fbpx

HIDING BEHIND FALSE IDENTITY

หลบซ่อนภายใต้หน้ากาก (ตัวตนปลอม)

ทำไมเราถึงต้องซ่อนตัวเอง?

– ถ้าการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ได้ถูกพัฒนา หรือถ้าเรารู้สึกละอายในตัวตนของ
เราไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เราก็จะพยายามหลบซ่อนตัวตนของเรา 

บางครั้งเราพยายามที่จะไม่เชื่อมโยงกับตัวเราเอง เพราะว่ามันเจ็บปวดเกินไปที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต บางครั้งเราต้องการตัดขาดจากความบาปที่เรา
เคยทำ เพราะเราไม่ชอบตัวตนของเรา หรือในบางทีภายในของเราอาจรู้สึกสิ้นหวัง
อย่างทนไม่ไหว เรามองเห็นชีวิตตัวเองเต็มไปด้วยปมที่ไม่มีทางแก้ไข เมื่อเราไม่รู้จะ
แก้ไขอย่างไรเราก็เลือกที่จะสวมหน้ากากเพื่อปิดบังสิ่งเหล่านี้ ซึ่งมันขัดแย้งกับ
แผนการของพระเจ้าในชีวิตของเรา

– การใช้ชีวิตภายใต้ตัวตนที่เราสร้างขึ้นมานั้นไม่ใช่ความเป็นจริง มันเป็นเพียงสิ่งที่เรา
สร้างขึ้น ตัวตนที่บิดเบี้ยวนี้เป็นสิ่งที่ต่อต้านความตั้งใจที่พระเจ้าสร้างและ
วัตถุประสงค์ของพระองค์ (สดุดี 100:3)

“ตัวตนที่บิดเบี้ยวนั้นไม่ว่าจะทำยังไงมันจะไม่มีทางจะครบและสมบูรณ์เหมือนตัวตน
พิเศษที่พระเจ้าสร้างเราแต่ละคนขึ้นมา”

สิ่งที่ส่งเสริมตัวตนที่บิดเบี้ยว
– เมื่อตอนเรายังเป็นเด็กเป็นช่วงที่ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองและตัวตนเรากำลังถูกสร้างและพัฒนาขึ้น ถ้าเราต้องเผชิญกับความรู้สึกผิด ความละอาย และความกลัว สิ่ง
เหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในการพัฒนาตัวตนของเรา

 – หากความเชื่อของเรามีรากฐานมาจากความจริง มันก็จะสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับตัวตนที่พระเจ้าสร้างเรา แต่ถ้าหากมีรากฐานมาจากคำโกหก จะไม่สอดคล้องกับความจริงของพระเจ้า

หัวใจสำคัญที่สุดคือ “เรากำลังเชื่ออะไร”

– ประสบการณ์ด้านลบสามารถสร้างความเชื่อในด้านลบเกี่ยวกับตัวเราเอง เช่น ฉันไม่ดีพอ ฉันไม่มีประโยชน์ ฉันมันขี้แพ้ ฉันไม่ต้องการอยู่บนโลกนี้ ความเชื่อเหล่านี้มัก
เกิดจากความเจ็บปวดและความผิดหวัง

– ตัวตนที่บิดเบี้ยวนี้สามารถกลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ยึดและควบคุม
จิตใต้สำนึกของเรา การที่เราจะจัดการกับป้อมปราการนี้ อาจทำให้เรารู้สึกเหมือน
เป็นเรื่องของความเป็นความตาย ดังนั้นการรื้อป้อมปราการนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย

“…เพราะเราทำให้ความเท็จเป็นที่หลบภัยของเราและเราถูกกำบังไว้ด้วยการโกหก” อิสยาห์ 28:15

– จิตใจและความปรารถนาร่วมกันควบคุมผ่านการปฏิเสธความจริงว่าเราเป็นใคร
และสร้างแนวคิดที่บิดเบือนเกี่ยวกับตัวตนของเรา

คิดใคร่ครวญ

– ตัวตนของเราเป็นใคร? 

– เรากำลังสวมหน้ากากเพื่อปกปิดสิ่งที่ความละอาย ความกลัวและความรู้สึกผิดได้ทำ
กับชีวิตของเราหรือไม่?

ลองอธิษฐานและสำรวจตัวเองดูว่าเรากำลังหลบซ่อนภายใต้
“ตัวตนปลอม” เหล่านี้อยู่รึเปล่า?

People Pleaser (ผู้ที่มักทำตามความพอใจของผู้อื่น): อยากที่จะทำให้ผู้คนพอใจ แทนที่จะมองที่พระเจ้าและทำให้พระเจ้าพอใจ

Clown (ตัวตลก): ภายนอกอาจดูตลก ชอบปล่อยมุก แต่ภายในเต็มไปด้วยความ
ว่างเปล่า ความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจ 

Performer (นักปฏิบัติ): เพราะเราไม่ชอบตัวตนภายในของเรา เราจึงพยายามทำ
มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ซ่อนตัวเองภายใต้สิ่งที่เราทำ

Role/Job (ตำแหน่งหน้าที่การงาน): เราให้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นใคร
แทนที่สิ่งที่พระเจ้าตั้งใจให้เป็น

Super spiritual (ผู้ที่ทำให้ดูเข้มเเข็งฝ่ายวิญญาณ): บางคนคิดว่าถ้าเราโฮลี่มาก
ขึ้นเราก็จะโอเค โดยจะพยายามพูดทุกอย่างเกี่ยวกับจิตวิญญาณ เพื่อพยายามหลบ
ซ่อนสิ่งที่อยู่ภายใน

Sickness/ Victim (ผู้ป่วย/เหยื่อ): ติดอยู่กับสถานภาพเหล่านี้ และให้มันกลาย
เป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนของเรา และในบางครั้งเราก็ยึดกับสถานะนี้เพื่อได้รับบางสิ่งที่
เราต้องการ

“พระเจ้าไม่สามารถรักษาตัวตนปลอมได้
แต่พระเจ้าสามารถรักษาตัวตนที่แท้จริงของคุณ 
และทำให้คุณมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้
เพียงแค่เข้ามาหาพระองค์อย่างที่คุณเป็น
และมอบตัวตนที่แท้จริงของคุณไว้กับพระองค์” 

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

        

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)