fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

ในพระเยซู เรามีความหวัง

แม้เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเรา แค่นี้เราก็อุ่นใจแล้ว

“ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า และเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้ แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์” (1 ยอห์น 3:1-24)

หลายครั้งที่บางเรื่องในชีวิตของเรานั้น ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราวางแผนไว้

เราไม่มีอำนาจและความสามารถในการควบคุมจิตใจของใครหรือสถานการณ์ต่างๆ แต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงครอบครองและควบคุมอยู่ ให้เรามีความหวังในพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้จัดการสิ่งต่างๆ ในชีวิตของเราแล้ว

ขอให้เรามีความเชื่อและมีความหวังในอนาคตร่วมกันกับพระองค์ พระองค์ประทานสิ่งดีสำหรับผู้ที่รักพระองค์เสมอ

บทเพลงใคร่ครวญ: มอบชีวิต – W501 (พิษณุ ไทรงาม) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Closer Than You Think

Closer Than You Think

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "เราใกล้ชิดกับความตายมากกว่าที่คิด" “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” (มาระโก 8:35) ไม่นานมานี้...

Set a Guard Over My Mouth

Set a Guard Over My Mouth

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "ยับยั้งปากของเรา" “…ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอทรงเฝ้าระวังประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ ขออย่าให้ใจข้าพระองค์เอนเอียงไปหาสิ่งชั่วใดๆ…” (สดุดี 141:3-4) “คำพูด” เป็นสิ่งที่มีพลัง...

God alone is enough

God alone is enough

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "แค่มีพระเจ้าก็เพียงพอ" ไม่เหงาเพราะเรามีพระเจ้า แม้ว่าเราจะไม่มีใคร แต่เรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอ “...เราก็จะไม่ลืมเจ้า ดูสิ เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา…” (อิสยาห์ 49:15-16) เราอาจจะไม่ได้มีตัวตนในทุกๆ สังคม...

Share This