fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นขึ้น แต่เรารับใช้พระเจ้าเพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จ”

“ถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบเอง ใครที่พูดตามใจชอบเองย่อมแสวงหาเกียรติสำหรับตนเอง แต่คนที่แสวงหาเกียรติให้ผู้ที่ใช้ตนมา คนนั้นเป็นคนจริง ไม่มีอธรรมในตัวเขาเลย” (ยอห์น‬ ‭7:17-18‬‬‬)

อย่าให้เรารับใช้พระเจ้า เพื่อที่จะทำให้ตัวเองยิ่งใหญ่ขึ้น และมีสิทธิเหนือผู้อื่นในคริสตจักร 

ทุกคนที่เป็นผู้เชื่อคือผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งสิ้น และไม่มีใครยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยไปกว่ากัน

ขอให้เราทุกคนซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือเชื่อฟังและเดินตามพระทัยพระเจ้า รับใช้พระองค์ รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง 

บทเพลงใคร่ครวญ: เพลงเพื่อเธอ – CROSSOVER (Young Grace) คลิกเพื่อฟังเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

God of all comfort

God of all comfort

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “หนุนใจกันและกันโดยพระเจ้า” "... พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ...

Christ’s Power Is Made Perfect in Weakness

Christ’s Power Is Made Perfect in Weakness

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ด้วยกำลังจากพระเจ้า” “อย่าซุ่มทำร้ายที่อาศัยของคนชอบธรรมอย่างที่คนอธรรมทำอย่าทำลายที่พักของเขา เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนอธรรมจะสะดุดล้มลงในความยากลำบาก” (สุภาษิต 24:15-16)...

Lovers of God

Lovers of God

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “รักพระเจ้ามากกว่ารักความสนุก” “...วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน...

Share This