fbpx

HEALING PROCESS

การเยียวยารักษาจากพระเจ้า

การเยียวยารักษาตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นจากความรู้สึกผิดและความละอาย

ความละอาย เป็นความรู้สึกที่พระเจ้าใส่ให้เราเพื่อเตือนเราให้จัดการกับความผิดที่เราทำ แต่ในบางครั้งความรู้สึกผิดและความละอายก็กลายเป็นอาวุธอันทรงพลังที่มารใช้เพื่อทำลายเรา และกดเราไว้

ความรู้สึกผิดนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท 

1) ความรู้สึกผิดที่แท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการ โดยเราต้องสารภาพบาป ขอการอภัย และการกลับใจจากความผิดบาป และที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูได้ให้อภัยและนำความรู้สึกผิดและความละอายไปสิ้นแล้ว

2) ความรู้สึกผิดที่ไม่จริง คือเมื่อเราไม่ได้ทำความผิดต่อพระเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นเรากลับรู้สึกผิด หรือรู้สึกละอายเพราะสิ่งที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา หรือมุมมองของเราเกี่ยวกับตัวเอง เช่น ถ้าผู้อื่นเคยทำร้ายเราหรือปฏิเสธเรา เราอาจรู้สึกละอายตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้สึกผิดที่จริง เพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรผิด แต่สิ่งที่ทุกคนทำกับเราทำให้เรารู้สึกผิด เป็นต้น

ซึ่งมารมักจะใช้ความรู้สึกผิดที่ไม่จริงนี้โจมตีเรา มันต้องการให้เราติดกับดักความละอายและความรู้สึกผิดไปเรื่อยๆ ทำให้เรารู้สึกตกต่ำ และมันจะผลักดันเราให้เริ่มสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาจากการที่รู้สึกว่าเรานั้นไร้ค่า

ความละอายนั้นส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์

ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเราสามารถบิดเบือนความคาดหวังของชีวิตและความสัมพันธ์ของเราเหมือนกับคนที่ใส่แว่นตากันแดดตลอดเวลา เราจะเห็นทุกสิ่งรอบตัวมืดมน ไม่มีความหวัง ไม่มีวัตถุประสงค์ แต่เลนส์ของความละอาย เราเห็นทุกอย่างผ่านความละอาย เรารู้สึกว่าต้องพยายามหรือต้องทำมากกว่านี้ เป็นต้น 

 

“เราต้องให้พระเจ้าช่วยถอดแว่นแห่งความละอายนี้ออกไป”

เพื่อที่เราจะมีมุมมองที่ถูกต้องทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น อย่าปล่อยให้ความละอาย บาดแผลในอดีตนำเราไปสู่การปฏิเสธตัวเอง ปฏิเสธตัวตนที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมา

ขั้นตอนในการฟื้นฟูจากตัวตนที่บิดเบือน

– ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสำแดงเปิดเผยแก่เรา: สำรวจชีวิตของเราว่ามีความรู้สึกผิดที่ไม่จริงที่เรากำลังเชื่อมันอยู่หรือไม่?

– ยอมรับและกลับใจจากพฤติกรรมที่ไม่ดี

– ให้อภัย

– เริ่มถอดนิสัยและตัวเก่าทิ้งไป

– แสวงหาความช่วยเหลือจากผู้อื่นถ้าจำเป็น

– อนุญาตให้ความจริงของพระเจ้าซึมซับอยู่ในชีวิตของเรา

“ความรู้สึกผิดและความละอายใจได้ถูกจัดการหมดสิ้นแล้วที่ไม้กางเขน แต่หลายครั้งเรากลับยังใช้ชีวิตอยู่ใต้พลังอำนาจของความรู้สึกเหล่านี้ เมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้า อย่าให้จิตใจของเราแข็งกระด้างไป แต่จงกระทำตามสิ่งที่พระเจ้าตรัส”

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

        

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)