fbpx
WRITER: ราฟาเอล แซง ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI
TRANSLATOR : เฮจี คิม
EDITOR: อาเกียว

ฉันรักที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะบิดา และสรรเสริญพระองค์ในฐานะกษัตริย์ ฉันอยากที่จะทำตามพระเยซู ผู้เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด และฉันปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและครูของฉัน

อย่างไรก็ตามฉันตระหนักว่า ฉันไม่ได้เรียกพระองค์ว่าเพื่อน บางคนกังวลว่ามันจะดูคุ้นเคยกับพระเจ้าจนสูญเสียความรู้สึกเคารพในพระองค์ไปเมื่อเราคิดว่าพระองค์เป็นเพื่อนของเรา 

ในขณะที่ฉันเตรียมพูดในหัวข้อนี้ ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะคิดถึงพระเจ้าในฐานะเพื่อนและความหมายของมิตรภาพกับพระองค์

พระเยซูทรงเรียกเราเป็นเพื่อน

พระวจนะที่เกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างเรากับพระเยซูอยู่ในพระธรรมยอห์น 15:13-15 พระเยซูตรัสว่า “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว”

ว้าว… เราเป็นใคร ขนาดผู้ที่สร้างโลกและฟ้าสวรรค์ เป็นอัลฟ่าและโอเมก้าอยากที่จะเป็นเพื่อนกับเรา มันช่างเหลือเชื่อ เมื่อฉันใคร่ครวญถึงเรื่องนี้ ฉันสะท้อนความหมายของการเป็นเพื่อนกับพระเยซูว่า พระองค์อาจเรียกเราเป็นเพื่อน แล้วเราหล่ะเห็นว่าพระองค์เป็นเพื่อนของเราหรือไม่

ฉันหวังว่าสิ่งเหล่านี้ที่ฉันได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์จะท้าทายพวกเรา เหมือนที่เป็นแรงบันดาลใจและท้าทายให้ฉันเติบโตในมิตรภาพกับพระเจ้า 

เราเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเมื่อเรา…

1. มีเวลาเข้าใกล้พระองค์

ในพระคัมภีร์บันทึกว่า พระยาห์เวห์เคยตรัสกับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน (อพยพ 33:11) ไม่มีสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าได้ดีไปกว่าการใช้เวลาเพียงลำพังกับพระองค์ พบพระองค์แบบต่อหน้า นั่นเป็นวิธีที่เราเสริมสร้างมิตรภาพกับเพื่อนๆ ของเราไม่ใช่หรือ ในทำนองเดียวกันเราต้องพบพระเจ้าเป็นประจำและใช้เวลาอย่างมีคุณภาพเพื่อทำความรู้จักกับพระองค์อย่างใกล้ชิด


2. ยำเกรงพระองค์

ในขณะที่เราสามารถเพลิดเพลินกับการใกล้ชิดพระเจ้า ความสนิทสนมระหว่างเรากับพระองค์เสริมสร้างขึ้นด้วยความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อพระองค์ “ในพระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า มิตรภาพของพระยาห์เวห์มีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์ และพระองค์ทรงให้พวกเขารู้จักพันธสัญญาของพระองค์” (สดุดี 25:14)

เมื่อเราคิดในแง่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ อาจเป็นเรื่องที่เข้าใจยากว่ามันเป็นอย่างไรในเรื่องความยำเกรงเพื่อน วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือจินตนาการว่า หากเราเป็นพระสหายของกษัตริย์นั้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างไร การมีมิตรภาพกับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราหมดความยำเกรงต่อพระองค์ อย่างไรก็ตามแล้วพระเจ้าคือจอมเจ้านาย จอมราชาเหนือกษัตริย์ทั้งปวง

เมื่อเราใกล้ชิดสนิทกับกษัตริย์ของเราด้วยความยำเกรง พระองค์ก็จะทรงวางพระทัยเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์แก่เรา

3. ฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสจากพระทัยของพระองค์

และนี่คือเหตุผลที่พระเยซูตรัสว่า “เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว” (ยอห์น 15:15) 

เช่นเดียวกับการตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนกำลังพูด เราสามารถเสริมสร้างมิตรภาพกับพระเยซูได้โดยใส่ใจในสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยกับเราถึงการงานของพระบิดา

4. ชื่นชมยินดีในคำแนะนำและวางใจพระองค์ในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด

เมื่อเราอ่านคำแนะนำจากพระเจ้าในพระคัมภีร์เราเห็นว่ามันเป็นกฎระเบียบที่น่าเบื่อในการทำตามหรือเรายินดีในคำแนะนำอันชาญฉลาดของพระองค์หรือไม่ ให้ลองดูพระวจนะตอนนี้ว่า “น้ำมันและเครื่องหอมทำให้ใจยินดี และความอ่อนหวานของเพื่อนมาจากคำแนะนำที่จริงใจ” (สุภาษิต 27:9)

เมื่อเพื่อนสนิทของเราให้คำแนะนำที่ดีและจริงใจ เราควรจะขอบคุณอย่างซาบซึ้งสำหรับเรื่องนี้ การวัดว่าเราเป็นสหายที่สนิทกับพระเจ้ามากแค่ไหนตรงที่เรายินดีเพียงใดต่อคำแนะนำที่มีถึงเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์

ในบางครั้งเพื่อนอาจเตือนเราตรงๆ แม้ว่าจะทำให้เราเจ็บ แต่เรารู้ว่าพวกเขาใส่ใจและปรารถนาเห็นเราเติบโต เราคงไม่ชอบถ้าพวกเขาคอยพูดเอาอกเอาใจตลอดเวลา “ว่ากันต่อหน้า ดีกว่ารักกันลับๆ บาดแผลที่มิตรทำก็ด้วยเจตนาดี แต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริง” (สุภาษิต 27:5-6)

ในทำนองเดียวกัน พระเจ้าก็ทรงว่ากล่าวตักเตือนเราในบางครั้งเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะพระองค์ทรงรักเราและปรารถนาให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แล้วเราเชื่อฟังคำว่ากล่าวตักเตือนของพระองค์ผู้ทรงป็นสหายที่รู้ใจเราดีกว่าตัวเราเองไหมหล่ะ

5. ประพฤติตามพระทัยของพระองค์

การฟังพระสุรเสียงของพระองค์ รวมถึงคำตักเตือนและการแก้ไขนั้นยังไม่พอ เราต้องประพฤติให้สมกับที่พระองค์ทรงไว้วางใจเราด้วย พระเยซูกล่าวว่า “ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา” (ยอห์น 15:14) เราสร้างปลูกฝังมิตรภาพกับพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังประพฤติตามสิ่งที่พระองค์สั่งให้เราทำ

6. ยินดีและไม่แข่งขันกับพระองค์

เมื่อยอห์นผู้ให้บัพติศมาถูกเปรียบเทียบกับพระเยซูเขาไม่ได้อวดอ้างถึงความรุ่งโรจน์ของตนเอง แต่ยกย่องพระเยซู โดยยอห์นกล่าวไว้ว่า “ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าว เพราะฉะนั้นความปีติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง” (ยอห์น 3:29-30)

โดยธรรมชาติแล้วความเป็นเพื่อนจะต้องยินดีต่อกันเมื่ออีกฝ่ายประสบความสำเร็จ ความสุขของเพื่อนคือความสุขของเรา การแข่งขันนั้นไม่ใช่มิตรภาพที่ดี ในทำนองเดียวกันเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏในสถานการณ์ที่เรามีส่วนร่วม เราจะยินดีในพระองค์ผู้เป็นสหายของเราหรือเราอยากแข่งขันกับพระองค์และเบี่ยงเบนความสนใจไปที่ตัวเราเองแทน 

7. มีความบริสุทธิ์ใจและมีวาจาเมตตาคุณ

ฉันพบสิ่งที่น่าสนใจในพระธรรมสุภาษิต  “คนที่บริสุทธิ์ใจและวาจามีเมตตาคุณ จะได้พระราชาเป็นมิตร” (สุภาษิต 22:11) เนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นพระราชาแห่งฟ้าสวรรค์และโลกนี้ ในพระวจนะข้อนี้อาจพูดถึงคุณลักษณะที่พระองค์กำลังมองหาในสหายของพระองค์หรือเปล่า

มีใครไหมที่ไม่รู้สึกสนุกกับการออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่มีความบริสุทธิ์ใจและมีวาจาเมตตาคุณในทุกสิ่งที่กล่าวออกมา  ในขณะที่เราเติบโตขึ้นเป็นคนแบบนี้ พระเจ้าจะทรงยินดีในมิตรภาพของเรากับพระองค์มากขึ้น

8. รักพระองค์อย่างมั่นคง ลึกซึ้ง และเสียสละ

การรักพระเจ้าในฐานะมิตรสหาย หมายรวมถึง การรักพระองค์อย่างมั่นคงท่ามกลางปัญหา รักพระองค์อย่างลึกซึ้งและเสียสละ เหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา 

พระธรรมสุภาษิต 17:17 เปรียบเทียบมิตรภาพกับพี่น้องที่สัตย์ซื่อว่า “มิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลา และพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก” เพื่อนที่ดีจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน แทนที่จะทิ้งให้อีกคนเผชิญความทุกข์ยาก ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอาจมีบ้างที่มีปัญหา เราจะยังคงรักพระองค์ผู้ทรงเป็นมิตรสหายของเราอย่างมั่นคงตลอดเวลาเช่นนี้หรือไม่ 

ในพระวจนะได้บรรยายถึงมิตรภาพที่สวยงามของความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างดาวิดและโยนาธาน “พระทัยของโยนาธานก็ผูกพันกับจิตใจของดาวิด และโยนาธาน รักดาวิดอย่างรักชีวิตของตนเอง… แล้วโยนาธานได้ทำพันธสัญญากับดาวิด เพราะเขารักดาวิดอย่างกับรักชีวิตของตนเอง” (1 ซามูเอล 18:1,3) ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากพระเยซูเราจึงสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้ และเป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์ (1 โครินธ์ 6:17) แล้วเราจะสามารถรักพระองค์ผู้ทรงเป็นมิตรสหายของเรามากขนาดนี้และใกล้ชิดได้แบบนี้หรือไม่

ท้ายที่สุดแล้ว ความรักของเพื่อนแท้คือการสละชีวิตของตน พระเยซูได้กล่าวว่า “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน” พระองค์พิสูจน์ความรักของพระองค์ที่มีต่อเราด้วยการวางชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขน ซึ่งทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:5)

แล้วความรักของเราต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นมิตรสหายของเรา เราจะรักพระองค์ที่เสียสละพระชนม์ชีพของพระองค์ด้วยหรือไม่ พระองค์มอบชีวิตของพระองค์แก่เรา ขอให้เราตอบแทนความรักของพระองค์ด้วยการรักพระองค์มากกว่าชีวิตของเราเองและไม่เสียดายชีวิต (วิวรณ์ 12:11)

ยังมีอีกมากมายที่ฉันต้องเรียนรู้ขณะที่ฉันใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าเกี่ยวกับมิตรภาพกับพระเจ้า ในขณะที่ฉันเติบโตขึ้น ฉันประหลาดใจและรู้สึกขอบพระคุณที่พระเจ้าแห่งจักรวาลรักฉันมากจนทรงปรารถนาที่จะมีมิตรภาพกับฉัน ทำให้ฉันรู้ว่าในขณะที่ฉันนมัสการและยำเกรงพระองค์ฉันสามารถเข้าใกล้พระเจ้าในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันได้ ฉันสามารถวางใจในพระองค์ได้ตลอดเวลาและพระองค์ก็อยากแบ่งปันสิ่งที่อยู่ภายในพระทัยของพระองค์ให้กับฉันด้วย ในพระเยซูและโดยทางความเชื่อในพระคริสต์ ฉันสามารถที่จะเข้าถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าและความมั่นใจ (เอเฟซัส 3:12, ฮีบรู 4:16)

แล้วคุณอยากที่จะเสริมสร้างมิตรภาพกับพระเจ้าหรือไม่ เราสามารถเสริมสร้างมิตรภาพกับพระองค์ได้เมื่อเราฝากชีวิตไว้กับพระองค์ ติดตามพระองค์และรับใช้พระองค์ และ “รักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย” (เอเฟซัส 6:24)

ไม่มีความรักไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งนี้ที่เราสามารถมอบให้แก่พระเจ้า ซึ่งเป็นเพื่อนล้ำค่าที่เรารัก

YOU MAY ALSO LIKE

ฉันมีส่วนรับผิดชอบในความรอดของเพื่อนหรือไม่?

ฉันมีส่วนรับผิดชอบในความรอดของเพื่อนหรือไม่?

WRITER: เมดาลีน คาลู ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: PinkEDITOR: ฐิติกานต์ นิธิอุทัย ฉันยังจำช่วงเวลาที่ฉันเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซูได้ ราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นของเดือนมกราคม ฮันนาห์...

เสียงที่ดังพอ

เสียงที่ดังพอ

WRITER: GRACESaoriEDITOR: Mustard Seed Team เคยไหม? ที่ในบางครั้งเสียงของใครบางคนก็ดังกว่าเสียงของตัวเอง เสียงนี้มักดังเร้าอยู่ภายในใจ บ่อยครั้งในเมื่อเราอยู่ในช่วงที่คิดไม่ตก ฟุ้งซ่าน หาทางออกไม่เจอหลายๆ สิ่ง แต่จะมีเสียงๆ นี้แหละ ที่กลับดังขึ้นมาหัวใจ...

ช่วยด้วย! ฉันหยุดคิดมากไม่ได้

ช่วยด้วย! ฉันหยุดคิดมากไม่ได้

WRITER: เรเชล มอร์แลนด์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: JoshuaEDITOR: สรสิทธิ์ ฑัมมารักขิตานนท์ ฉันมือสั่นขณะที่ฉันกำลังว้าวุ่นกับการหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตในมือถือว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ไม่กี่วินาทีต่อมา...

Share This