fbpx
WRITER: เบลลา นิวเบอร์รี่ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI
TRANSLATOR: ปาลีญา ธนาวัฒนเจริญ
EDITOR: Mustard Seed Team

ฉันเห็นความเจ็บปวด ฉันเห็นการประท้วง ฉันเห็นการจลาจล ฉันได้ยินเรื่องราวและบทสนทนา และหัวใจของฉันแตกสลายเพื่อประเทศของฉัน เพื่อพี่น้องของฉัน

ในฐานะผู้เชื่อ ฉันรู้ว่าฉันถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตเพื่อความถูกต้องและชอบธรรม แต่การอยู่ที่ไต้หวันซึ่งไกลออกไปจากอเมริกา ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรเกี่ยวกับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของฉันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ต้อนรับผู้ที่โดนกดขี่ข่มเหง พระองค์คือผู้ที่นำชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาส พระองค์คือผู้ที่ทรงส่งผู้เผยพระวจนะไปเรียกประชากรของพระองค์ขณะที่พวกเขาเหยียบย่ำคนยากจน พระองค์คือผู้ที่ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะช่างไม้ที่ต่ำต้อยและทรงรักษาคนง่อย ใช้เวลากับคนนอกรีต และปลอบโยนผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง

ความยุติธรรมนั้นรวมถึงความยุติธรรมทางเชื้อชาติซึ่งสำคัญสำหรับพระองค์ด้วยเช่นกัน

พระองค์คือ พระเจ้าที่ทรงช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ควรสำคัญกับเราด้วยเช่นกัน

แต่เมื่อฉันมองไปรอบๆ ตัวของฉัน คำถามมาเร็วกว่าคำตอบ การเหยียดเชื้อชาติคืออะไร? และอะไรคือการตอบสนองของคริสตจักร? วิธีแก้คืออะไร? พระกิตติคุณพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร? และอะไรในชีวิตของฉันที่สะท้อนความเชื่อของฉันแก่ผู้อื่น?

ฉันได้อ่านบทความหลายบทความ ฉันลงนามในหลายคำร้อง ฉันส่งอีเมลหลายฉบับไปยังหน่วยงานท้องถิ่น ฉันฟังคำเทศนาเกี่ยวกับความอยุติธรรมทางเชื้อชาติ แต่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ ฉันยังรู้สึกหนักใจกับคำถามที่ว่า ฉันจะตอบสนองต่อความทุกข์ยากที่เกิดจากความอยุติธรรมทางเชื้อชาติได้อย่างไร

พระเจ้าทรงสอนฉันให้ก้าวไปข้างหน้าโดยการกลับใจและการอธิษฐาน

อย่างแรก ฉันกลับใจ

การใช้ชีวิตในไต้หวัน ฉันพบว่ามันง่ายที่จะมองไปที่ประเทศอเมริกาและกล่าวโทษคนอื่นๆ ด้วยความเกลียดชังว่าพวกเขาเหยียดสีผิว และเมื่อฉันอธิษฐานเผื่อประเทศของฉัน พระเจ้าเริ่มเปิดเผยให้ฉันเห็นสิ่งที่ฉันต้องกลับใจ

ฉันเริ่มถามว่ามีการเหยียดสีผิวในหัวใจของฉันหรือไม่? ฉันมีอคติหรือไหม? มีคนที่ฉันคิดว่าต่ำต้อยกว่าคนอื่นหรือไหม? ฉันมีความโกรธหรือไม่? ฉันเก็บงำความเกลียดชังหรือพูดไม่ดีกับคนอื่นหรือไม่?

พระเจ้าทรงนำให้ฉันกลับใจจากการมีอคติต่อคน 3 กลุ่ม

ฉันกลับใจที่มักจะด่วนตัดสินคนผิวดำบางคน ฉันกลับใจที่มักจะโกรธตำรวจเพราะคิดว่าพวกเขาใช้อำนาจในทางมิชอบ และฉันกลับใจที่มักจะพูดตลกเกี่ยวกับคนจีนแผ่นดินใหญ่ เพราะการอาศัยในประเทศไต้หวันทำให้วัฒนธรรมต่างๆ มีอิทธิพลต่อความคิดของฉัน

และเมื่อฉันกลับใจต่อสิ่งเหล่านี้ ฉันค้นพบว่าบาปแต่ละอย่างในชีวิตของฉันมาจากเหตุการณ์ไม่กี่เหตุการณ์ที่ฉันยอมให้มันมีผลต่อความคิดของฉันกับคนกลุ่มนี้ และการทำเช่นนี้ทำให้ฉันทำบาปต่อพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าในตัวของพวกเขาเหล่านั้น

ในการกลับใจ ฉันเริ่มที่จะอธิษฐานมากขึ้น

ฉันรวมกลุ่มกับคนอื่นๆ ทั่วอเมริกาและทั่วโลกและเริ่มอธิษฐานด้วยกัน ในช่วงเวลาแห่งการอธิษฐาน ฉันเริ่มอธิษฐานออกชื่อของแต่ละคน

ฉันอธิษฐานให้ชุมชมพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นความหวังให้แก่คนที่โดนกดขี่ข่มเหง ฉันอธิษฐานเผื่อครอบครัวของ จอร์จ ฟลอยด์ที่เขาต้องตื่นมาในทุกๆ วัน และพบว่าเขาสูญเสียพ่อหรือพี่ชาย ฉันอธิษฐานเผื่อเพื่อนที่โรงเรียนมัธยมที่ถูกปฏิบัติแตกต่างกันเพียงเพราะสีผิวของพวกเขา ฉันอธิษฐานเผื่อตำรวจคนที่ฉันอยากจะตำหนิและกล่าวโทษนั้น

พระเยซูได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ตอบโต้หรือคุกคามผู้อื่นแม้ว่าพระองค์จะถูกประจานและทำให้ทุกข์ทรมาณ ไม่มีคำหยาบคายออกจากปากของพระองค์ (1 เปโตร 2:21-23) ฉันเริ่มที่จะอธิษฐานให้ฉันเป็นคนที่ไม่ด่าทอ ข่มขู่ หรือพูดจาโกหกเกี่ยวกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ให้ฉันมองไปที่ความอยุติธรรมเหล่านี้และมองกลับไปที่พระเยซูและพบว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร พระองค์ทรงอดทน ทรงรัก และทรงให้ความหวังอยู่เสมอ

เมื่อฉันอธิษฐาน พระเจ้าทรงสอนให้ฉันถ่อมใจ

ขณะที่ฉันพยายามจะหาทางแก้ไข อะไรจะนำมาซึ่งความยุติธรรม? จะมีการปรองดองทางเชื้อชาติหรือไม่? ฉันพบว่าฉันไม่รู้ทุกคำตอบ ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะตอบสนองอย่างไร ฉันไม่รู้ว่าจะรักและจะเป็นคนที่สร้างความปรองดองได้ดีที่สุดอย่างไร

แทนที่จะหาคำตอบ ฉันเริ่มที่จะตั้งคำถาม

ฉันอยากจะรู้ว่าฉันจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดของพี่น้องที่เผชิญการเหยียดสีผิวได้อย่างไร

ฉันพบว่าฉันขาดความรู้เกี่ยวกับการเหยียดสีผิว การเสียชีวิตของจอร์จ ฟลอยด์ ทำให้รู้ว่าประเทศของเราเป็นอย่างไร การตายของเขาทำให้ฉันเจ็บปวด ฉันอยากรู้ว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น

ในช่วงเวลานี้ ฉันต้องถ่อมใจที่จะถามคำถามมากกว่าพยายามที่จะคิดหาคำตอบ

ฉันจำเป็นต้องถ่อมใจที่จะคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวฉัน ฉันจำเป็นต้องยอมรับผิดและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ดังนั้นฉันจึงเริ่มที่จะฟังและอ่านเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวในอเมริกา สิทธิพิเศษของคนผิวขาว การต่อต้านการเหยียดสีผิว และอื่นๆ ฉันพบว่าสิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดคือการที่ฉันได้รับข้อมูลต่างๆ

ในขณะที่ฉันพยายามต่อสู้ ฉันพบว่าตัวเองกำลังมองไปที่พระเยซู ในพระธรรมฟีลิปปีบทที่สองระบุไว้ว่า พระเยซูทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาส พระเยซูทรงยอมรับความเจ็บปวดอย่างที่สุดในการสิ้นพระชนม์

ในขณะที่เราถูกรายล้อมไปด้วยความเจ็บปวดและความยุติธรรม และไม่รู้จะตอบสนองต่อคนที่หัวใจสลายอย่างไร พระองค์ทรงรู้ เราจะได้รับการปลอบโยนจากการที่รู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดของเราเข้าใจความเจ็บปวดและความอยุติธรรมที่เราเผชิญ จุดสุดยอดของความรักของพระเจ้าถูกสำแดงผ่านการทนทุกข์ของพระเยซู ผู้เชื่อต้องมองไปที่ภาพของความถ่อมใจโดยการยอมเชื่อฟังและเลียนแบบพระเยซู

 

 ฉันไม่รู้ว่าการทำตามแบบอย่างอะไรของพระเยซูจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับปัญหาความอยุติธรรมในสังคม แต่ฉันรู้ว่ามันทำให้ฉันถ่อมใจเหมือนพระองค์

ฉันไม่รู้ทุกคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหา หรือเมื่อไหร่ที่พระเยซูจะกลับมาจัดการกับทุกสิ่ง แต่ฉันรู้ว่าเพราะความทุกข์ยากของพระองค์ทำให้เกิดพระสิริ

ถึงแม้ว่าเราจะประสบกับความอยุติธรรม ความไม่แน่นอน การแตกแยกในสังคมของเรา ในคริสตจักรของเรา ในโลกรอบๆ ตัวเรา แต่เรารู้ว่าอาณาจักรที่เรารอคอยคืออาณาจักรที่เต็มไปด้วยพระสิริ

ใช่ เราสามารถและควรที่จะสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง แต่ในที่สุดเราต้องมองไปที่พระเยซู ทาสที่ทนทุกข์และพระผู้ช่วยให้รอดที่เป็นขึ้นแล้ว วางใจในพระองค์ว่าวันหนึ่งพระองค์จะนำการฟื้นฟูที่สมบูรณ์แบบมา

จนกว่าจะถึงวันที่พระองค์กลับมา ให้เราใช้ชีวิตตามอย่างพระองค์

YOU MAY ALSO LIKE

ถึงหนุ่มๆ คริสเตียนทุกคนที่ยังโสดอยู่

ถึงหนุ่มๆ คริสเตียนทุกคนที่ยังโสดอยู่

WRITER: เจฟฟรี่ เซียว ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: สรสิทธิ์ ธัมมารักขิตานนท์ EDITOR: ธัญธร จันทสุทธิบวร การอยู่เป็นโสดไม่ใช่เรื่องผิด ใช่ คุณอ่านถูกแล้ว มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรถ้าหากคุณยังไม่แต่งงานหรือผูกพันธ์กับใคร หรือยังไม่เคยคบหาดูใจกับใครเลย...

เหตุผล 3 ประการว่าทำไมการเป็นคริสเตียนถึงดีจริงๆ

เหตุผล 3 ประการว่าทำไมการเป็นคริสเตียนถึงดีจริงๆ

WRITER: แดเนียล ไรอัน เดย์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: ณัฐพร ชังเจริญ  EDITOR: Mustard Seed Team แดเนียลแต่งงานกับคนรักที่คบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลายและเป็นคุณพ่อลูกสาม เขาเป็นผู้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า แล้วอะไรต่อ: งานในฝันของคุณ การทรงเรียกของพระเจ้า...

3 เคล็ดลับในการฟื้นฟูช่วงเวลาเฝ้าเดี่ยวของเรา

3 เคล็ดลับในการฟื้นฟูช่วงเวลาเฝ้าเดี่ยวของเรา

WRITER: เดบร้า อาย์อิส ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI TRANSLATOR: เฮจี คิม EDITOR: สวิตตา เจริญศรีศิลป์ พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียว แต่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3, มัทธิว 4:4)...

Share This