fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“ให้อภัยผู้อื่น เหมือนที่พระเจ้าให้อภัยเรา”

“เพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วย” (มัทธิว 6:14–15)

หลายต่อหลายครั้ง ที่เราทำผิดพลาดเรื่องเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา เราล้มลงในบาป เราดื้อดึง เราไม่ฟังเสียงพระเจ้า เราออกห่างจากพระองค์​ แต่พระเจ้าไม่เคยหันหลังให้กับเรา พระองค์ยกโทษให้เราเสมอ

เปโตรมาทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้ง? ถึงเจ็ดครั้งเชียวหรือ?” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ด” (มัทธิว 18:21-22)

เช่นเดียวกัน ถ้าวันนี้เรากำลังมีเรื่องหงุดหงิด เรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆที่ทำงาน หรือคนในครอบครัว 

ให้เราจำไว้ว่าพระเจ้าทรงอดทนกับเรามากมายแค่ไหน และเราควรที่จะมีความรักต่อผู้อื่น มีความอดทนพร้อมที่จะให้อภัย แบบที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็นเช่นกัน 

บทเพลงใคร่ครวญ: เท – W501  (ป้อม ปัญญา) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Closer Than You Think

Closer Than You Think

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "เราใกล้ชิดกับความตายมากกว่าที่คิด" “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” (มาระโก 8:35) ไม่นานมานี้...

Set a Guard Over My Mouth

Set a Guard Over My Mouth

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "ยับยั้งปากของเรา" “…ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอทรงเฝ้าระวังประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ ขออย่าให้ใจข้าพระองค์เอนเอียงไปหาสิ่งชั่วใดๆ…” (สดุดี 141:3-4) “คำพูด” เป็นสิ่งที่มีพลัง...

God alone is enough

God alone is enough

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "แค่มีพระเจ้าก็เพียงพอ" ไม่เหงาเพราะเรามีพระเจ้า แม้ว่าเราจะไม่มีใคร แต่เรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอ “...เราก็จะไม่ลืมเจ้า ดูสิ เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา…” (อิสยาห์ 49:15-16) เราอาจจะไม่ได้มีตัวตนในทุกๆ สังคม...

Share This