fbpx

24/07/2020

สัมผัสเสี้ยวหนึ่งของหัวใจพระเจ้า

ARTIST: YMI X Elizabeth Shim (@elistlittlelight)
ARTWORK TYPE/MEDIUM: Ilustration
ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI

ฉันรู้สึกเสียใจมาสักพักแล้วกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดที่แพร่กระจายทั่วโลก ความไม่เป็นธรรมในสังคม บาปที่ซ่อนอยู่ในแต่ละประเทศและตามคริสตจักรต่างๆ ฉันอยากที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างแต่สิ่งเดียวที่ฉันทำได้นั้นคือการอธิษฐาน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ต่างๆ มันเกิดขึ้นเร็วเกินไป จนทำให้ฉันติดอยู่กับคำอธิษฐานเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาจนทำให้ฉันสงสัยว่า “ฉันควรอธิษฐานอย่างไรดี?”

มีผู้ใหญ่เคยบอกฉันว่าให้คำอธิษฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับพระคัมภีร์ ฉันเริ่มโดยการอธิษฐานว่า “พระเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์มีหัวใจอย่างพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ใส่ใจในสิ่งที่พระองค์ทรงใส่ใจ”

พระเจ้าทรงเปิดเผยกับฉันให้เห็นเสี้ยวหนึ่งของหัวใจของพระองค์ ฉันไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงฉันไม่ว่าจะเผชิญอะไรอยู่ก็ตาม ทำให้ฉันเห็นความสำคัญของพื้นที่ปลอดภัย การกลับใจ การคืนดี การเติบโต พระมหาบัญชา และการนมัสการ

และนี่คือข้อพระธรรมที่ฉันนำมาใช้ในการอธิษฐานในแต่ละวัน ฉันขอหนุนใจพวกคุณให้วางภาระลงฝากมันไว้กับพระเจ้า และทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยถอนรากขมขื่นและบาปภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไป เรามาสัมผัสเสี้ยวหนึ่งของหัวใจพระเจ้าด้วยกันผ่านการอธิษฐาน

ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นพื้นที่ปลอดภัยของพวกเรา

ข่าวร้ายที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดทำให้เราอยากจะหาที่หลบภัย แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความไว้วางใจและที่ที่พวกเรารู้สึกปลอดภัย พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการและที่ลี้ภัย “ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” (สดุดี 91:1)

เติมเต็มจิตใจของเราให้มีความรักท่วมท้นเพื่อที่เราจะรักผู้อื่น ดั่งที่ได้กล่าวไว้ในพระธรรม 1 เปโตร 4:8 “เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ จงรักกันและกันให้มาก เพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้” เชิญชวนผู้ที่ถูกสังคมรังเกียจและไม่เป็นที่ยอมรับมารับประทานอาหารร่วมกัน หรือให้พวกเขามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ มอบสิ่งดีๆ เช่น พื้นที่ปลอดภัยในพระเจ้าให้กับพวกเขาเพื่อพักสงบ ขอพระเจ้าทรงนำให้พวกเขาได้พักสงบในพระองค์เหมือนที่เราได้พักสงบในพระองค์

ขอบพระคุณสำหรับการอภัย

มันคงเหนื่อยน่าดูกับการที่ถูกซัดไปมาเพราะคลื่นของความรู้สึกผิดและชีวิตที่ยังไม่ได้หันหลังให้กับความบาป ฉันไม่กลัวเพราะพระองค์ทรงรับรู้และเห็นทุกชนชาติที่ถูกปกคลุมไปด้วยความบาปและหายนะ แต่พระองค์ทรงเมตตาแม้กระทั่งคนที่ไม่ต้อนรับพระองค์เพราะ ‘ความไม่บริสุทธิ์’ ของพวกเขา

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9) “…ในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” (โรม 8:2) เพื่อเราจะมีชีวิตใหม่ที่มีอิสระภาพที่แท้จริง

ขอบพระคุณสำหรับการคืนดีกับพระเจ้า

ความสัมพันธ์ที่แตกร้าวสร้างความเจ็บปวดภายในจิตใจ เราจึงค้นหาการเยียวยารักษาและการคืนดีกับคนที่เราเคยทำให้เขาเสียใจหรือกับคนที่เคยทำให้เราเสียใจ ฉันชื่นชมยินดีเพราะรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงเยียวยารักษาผู้ที่เจ็บป่วยให้หายและการคืนดีในความสัมพันธ์ที่แตกร้าว

“สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา” (2 โครินธ์ 5:18) ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้พวกเราคืนดีกับครอบครัว ชุมชนที่เราอยู่ และคริสตจักรของเรา

ขอบพระคุณสำหรับการเติบโตที่เราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น

การแพร่ระบาดทั่วโลก การประท้วงต่อความอยุติธรรมในสังคม การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น… พวกเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความวิตกกังวล

แต่ฉันขอหนุนใจให้พวกเราใช้โอกาสนี้เพื่อเติบโตในทางของพระเจ้า เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ ยอมจำนนให้พระองค์ทรงเลี้ยงดูและเปลี่ยนแปลงเราในฤดูกาลที่มืดมน ให้เราเติบโตและเป็นเหมือนพระคริสต์ในทุกๆ ทาง “เพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการ คือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่าง และเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้า” (โคโลสี 1:10)

ขอบพระคุณสำหรับพระมหาบัญชา

เหตุการณ์ที่น่าสลดใจต่างๆ ในโลกนี้ย้ำเตือนเราถึงความหวังในพระเจ้า และทุกคนจำเป็นที่จะต้องได้ยินเรื่องราวของข่าวประเสริฐมากกว่าที่ผ่านมา ความปรารถนานี้สะท้อนออกมาจากหัวใจของพระเจ้าที่ทรงเมตตาและปรารถนาที่จะช่วยกู้ผู้ที่หลงทางอยู่ ตั้งแต่แรกที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมา

มันคงจะเป็นเรื่องที่น่าท้าทายในการประกาศพระนามพระเจ้า แต่ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้กล้าหาญ เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงให้สิทธิอำนาจในการก้าวออกไปและสร้างสาวก “…ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา… เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:18-20)

ขอบพระคุณที่ในพระองค์ เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนมัสการพระเจ้า แต่บางครั้งเราก็พบว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่เห็นด้วยในบางเรื่องกับพี่น้องในพระคริสต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิกาย สีผิว หรือสถานะทางสังคม

แทนที่จะหงุดหงิดกับความแตกต่างเหล่านั้น ขอพระองค์ทรงช่วยให้เรามองไปที่พระองค์ผู้เดียวที่เรียกเราให้นมัสการสรรเสริญ “หลังจากนั้นมา ข้าพเจ้าเห็น และนี่แน่ะ มหาชนที่ไม่มีใครนับจำนวนได้ ที่มาจากทุกประชาชาติ ทุกเผ่า ทุกชนชาติและทุกภาษา ยืนอยู่หน้าพระที่นั่งและเฉพาะพระพักตร์พระเมษโปดก พวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาว และถือใบตาลอยู่ในมือ” (วิวรณ์ 7:9)

YOU MAY ALSO LIKE

5 สิ่งที่ทูลขอต่อพระเจ้าในคำอธิษฐาน (ในเวลาที่ไม่รู้ว่าควรจะขออะไร)

5 สิ่งที่ทูลขอต่อพระเจ้าในคำอธิษฐาน (ในเวลาที่ไม่รู้ว่าควรจะขออะไร)

WRITER: ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญEDITOR: ธนากร พูลสินกูล คุณพบว่ามันง่ายกว่าไหมที่เราจะอธิษฐานในช่วงเวลาที่เรากำลังต่อสู้กับความบาป เผชิญกับความยากลำบาก หรือเมื่อรู้สึกหมดหนทาง แต่ขณะที่ทุกอย่างดูราบรื่นและคุณมีทุกอย่างตามที่คุณต้องการ...

4 วิธีอธิษฐานเผื่อเพื่อนของคุณโดยให้พระเจ้าทรงนำ

4 วิธีอธิษฐานเผื่อเพื่อนของคุณโดยให้พระเจ้าทรงนำ

WRITER: ซาราห์ โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ณัฐฤทัย อาสาประโคน EDITOR: ณัฐรวี ยุ้งทอง เวลาที่ได้มาอยู่พร้อมหน้ากับพี่น้องในพระคริสต์ ฉันเชื่อว่ามีหลายสิ่งที่น่าสนุกกว่าให้ทำมากกว่าการอธิษฐานร่วมกัน...

ฉันมีส่วนรับผิดชอบในความรอดของเพื่อนหรือไม่?

ฉันมีส่วนรับผิดชอบในความรอดของเพื่อนหรือไม่?

WRITER: เมดาลีน คาลู ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: PinkEDITOR: ฐิติกานต์ นิธิอุทัย ฉันยังจำช่วงเวลาที่ฉันเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซูได้ ราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นของเดือนมกราคม ฮันนาห์...

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This