fbpx

LACK OF NURTURE

ตัวตนที่หายไปเมื่อขาดการดูแลเอาใจใส่

.

..

จากตอนที่แล้วที่เราพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเราที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นถูกบิดเบือน บิดเบี้ยว และถูกบดบังไป (คลิกเพื่ออ่าน) ในตอนนี้เราอยากชวนเพื่อนๆ มาดูถึงสิ่งที่ทำให้ตัวตนของเราไม่เบ่งบานอย่างที่พระเจ้าตั้งใจสร้างให้เป็นกัน

การขาดความผูกพันธ์กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญโดยเฉพาะกับแม่ผู้ให้กำเนิด เมื่อแรกเกิดทารกจะได้กินนมจากอกแม่ซึ่งนั่นก่อให้เกิดความผูกพันธ์ มันไม่ใช่ความผูกพันธ์แค่เพียงร่างกายแต่มันยังสร้างความผูกพันธ์ทางด้านอารมณ์ด้วย นี่คือความผูกพันธ์ที่สำคัญที่สุด ลองคิดดูว่าถ้าทารกที่เกิดมาและไม่ได้อยู่ในอ้อมอกของแม่ทันที แต่กลับถูกแยกไปไว้ในตู้อบ หรือให้คนอื่นดูแลเด็กจะรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างขนาดไหน

ถ้าเราไม่ได้รับการดูแลด้วยความผูกพันธ์นี้ ลองคิดดูว่าเมื่อเราเติบโตขึ้น เราจะมองตัวเองอย่างไร และเราจะมีมุมมองเกี่ยวกับตัวตนที่พระเจ้าให้เรามาอย่างไร…..

ขาดกำลังใจ การสนับสนุนจากพ่อแม่ และขาดการรับรู้ว่าพระเจ้าผู้สร้างเราให้เป็นใคร
สิ่งเหล่านี้จะสร้างผลกระทบและกดทับตัวตนที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมา เราต้องการกำลังใจและการชูใจจากพ่อแม่เพื่อให้เราได้พัฒนาตัวตนที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมา

ขาดการคุ้มครองและปกป้อง
สิ่งเหล่านี้ทำให้จิตวิญญาณของเราแตกสลาย

“เพราะศัตรูไล่กวดข้าพระองค์
เขาขยี้ชีวิตข้าพระองค์ลงถึงดิน
เขาทำให้ข้าพระองค์อยู่ในที่มืด
เหมือนคนที่ตายนานแล้ว
จิตวิญญาณข้าพระองค์จึงอ่อนระอาอยู่ภายใน
และใจข้าพระองค์ก็กลัวลาน”
สดุดี 143:3-4

เพราะเมื่อเรารู้สึกไม่ปลอดภัยและรู้สึกท่วมท้น สิ่งเหล่านี้ก็จะบิดเบือนความเข้าใจในตัวตนของเรา

ถูกละเลยและขาดคำพูดหรือการกระทำเชิงบวก
สิ่งนี้ได้ทำให้จิตวิญญาณของเราหิวโหย เหมือนกับต้นไม้ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อเติบโต เราในฐานะมนุษย์ก็ต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อเติบโต เราไม่ได้รับผลกระทบจากแค่คำพูดหรือการกระทำในเชิงลบ แต่เมื่อเราขาดสิ่งที่เป็นเชิงบวกที่สมควรจะได้รับก็สร้างผลกระทบให้เราได้เช่นกัน ลองเปรียบเทียบภาพเด็กๆ ที่หิวโหย ขาดสารอาหาร นี่ก็เป็นภาพเดียวกันกับตัวตนที่อยู่ภายในเราที่ไม่ได้รับการให้อาหารหรือขาดแรงสนับสนุนเชิงบวก

…เมื่อเรารู้สาเหตุ เริ่มทำความเข้าใจกับมัน ในบทความถัดไปเราจะมาค้นพบความจริงที่ให้เรากลับมาสู่ตัวตนที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมากัน 🙂 

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

        

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)