fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

ไม่สำคัญว่าใครจะทำอะไรกับเรา แต่สำคัญที่เรามีท่าทีและตอบสนองกลับอย่างไร…”

“ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านของท่าน และเกลียดชังศัตรูของท่าน’ แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน (มัทธิว 5:43-44)

หากเรารักคนที่รักเรา เราก็เป็นเหมือนคนอื่นๆ บนโลกใบนี้ แต่พระเจ้าบอกว่าเราต้องรักและหวังดี แม้กระทั่งศัตรูหรือคนที่ทำตัวไม่น่ารักกับเรา

อาจเป็นเรื่องที่ฟังดูแปลกประหลาดในสายตาของคนในโลกนี้ แต่นี่คือความจริงที่จะสำแดงความแตกต่างของเรา ซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าและทำให้ผู้อื่นสัมผัสได้ถึงความรักของพระองค์

ไม่สำคัญว่าใครจะคิดกับเราอย่างไร ใครจะดูถูก หรือพูดไม่ดีกับเรา นั่นเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าและจิตวิญญาณของตัวเขาเอง

แต่เราจะเลือกตอบสนองต่อคนเหล่านั้นด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ทรงแยกเราไว้แล้วจากคนทั้งปวง และและเราจะปฏิบัติอย่างที่พระองค์สอน

 “ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35)

บทเพลงใคร่ครวญ: ความรักพระองค์ – W501 (remind) คลิกเพื่อฟังเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Reconciliation 

Reconciliation 

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “การคืนดี” ...จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24) พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการคืนดีมาก ถึงขนาดบอกให้เราวางเครื่องบูชาไว้...

Hope is found in Jesus

Hope is found in Jesus

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ในพระเยซู เรามีความหวัง” แม้เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเรา แค่นี้เราก็อุ่นใจแล้ว "ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า...

Seek God’s Approval

Seek God’s Approval

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “แสวงหาการยอมรับจากพระองค์” “บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์” (กาลาเทีย 1:10-24) ในหลายๆ...

Share This