fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

การคืนดี

…จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24)

พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการคืนดีมาก ถึงขนาดบอกให้เราวางเครื่องบูชาไว้ ให้กลับไปคืนดีกับคนที่เรากำลังขุ่นเคืองใจนั้นก่อน แล้วค่อยกลับมานมัสการพระเจ้า

เพราะพระองค์รู้ดีว่าจิตใจของเรานั้นอ่อนแอ และความโกรธแค้นนั้นมีแต่จะทำให้เราพ่ายแพ้เหมือนตกอยู่ในหลุมดำไม่มีทางออก

เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่จะทำให้เรามีสันติสุข ไม่ใช่การเอาชนะศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายเรา แต่เป็นการคืนดีและอภัยต่อกันและกัน “สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์” (2 โครินธ์ 5:18)

หากว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะเป็นฝ่ายขอโทษก่อน เป็นฝ่ายที่เข้าไปชวนคุยก่อน จงทำต่อไป สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องยาก แต่เราทำได้แน่นอนด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณที่คอยช่วยเราอยู่

บทเพลงใคร่ครวญ: รักแท้ – True Worshipers คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Hope is found in Jesus

Hope is found in Jesus

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ในพระเยซู เรามีความหวัง” แม้เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเรา แค่นี้เราก็อุ่นใจแล้ว "ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า...

Seek God’s Approval

Seek God’s Approval

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “แสวงหาการยอมรับจากพระองค์” “บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์” (กาลาเทีย 1:10-24) ในหลายๆ...

God of all comfort

God of all comfort

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “หนุนใจกันและกันโดยพระเจ้า” "... พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ...

Share This