fbpx

12/06/2022

ทักทาย “คุณคนใหม่”

ORIGINAL ARTWORK BY: YMI x @joanna.petra
ARTWORK TYPE/MEDIUM: iIlustration
ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI

เรามักจะอยู่ในช่วงค้นหา “ตัวตนใหม่ของเรา” อยู่บ่อยๆ เราลองวิธีการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายแบบใหม่ เทรนด์เสื้อผ้าใหม่ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวล่าสุด โดยหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้เราพบกับ “ตัวตนใหม่ของเรา” ที่เฉิดฉายอย่างที่เราวาดภาพไว้

แต่พระคัมภีร์บอกว่า เราถูกสร้างใหม่แล้วในพระคริสต์ นี่เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่าสิ่งเหล่านั้น เรามั่นใจได้เลยว่า “ตัวตนใหม่ของเรา” นี้จะไม่เลือนหายไปแค่เพียงเพราะเราเจอวันที่แย่ๆ หรือเพราะเราไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้หรือตามเทรนด์ล่าสุดได้

ขณะที่เราทิ้งตัวตนเก่าของเราเพื่อโอบกอดตัวตนใหม่ พระเยซูได้เปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์ในทุกๆ วัน มันไม่ได้หมายความว่าความกังวลจากโลกนี้จะไม่อยู่รอบตัวเรา แต่เราได้รับเป้าหมายใหม่และตัวตนใหม่ในขณะที่เราเผชิญกับมันโดยมีพระคริสต์สถิตอยู่ด้วย

มาใช้ชีวิตที่สำแดงตัวตนใหม่ของเราในทุกเช้าที่เราตื่นนอนกัน!

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งเก่าได้ล่วงไป สิ่งใหม่ได้เข้ามา!” (2 โครินธ์ 5:17)

YOU MAY ALSO LIKE

Reconciliation 

Reconciliation 

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “การคืนดี” ...จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24) พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการคืนดีมาก ถึงขนาดบอกให้เราวางเครื่องบูชาไว้...

Hope is found in Jesus

Hope is found in Jesus

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ในพระเยซู เรามีความหวัง” แม้เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเรา แค่นี้เราก็อุ่นใจแล้ว "ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า...

Seek God’s Approval

Seek God’s Approval

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “แสวงหาการยอมรับจากพระองค์” “บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์” (กาลาเทีย 1:10-24) ในหลายๆ...

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This