fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“พระคำของพระเจ้า ทำให้เราอิ่มหนำตลอดไป”

“อย่าทำงานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้ แต่จงแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ ซึ่งบุตรมนุษย์ (พระเยซู) จะมอบให้กับพวกท่าน” (‭ยอห์น‬ ‭6:27‬) 

อาหารและสิ่งของบนโลกนี้อาจจะทำให้เราอิ่มเอม หรือพึงพอใจได้ แต่เพียงแค่ชั่วคราว

ไม่เหมือนกับความเชื่อและพระคำของพระเจ้า ที่จะทำให้เราอิ่มเอม ไม่ว่าเราจะกำลังทุกข์ยาก หรือเจอเรื่องอะไรมาก็ตาม

ถ้าวันนี้เรากำลังเหนื่อยล้า อาจจะเป็นเรื่องที่ทำงาน เรื่องเงินทอง หรือเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆ ให้เราลองคิดดูว่าเรากำลังแสวงหาอาหารแบบไหน มาเติมเต็มให้จิตใจของเรา

ถ้ามันเป็นอาหารที่ไม่มีวันอิ่ม สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ ขอให้อาหารจากพระเจ้า ทำให้ทุกคนอิ่มเอมอย่างเต็มล้นในวันนี้ อาเมน

บทเพลงใคร่ครวญ: เติมให้เต็มล้น – W501 (ณัฐวุฒิ เจนมานะ) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Christ’s Power Is Made Perfect in Weakness

Christ’s Power Is Made Perfect in Weakness

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ด้วยกำลังจากพระเจ้า” “อย่าซุ่มทำร้ายที่อาศัยของคนชอบธรรมอย่างที่คนอธรรมทำอย่าทำลายที่พักของเขา เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนอธรรมจะสะดุดล้มลงในความยากลำบาก” (สุภาษิต 24:15-16)...

Lovers of God

Lovers of God

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “รักพระเจ้ามากกว่ารักความสนุก” “...วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน...

Glory to God

Glory to God

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ขอมอบเกียรติให้พระเจ้าทั้งหมด” ในพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ยอห์นได้กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าว...

Share This