fbpx
WRITER: อดีมุส เซีย ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI
TRANSLATOR: ลลิตา แซ่ฉั่ว
EDITOR: ธนากร พูลสินกูล

อดีมุส (BBSC, BACC, MGPC, MAPP) ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เขาเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพจุดแข็ง เป็นผู้ให้คำปรึกษา เป็นโค้ชด้านจุดแข็งที่ผ่านการรับรอง และเป็นผู้สอนการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรองมาเป็นเวลากว่ายี่สิบปี อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินรายการและโปรดิวเซอร์ซีรีส์ใน YouTube เรื่อง Science UP Your Wellbeing ซึ่งเขาจะได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายท่านและแบ่งปันเกร็ดความรู้ในการช่วยผู้คนให้ดีขึ้นด้วย ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่เมลเบิร์น

ถ้าหากคุณกำลังคิดจะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ในปีนี้ ผมขอแนะนำ CAR ที่ไม่ได้หมายถึงแค่ด้านกายภาพ (เว้นแต่เราต้องการมัน)

CAR (Competency, Autonomy and Relationship) ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความสัมพันธ์ คือหลักการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้เราพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี จากการวิจัยของศาสตราจารย์ ริชาร์ด ไรอัล และ ศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ด เดซี CAR คือสิ่งจำเป็นที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้

แม้ว่าหลักการของ CAR จะมาจากทฤษฎีการกำหนดตนเอง (Self-Determination Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา แต่โครงสร้างของทฤษฎีนั้นช่วยให้เรานึกถึงหลักสำคัญในพระคัมภีร์ได้

เรามาแยกส่วนประกอบกันคร่าวๆ มาดูกันว่ามันมีหน้าตาอย่างไรในชีวิตประจำวันของพวกเรา

ความสามารถ คือความต้องการที่จะเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความรู้สึกถึงความสำเร็จของเราได้ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเราจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีส่วนร่วม และเป็นจริงได้นั้นก็ต่อเมื่อเราใช้จุดแข็งของเรา ซึ่งจะทำให้มีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

วิธีการที่จะสร้างความสามารถได้ก็คือการค้นหาจุดแข็งของเราและฝึกใช้อย่างสม่ำเสมอ

แนวคิดการใช้จุดแข็งของเรามีมากมายในพระคัมภีร์  พระเจ้าประทานของประทานฝ่ายวิญญาณแก่เราเพื่อตอบสนองความต้องการในชุมชนและเพื่อสร้างคริสตจักร (เอเฟซัส 4:16)  เราจะพบการพูดถึงของประทานเหล่านี้ในเอเฟซัส 4:11-12 (ของประทานในงานรับใช้), โรม 12:6-8 (ของประทานแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ) และ 1 โครินธ์ 12:7-11 (ของประทานการสำแดง)  และใน 1 เปโตร 4:10 เราได้รับการหนุนใจให้แสวงหาของประทานและใช้ของประทาน (จุดแข็ง) ของเรา เพื่อว่าทุกสิ่งที่เราทำจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ความเป็นอิสระคือความต้องการที่จะเลือกและปฏิบัติตามค่านิยมของเรา  กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราทำสิ่งต่างๆ ได้ นั่นเป็นเพราะเราเลือกทำ ไม่ใช่เพราะเราต้องทำ  ความเป็นอิสระช่วยให้เราสามารถลงทุน มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์มากขึ้นในกิจกรรมและความสัมพันธ์ของเรา

เพื่อให้ได้ความอิสระนั้น เราต้องรู้ก่อนว่าคุณค่าของเราคืออะไร และทำให้เป้าหมายและการกระทำของเราชัดเจน สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านี้

ส่วนสำคัญของพระคัมภีร์คือความเข้าใจเสรีภาพของเราในพระคริสต์ (กาลาเทีย 5)  พระคริสต์ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์และทรงฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเรา  และในตอนนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเราดำเนินชีวิตโดยพระองค์ พระองค์จะประทานความปรารถนาและพละกำลังเพื่อทำสิ่งดีและพระเจ้าพอพระทัย  กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เราได้รับพลังที่จะดำเนินชีวิตตามคุณค่าของเราในพระคริสต์

ความสัมพันธ์คือความต้องการเป็นส่วนหนึ่งและเชื่อมต่อกับผู้อื่น  เป็นความปรารถนาที่อยากจะรู้สึกรัก สร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญ อยากเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและช่วยเหลือผู้อื่น จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์เป็นหนึ่งในสิ่งแน่นอนเสมอมาและทรงพลังที่สุดเพื่อความสุขในจิตใจ

เราสามารถรักษาความสัมพันธ์ภายใน (รักตัวเอง) ทั้งในแนวนอน (รักผู้อื่น) และในแนวตั้ง (รักพระเจ้า)

ยอห์น 3:16 เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่—พระเจ้า กษัตริย์แห่งกษัตริย์และผู้เป็นเจ้านายเหนือบรรดาเจ้านายทั้งปวง ที่ได้เสด็จจากสวรรค์มายังโลกเพื่อนำความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวันสิ้นสุดมาให้เรา  พระองค์ทรงยินดีและปรารถนาจะเข้าใกล้เรา  ไม่มีสิ่งใดแยกเราไปจากความรักของพระองค์ได้ (โรม 8:38)

ดังนั้น ฉันจึงเชื่อว่าการเรียนรู้หลักการของ CAR และความเข้าใจความจริงเบื้องหลังสามารถช่วยเรารักษาความสุขทางใจและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์บางประการที่จะได้ CAR:

1. ค้นหาสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด

วิธีที่ดีเยี่ยมวิธีหนึ่งในการฝึกฝนความสามารถของคุณคือการค้นหาจุดแข็งและนำมันไปใช้งาน  จุดแข็งของคุณคือพรสวรรค์ ทักษะ และของประทานที่คุณมีความสุขเมื่อได้ทำ หรือพูดง่ายๆ ว่าจะพัฒนาสิ่งที่คุณทำดีที่สุดในแต่ละวันอย่างไร

คุณสามารถเริ่มด้วยการแยกแยะและระบุจุดแข็งของคุณ  งานวิจัยของ The CliftonStrengths (CS) หรือ “แบบทดสอบจุดแข็งค้นหาตัวตน” ซึ่งงานวิจัยกล่าวว่ามีจุดแข็ง 34 ประการที่คุณสามารถใช้เพื่อความเป็นเลิศ  ความสำเร็จ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ สิ่งเหล่านี้รวมถึงผู้ประสบความสำเร็จ ความเชื่อ การสื่อสาร นักพัฒนา และผู้บรรยาย

ในกรณีของฉัน หนึ่งในจุดแข็งอันดับต้นๆ ของฉันคือการเรียนรู้—ฉันมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนรู้และนำไปปรับปรุงอยู่เสมอ ดังนั้นฉันจึงโฟกัสไปที่จุดนี้ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ฉันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและได้รับประกาศนียบัตร และสร้างทักษะในการให้คำปรึกษาและการโค้ชได้อีกด้วย

และยังมีวิธีอื่นเพื่อค้นหาจุดแข็ง เช่น แบ่งปันความสำเร็จที่ภาคภูมิใจส่วนตัวให้เพื่อนหรือครอบครัว จากนั้นก็เขียนรายละเอียด (อะไร อย่างไร ทำไม เมื่อไหร่ และที่ไหน) ว่าคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร

หรือคุณสามารถถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้: อะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวกระตุ้น?  อะไรทำให้ฉันอยากมีส่วนร่วม? กิจกรรมอะไรที่ทำให้ผูกมิตรได้เร็ว? หรือกิจกรรมอะไรที่ฉันพอใจมากที่สุด?

2. ใช้ชีวิตไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุด

ความเป็นอิสระคือการรู้และปฏิบัติตามคุณค่าของคุณ

สิ่งใดที่สำคัญสำหรับคุณ? คุณพร้อมจะต่อสู้เพื่ออะไร ทักษะอะไรที่คุณอยากจะนำมาเพื่อพัฒนาตัวเอง?  คุณหวังว่าคนที่คุณรักจะบรรยายถึงคุณในงานศพของคุณอย่างไร?  นี่จะเป็นคำถามที่ช่วยให้คุณค้นพบคุณค่าในตัวคุณได้

ค่านิยมของคุณคือสิ่งที่จะชี้นำการตัดสินใจและพฤติกรรมของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ยากลำบาก  ตัวอย่างเช่น ในปี 2019 พระเจ้าเรียกให้ครอบครัวเราย้ายจากแอดิเลดมาที่เมลเบิร์น ฉันไม่ชอบแผนของพระองค์เพราะที่นั่นเราอยู่อย่างมั่นคง สะดวกสบาย และก้าวหน้า  แต่การย้ายมาที่เมลเบิร์นนั้นหมายความว่าเราต้องออกจากงาน ขายธุรกิจ ขายบ้าน บอกลาคนที่เรารัก หางานใหม่ บ้านใหม่ และโรงเรียนใหม่สำหรับลูกชายของเรา ซึ่งเกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในทุกทาง

ซึ่งที่จริงฉันสามารถเลือกความสบายแทนที่จะเชื่อฟัง เลือกความกลัวแทนที่จะเชื่อ และทำตามความต้องการของฉันแทนพระประสงค์ของพระเจ้า  แต่เนื่องจากคุณค่าของเราตั้งอยู่บนพระลักษณะของพระเจ้า พระวจนะและพระสัญญาของพระองค์ เราจึงย้ายไปเมลเบิร์นในช่วงการระบาดใหญ่และผ่านช่วงล็อกดาวน์ 1.0 ถึง 6.0!  และพระเจ้ายังคงความรักและความสัตย์ซื่อกับครอบครัวเราอยู่เสมอ

3. รักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมาย

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดับสูญ ความตาย ความเศร้าโศกและการสูญเสีย ฉันมักจะช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้โฟกัสไปกับการแสดงออกห้าคำอันทรงพลังในความสัมพันธ์กับคนที่พวกเขารัก: “ฉันรักคุณ” “ฉันขอโทษ” “ฉันยกโทษให้” “ขอบคุณ” และ “ลาก่อน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงใดในชีวิต ห้าคำนี้สามารถช่วยกระชับความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนของคุณได้

ครั้งสุดท้ายที่คุณบอกใครสักคนว่าคุณรัก ห่วงใย และสำคัญกับคุณคืออย่างไร?

คุณนึกถึงคนที่คุณต้องการขอโทษได้ไหม?  มีคนที่คุณอยากให้อภัยหรือไม่?  แล้วคนที่คุณชื่นชมและขอบคุณล่ะ?

มีความผิดหวัง ความท้อแท้ ความเจ็บปวด และความน้อยใจใดที่คุณต้องปล่อยวางหรือไม่?

การปฏิบัติตามมัทธิว 22:37-40 ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะดูแลความสัมพันธ์ในชีวิตได้

พระเยซูทรงสอนเราว่าพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสองข้อคือรักพระผู้เป็นเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง  เรารักเพื่อนบ้านของเรา (หรือผู้อื่น) ด้วยการแบ่งปันสิ่งที่เรามี ให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่นินทาว่าร้าย และเก็บเรื่องน่าสนใจของพวกเขาไว้

แล้วเราจะรักพระเจ้าอย่างไร?  นั่นก็คือรักพระเจ้าผ่านการเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ การสร้างสาวก และใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณ (จุดแข็ง) ที่พระองค์ประทานให้เรารับใช้และเสริมสร้างกันและกัน (1 เธสะโลนิกา 5:11)

คุณพร้อมที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นในปีนี้หรือยัง? แทนที่คุณจะวางแผนและทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือน เราขอแนะนำให้คุณระลึกถึงช่วงชีวิตสั้นๆ ของคุณบนโลกนี้ด้วย (สดุดี 90:12) ตระหนักไว้ว่าวันเวลาของคุณอยู่ในพระหัตถ์และความสัตย์ซื่อของพระเจ้า  ทะนุถนอมและดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้ดี แสวงหาปัญญาจากสวรรค์เพื่อจะหาวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตเพื่อพระเกียรติและพระสิริของพระองค์

YOU MAY ALSO LIKE

ช่วยด้วย! ฉันหยุดคิดมากไม่ได้

ช่วยด้วย! ฉันหยุดคิดมากไม่ได้

WRITER: เรเชล มอร์แลนด์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: JoshuaEDITOR: สรสิทธิ์ ฑัมมารักขิตานนท์ ฉันมือสั่นขณะที่ฉันกำลังว้าวุ่นกับการหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตในมือถือว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ไม่กี่วินาทีต่อมา...

พระเจ้าอยู่ที่ไหนในเวลาที่ผมเครียด?

พระเจ้าอยู่ที่ไหนในเวลาที่ผมเครียด?

WRITER: ซามูเอล เฮรีอันโต ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ณัฐฤทัย อาสาประโคน EDITOR: Mustard Seed Team ผมเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียน ทว่าช่วงมัธยมปลายผมกลับมีคำถามมากมายในเรื่องความเชื่อ คำถามเกี่ยวกับพระเจ้าเริ่มพรั่งพรูออกมาตอนที่ได้เรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์...

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

WRITER: ซาร่า โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: สุมิตรา ชามรามดาบานEDITOR: ปวีณา นิลบุตร “ถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่” (ยากอบ 5:12) ขณะที่ฉันเขียนข้อความนี้ ฉันเพิ่งจะพูดว่า "ไม่" ที่จะฟังความขัดข้องใจของแม่เรื่องคนสนิทในครอบครัว...

Share This