fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

ทีละก้าวกับพระเจ้า

การเดินกับพระเจ้าทีละก้าว แม้จะช้าแต่มั่นคงและแข็งแรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แน่นอนเราทุกคนปรารถนาที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อมาเชื่อพระเจ้า แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองภายในชั่วข้ามคืน อย่างเร่งรีบวันเวลาของพระเจ้าที่มีต่อเรา

“เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 29:11)

การเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ อย่างช้าๆ กับพระเจ้า จึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แข็งแรง มั่นคง และถาวร 

เราสามารถเริ่มทำสิ่งเล็กๆ ในตะละวันเพื่อติดสนิทกับพระเจ้าได้ เช่น เริ่มออกจากวงสนทนาแห่งการนินทา เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนเข้าห้องสอบ หรือพูดคุยกับพระเจ้าก่อนล้มตัวลงนอน 

เมื่อเราเริ่ม พระเจ้าจะเป็นกำลังให้เรา

บทเพลงใคร่ครวญ: ทีละก้าวนึง –  CROSSOVER  (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Living God’s Way

Living God’s Way

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "อยู่ในเส้นทางของพระเจ้า" "อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม"...

Always in His Care

Always in His Care

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พระเจ้าทรงดูแลเราเสมอ" "ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลย" (มัทธิว 10:29-31) ศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง จำชื่อคนและเรื่องราวของคนเหล่านั้นได้เกือบทั้งโบสถ์...

God’s ultimate wisdom

God’s ultimate wisdom

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พึ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้า" “เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกำลังมากยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์” (1 โครินธ์ 1:18-31 ) หลายครั้ง...

Share This