fbpx

20/02/2021

3 สิ่งที่เราหลงลืมเกี่ยวกับความรัก

COLLABORATION: MUSTARD SEED x HEALLO JESUS
ARTWORK TYPE/MEDIUM: iIlustration
ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI

ความรักคือกริยาประโยคนี้อยู่ในเนื้อเพลงของจอห์น เมเยอร์ เป็นชื่อหนังสือของแกรี่ แชพแมน และยังเป็นชื่อภาพยนตร์ในปี 2014 อีกด้วย แต่ความหมายที่ทั้งบทเพลง หนังสือ และภาพยนตร์ต้องการจะสื่อออกมาก็คือ ความรักที่แท้จริงต้องมีการกระทำ ไม่ใช่เพียงแค่ลมปาก ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง เหมือนที่ในพระคัมภีร์เขียนว่าอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง(1 ยอห์น 3:18) ในพระบัญญัติข้อใหญ่ของพระเจ้าได้อธิบายถึงความรักที่รวมไปถึงทุกส่วนในความเป็นมนุษย์ของเราจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง(มัทธิว 22:37–39)

แต่หลายครั้งฉันเองก็เหนื่อยหน่ายกับความพยายามที่จะรักคนอื่น บางครั้งรู้สึกเหมือนตัวเองตีสองหน้าเมื่อต้องทำใจดีกับคนที่ฉันไม่ค่อยจะใยดีเท่าไหร่ คุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหม?

คำพูดที่ปราศจากการกระทำนั้นว่างเปล่าก็จริง แต่การกระทำนั้นก็ต้องมีเหตุผลด้วย อย่างที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ใน 1 โครินธ์ 13:3 ว่าแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่เหตุผลของการแสดงความรักนั้นสำคัญพอๆ กับวิธีที่เราแสดงมันออกมา

1. ความรักเกิดจากพระเจ้า 

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า(1 ยอห์น 4:7) และพระเจ้าทรงเป็นความรัก(1 ยอห์น 4:16)

ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและคนรอบข้างนั้นถือเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรายอมจำนนชีวิตของเราต่อน้ำพระทัยของพระองค์ (กาลาเทีย 5:22)

2. ความรักควรเป็นแรงจูงใจในทุกการกระทำของเรา 

ในยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์จึงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมา แรงจูงใจอันนี้มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

ด้วยเหตุนี้ความรักของพระเจ้าจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราประกาศและทำดีต่อคนอื่น เพื่อที่คนเหล่านั้นจะได้มีโอกาสเชื่อและได้มีประสบการณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระองค์เช่นเดียวกัน แรงจูงใจอื่นๆ จะทำให้ความรักของเราขึ้นๆ ลงๆ และฉาบฉวย

3. ความรักไหลล้นจากความปิติยินดีที่ได้รู้จักและเชื่อฟังพระเจ้า 

เป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักโดยไม่มีพระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นต้นกำเนิดของความรัก แล้วถ้าเราไม่รับเอาความชื่นชมยินดีในการรู้จักและเชื่อฟังพระเจ้าแล้ว เราจะสัมผัสกับความรักของพระเจ้าได้อย่างไร? พระเยซูคริสต์ทรงแสดงออกถึงความปลื้มปิติที่ได้เชื่อฟังพระเจ้า พระองค์ทรงอดทนต่อบททดสอบที่ทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์เป็นความยินดีที่ได้ทำภารกิจที่พระบิดามอบให้สำเร็จ (ฮีบรู 12:2) นี่สิคือการกระทำด้วยความรักที่พระองค์แสดงออกมาและทรงรู้สึกปลาบปลื้มที่รู้ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยพระองค์! เราควรเอาพระเยซูเป็นแบบอย่างเมื่อเวลาที่เราตกอยู่ในอันตรายของความท้อแท้และเหน็ดเหนื่อย (ฮีบรู 12:3)

ทุกวันนี้ฉันก็ยังคงพยายามทำตัวให้น่ารักกว่าเดิม ฉันอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีในพระองค์ให้ฉันเป็นอย่างแรก และให้ฉันยึดพระองค์ไว้ให้เหมือนกับสมบัติล้ำค่า ฉันเชื่อว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น ความรักของฉันจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือใครก็ตามที่ฉันพบเจอ และฉันขอให้สิ่งนี้เป็นคำอธิษฐานของคุณด้วยเช่นกัน

YOU MAY ALSO LIKE

Living God’s Way

Living God’s Way

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "อยู่ในเส้นทางของพระเจ้า" "อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม"...

Always in His Care

Always in His Care

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พระเจ้าทรงดูแลเราเสมอ" "ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลย" (มัทธิว 10:29-31) ศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง จำชื่อคนและเรื่องราวของคนเหล่านั้นได้เกือบทั้งโบสถ์...

ความจริง 3 ประการจากพระเยซูเกี่ยวกับความแตกสลายและการสูญเสีย

ความจริง 3 ประการจากพระเยซูเกี่ยวกับความแตกสลายและการสูญเสีย

WRITER: ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Natty GraceEDITOR: ณัฐรวี ยุ้งทอง เขียนโดย Alpha Asia Pacific และศาสนาจารย์ Abel Cheah ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาความเป็นผู้นำ แห่ง Alpha Asia Pacific และศิษยาภิบาล ณ Holy Trinity Bukit Bintang...

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This