fbpx

14/04/2023

อะไรที่ทำให้เราเป็นครอบครัว

ผู้แปล: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ
ผู้เรียบเรียง: รัชนีพรรณ
Artwork by: YMI X @susannelowillustration
ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI

เมื่อคิดถึงครอบครัวพวกเราบางคนอาจจะรู้สึกอบอุ่น แต่บางคนอาจจะถอนหายใจเฮือกใหญ่

ไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหน (หรือบางทีคุณอาจจะเป็นทั้งสองแบบ) ให้รู้ไว้ว่าความหวังและความรักจะไม่หมดไปเมื่อคุณมีพระเยซู ไม่ว่าคุณจะเผชิญกับอะไรหรือรู้สึกอย่างไรกับครอบครัวของคุณ พระเยซูอยู่ตรงนั้นกับคุณ และไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์

ดังนั้น เนื่องในวันครอบครัว ขอให้คุณได้รับการหนุนใจให้มองครอบครัวของคุณเหมือนที่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรพวกเขา สร้างพวกเขาตามพระฉายาของพระเจ้า และความรักของพระเจ้ามีสำหรับพวกเขาเสมอ ยกพวกเขาขึ้นในคำอธิษฐาน ขอบคุณพวกเขาสำหรับสิ่งดีที่พวกเขาทำ ขอโทษพวกเขาถึงความเจ็บปวดที่คุณได้ก่อขึ้น และอภัยให้พวกเขาสำหรับความเจ็บปวดที่พวกเขาทำกับคุณ

YOU MAY ALSO LIKE

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

WRITER: ซาร่า โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: สุมิตรา ชามรามดาบานEDITOR: ปวีณา นิลบุตร “ถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่” (ยากอบ 5:12) ขณะที่ฉันเขียนข้อความนี้ ฉันเพิ่งจะพูดว่า "ไม่" ที่จะฟังความขัดข้องใจของแม่เรื่องคนสนิทในครอบครัว...

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

WRITER: แคทเธอรีน ฟลินน์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ในปี 2003 ฉันอายุ 24 ปี และอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษตอนที่ฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมห้องของฉัน...

เมื่อการทดสอบบุคลิกภาพทำร้ายฉัน

เมื่อการทดสอบบุคลิกภาพทำร้ายฉัน

WRITER: กาเบรียล ลี ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: กาญจนา​ กาญจนพาทีEDITOR: Mustard Seed Team อินโทรเวิร์ต (Introvert) เป็นคนเงียบ ขี้อายและไม่ชอบพบปะคนอื่น  ส่วนคนเอ็กซ์ทราเวิร์ต (หรือ เอ็กซ์โทรเวิร์ต ใช้ในทางจิตวิทยา (Extravert or Extrovert)) เป็นคนเสียงดัง...

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This