fbpx
WRITER: Mustard Seed Team
EDITOR: Mustard Seed Team

เราแต่ละคนมีอารมณ์ที่หลากหลาย เมื่อเจอสถานการณ์ เราจะเกิดทั้งความคิดและความรู้สึก อารมณ์มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เมื่อเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง มันก็จะนำไปสู่ความเข้าใจและการยอมรับ จะทำให้เราจัดการกับความรู้สึกและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ดีขึ้น เพราะความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมส่งผลต่อกันและกัน

การมีอารมณ์เชิงลบไม่ใช่เรื่องผิด เเต่เมื่อเรารู้ว่าเรามีอารมณ์ในเชิงลบ ให้เราทำความเข้าใจและคิดวิธีตอบสนองที่ดีขึ้น เพื่อสามารถควบคุมตัวเอง แสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม

ในมัทธิว 26:36-39 บอกไว้ว่า “แล้วพระเยซูทรงพาสาวกทั้งหลายมายังที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกทเสมนี แล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “จงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่โน่น” พระองค์ก็ทรงพาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเศเบดีไปด้วย พระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้าและทรงทุกข์ใจอย่างยิ่ง จึงตรัสกับพวกเขาว่า “ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงอยู่ที่นี่และเฝ้าระวังกับเรา” แล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่ง ก็ซบพระพักตร์ลงถึงดินอธิษฐานว่า “โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”

พระเยซูก็เคยมีอารมณ์ในเชิงลบ หรือเเม้แต่โยบและดาวิดก็เคยโศกเศร้าท่ามกลางความเจ็บปวด มันเป็นเรื่องทั่วไปที่จะมีอารมณ์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ

ตอนนี้เพื่อนๆ มีอารมณ์แบบไหนกันคะ? ลองใช้เวลานั่งสำรวจความรู้สึกของตัวเองกับสถานการณ์ที่เจอ ถ้านึกไม่ออกลองดูจากวงกลมอารมณ์นี้ ยิ่งเราสามารถบอกอารมณ์ของเราได้ชัดเจนมากแค่ไหน จะทำให้เราจัดการกับอารมณ์ได้เหมาะสมมากขึ้นเท่านั้น มัสตาร์ดซีดเป็นกำลังใจให้นะ

YOU MAY ALSO LIKE

ฉันมีส่วนรับผิดชอบในความรอดของเพื่อนหรือไม่?

ฉันมีส่วนรับผิดชอบในความรอดของเพื่อนหรือไม่?

WRITER: เมดาลีน คาลู ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: PinkEDITOR: ฐิติกานต์ นิธิอุทัย ฉันยังจำช่วงเวลาที่ฉันเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซูได้ ราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นของเดือนมกราคม ฮันนาห์...

เสียงที่ดังพอ

เสียงที่ดังพอ

WRITER: GRACESaoriEDITOR: Mustard Seed Team เคยไหม? ที่ในบางครั้งเสียงของใครบางคนก็ดังกว่าเสียงของตัวเอง เสียงนี้มักดังเร้าอยู่ภายในใจ บ่อยครั้งในเมื่อเราอยู่ในช่วงที่คิดไม่ตก ฟุ้งซ่าน หาทางออกไม่เจอหลายๆ สิ่ง แต่จะมีเสียงๆ นี้แหละ ที่กลับดังขึ้นมาหัวใจ...

ช่วยด้วย! ฉันหยุดคิดมากไม่ได้

ช่วยด้วย! ฉันหยุดคิดมากไม่ได้

WRITER: เรเชล มอร์แลนด์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: JoshuaEDITOR: สรสิทธิ์ ฑัมมารักขิตานนท์ ฉันมือสั่นขณะที่ฉันกำลังว้าวุ่นกับการหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตในมือถือว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ไม่กี่วินาทีต่อมา...

Share This