fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นขึ้น แต่เรารับใช้พระเจ้าเพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จ”

“ถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบเอง ใครที่พูดตามใจชอบเองย่อมแสวงหาเกียรติสำหรับตนเอง แต่คนที่แสวงหาเกียรติให้ผู้ที่ใช้ตนมา คนนั้นเป็นคนจริง ไม่มีอธรรมในตัวเขาเลย” (ยอห์น‬ ‭7:17-18‬‬‬)

อย่าให้เรารับใช้พระเจ้า เพื่อที่จะทำให้ตัวเองยิ่งใหญ่ขึ้น และมีสิทธิเหนือผู้อื่นในคริสตจักร 

ทุกคนที่เป็นผู้เชื่อคือผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งสิ้น และไม่มีใครยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยไปกว่ากัน

ขอให้เราทุกคนซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือเชื่อฟังและเดินตามพระทัยพระเจ้า รับใช้พระองค์ รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง 

บทเพลงใคร่ครวญ: เพลงเพื่อเธอ – CROSSOVER (Young Grace) คลิกเพื่อฟังเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Turn your eyes upon Jesus

Turn your eyes upon Jesus

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “สายตาที่เต็มไปด้วยความรัก” “แต่ถ้าตาของท่านผิดปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอ” (‭มัทธิว‬ ‭6:23‬‭) ในเรื่องเดียวกัน สถานการณ์...

He will sustain you

He will sustain you

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “สุขภาพจิตดี เพราะมีพระเจ้า” พระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพเจ้า ให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่" (สดุดี 55:18) ในแต่ละวันเราอาจต้องเจอกับเรื่องราวมากมายในชีวิต ปัญหาภายนอกที่ต้องเจอนั้นว่าน่ากลัวแล้ว...

Rest for your souls

Rest for your souls

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ชีวิตเรียบง่าย เพราะมีพระเจ้า” "จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา" (มัทธิว 11: 29-30) ปัญหาต่างๆ ในชีวิต...

Share This