fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“ขอมอบเกียรติให้พระเจ้าทั้งหมด”

ในพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ยอห์นได้กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าว ก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าว เพราะฉะนั้นความปีติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยม พระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง(‭‭ยอห์น‬ ‭3:22-30‬)

อย่างที่ทุกคนรู้ดีว่ายอห์นเป็นผู้ให้บัพติศมาพระเยซู ยอห์นดูยิ่งใหญ่และอาวุโสกว่าในตอนนั้น จากสายตาของลูกศิษย์และผู้เชื่อหลายๆ คน 

แต่ยอห์นไม่เคยบอกว่าตนเองยิ่งใหญ่ และไม่ต้องการจะให้ใครเห็นว่าเขายิ่งใหญ่ 

ยอห์นเข้าใจดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานั้นพระเจ้าทรงประทานให้ และพระเยซูคือผู้ที่จะมาช่วยคนทั้งโลกให้รอดพ้นจากความบาป เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์คือผู้เดียวที่ยอห์นปรารถนาจะให้คนอื่นๆ เข้าหาและยกย่อง… ไม่ใช่ตัวเขาเอง 

ขอให้เราได้ถ่อมใจของเราลง ทั้งการทำงาน การใช้ชีวิต การทำพันธกิจ และการรับใช้ต่างๆ

เราประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ด้วยกำลังและสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเอง 

ขอให้เกียรติและชื่อเสียงคำชื่นชมยินดีทั้งหมดนั้นอยู่ที่พระองค์ ไม่ขอเก็บไว้ที่ตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียว

บทเพลงใคร่ครวญ: สรรเสริญพระเยซู – CROSSOVER (Grace) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Humbly Forgive

Humbly Forgive

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "ให้อภัยกันและกัน" “และเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใคร จงยกโทษให้คนนั้น เพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วย” (มาระโก 11:25) ถ้าหากว่าวันนี้คุณกำลังคิดว่า...

Serving God (at the right time)

Serving God (at the right time)

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "วัยแห่งการรับใช้" “คนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์… ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์… ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งพระโอวาทของพระองค์...

Support One Another

Support One Another

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "ความช่วยเหลือจากพี่น้อง" “มิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลา และพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก” (สุภาษิต 17:17) เรานึกถึงงานแต่งงานของตัวเอง รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากๆ ที่แม้จะจัดกันเองเล็กๆ แต่ก็ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลย...

Share This