทุกอย่าง เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแสวงหาการยอมรับจากพระองค์ ไม่ใช่จากมนุษย์

ขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเติมเต็มเราด้วยพระคุณความรักของพระองค์ ขอให้เราทำทุกอย่างในชีวิตนี้เพื่อแสวงหาพระเกียรติของพระองค์ และดำเนินชีวิตตามพระองค์แต่เพียงผู้เดียว

บทเพลงใคร่ครวญ: เติมให้เต็มล้น – W501 (ณัฐวุฒิ เจนมานะ) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Reconciliation 

Reconciliation 

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “การคืนดี” ...จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24) พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการคืนดีมาก ถึงขนาดบอกให้เราวางเครื่องบูชาไว้...

Hope is found in Jesus

Hope is found in Jesus

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ในพระเยซู เรามีความหวัง” แม้เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเรา แค่นี้เราก็อุ่นใจแล้ว "ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า...

God of all comfort

God of all comfort

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “หนุนใจกันและกันโดยพระเจ้า” "... พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ...

Share This