fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

การคืนดี

…จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24)

พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการคืนดีมาก ถึงขนาดบอกให้เราวางเครื่องบูชาไว้ ให้กลับไปคืนดีกับคนที่เรากำลังขุ่นเคืองใจนั้นก่อน แล้วค่อยกลับมานมัสการพระเจ้า

เพราะพระองค์รู้ดีว่าจิตใจของเรานั้นอ่อนแอ และความโกรธแค้นนั้นมีแต่จะทำให้เราพ่ายแพ้เหมือนตกอยู่ในหลุมดำไม่มีทางออก

เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่จะทำให้เรามีสันติสุข ไม่ใช่การเอาชนะศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายเรา แต่เป็นการคืนดีและอภัยต่อกันและกัน “สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์” (2 โครินธ์ 5:18)

หากว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะเป็นฝ่ายขอโทษก่อน เป็นฝ่ายที่เข้าไปชวนคุยก่อน จงทำต่อไป สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องยาก แต่เราทำได้แน่นอนด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณที่คอยช่วยเราอยู่

บทเพลงใคร่ครวญ: รักแท้ – True Worshipers คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Closer Than You Think

Closer Than You Think

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "เราใกล้ชิดกับความตายมากกว่าที่คิด" “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” (มาระโก 8:35) ไม่นานมานี้...

Set a Guard Over My Mouth

Set a Guard Over My Mouth

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "ยับยั้งปากของเรา" “…ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอทรงเฝ้าระวังประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ ขออย่าให้ใจข้าพระองค์เอนเอียงไปหาสิ่งชั่วใดๆ…” (สดุดี 141:3-4) “คำพูด” เป็นสิ่งที่มีพลัง...

God alone is enough

God alone is enough

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "แค่มีพระเจ้าก็เพียงพอ" ไม่เหงาเพราะเรามีพระเจ้า แม้ว่าเราจะไม่มีใคร แต่เรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอ “...เราก็จะไม่ลืมเจ้า ดูสิ เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา…” (อิสยาห์ 49:15-16) เราอาจจะไม่ได้มีตัวตนในทุกๆ สังคม...

Share This