WRITER: เจ. คูน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ศุภิสรา เจริญศรีศิลป์EDITOR: นามระพี พีระมาน ฉันนอนคว่ำอยู่บนเตียง หมอนเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตา เสียงจิ้งหรีดร้องระงมอยู่ในความมืดที่ปกคลุมอยู่ภายนอกหน้าต่าง ฉันดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปง อยากจะกันตัวเองออกจากโลกภายนอก...