fbpx
WRITER: Mustard Seed Team
EDITOR: Mustard Seed Team

การหยุดพักเป็นของขวัญจากพระเจ้า

การหยุดพักผ่อนเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนและพระเจ้าทรงวางแบบอย่างของการพักผ่อนไว้เมื่อพระองค์เสร็จสิ้นจากการทรงสร้างในปฐมกาล 2:2–3 ในบัญญัติ 10 ประการให้รักษาวันสะบาโต ในวันที่เจ็ดต้องพักจากการทำงานหนัก เพื่อหยุดพักผ่อนทุกสัปดาห์ พระเยซูยังทรงทำให้ความหมายของวันสะบาโตสำเร็จ เราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของวันสะบาโต พระเยซูตรัสว่าวันสะบาโตนั้นมีไว้เพื่อมนุษย์หมายความว่าพระเจ้าได้ประทานให้เป็นของขวัญแก่เรา (มาระโก 2:27) การหยุดพักผ่อนนั้นยังคงมีความสำคัญ แทนที่จะเป็นภาระแต่เป็นวันเพื่อการฟื้นฟู ในการพักผ่อนแสดงถึงการพึ่งพาพระเจ้า เชื่อในการจัดเตรียมของพระองค์ และรับการรื้อฟื้น

แม้ว่าการพักจะเป็นเรื่องจำเป็น แต่การพักผ่อนก็ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิต เรายังต้องทำงาน ทั้งสองอย่างต้องสอดคล้องกันให้มีความสมดุล เราต้องการเวลาจากการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อรับการรื้อฟื้นจากพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้ออกแบบเราให้ทำงานหรือรับใช้ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวันตลอด 365 วันต่อปี

“เพราะฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต อย่าดำเนินชีวิตแบบคนไร้ปัญญาแต่จงดำเนินชีวิตแบบคนมีปัญญา จงรู้จักใช้ทุกโอกาสเพราะเวลานี้เป็นยุคอันเลวร้าย ฉะนั้นจงอย่าโง่เขลาแต่จงเข้าใจพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเช่นใด” เอเฟซัส 5:15–17

พระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาให้แบกความวิตกกังวลหรือให้ต้องตามใจทุกความต้องการของคนอื่น เราพึ่งพาพระเจ้าได้ เมื่อเราวางใจในการทรงสถิตและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เราจึงนมัสการพระเจ้าได้ด้วยการหยุดพัก ซึ่งเป็นของขวัญอันล้ำค่าจากพระเจ้า พระองค์รู้ทุกความกลัวและกังวลของเรา ซึ่งบางครั้งเราพยายามทำมากเกินไป พระองค์รู้ว่าเราต้องการเวลาพักอย่างมากเพื่อฟื้นฟูร่างกาย อารมณ์ จิตใจและจิตวิญญาณ
“ท่านทั้งหลายจงตามเราไปหาที่สงบพักกันสักหน่อยเถิด” มาระโก 6:31

ถ้าพระเยซูทรงหาเวลาแยกออกไป ดังนั้นการหยุดพักผ่อนซึ่งจำเป็นก็เป็นสิ่งที่ดี

YOU MAY ALSO LIKE

ช่วยด้วย! ฉันหยุดคิดมากไม่ได้

ช่วยด้วย! ฉันหยุดคิดมากไม่ได้

WRITER: เรเชล มอร์แลนด์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: JoshuaEDITOR: สรสิทธิ์ ฑัมมารักขิตานนท์ ฉันมือสั่นขณะที่ฉันกำลังว้าวุ่นกับการหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตในมือถือว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ไม่กี่วินาทีต่อมา...

พระเจ้าอยู่ที่ไหนในเวลาที่ผมเครียด?

พระเจ้าอยู่ที่ไหนในเวลาที่ผมเครียด?

WRITER: ซามูเอล เฮรีอันโต ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ณัฐฤทัย อาสาประโคน EDITOR: Mustard Seed Team ผมเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียน ทว่าช่วงมัธยมปลายผมกลับมีคำถามมากมายในเรื่องความเชื่อ คำถามเกี่ยวกับพระเจ้าเริ่มพรั่งพรูออกมาตอนที่ได้เรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์...

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

WRITER: ซาร่า โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: สุมิตรา ชามรามดาบานEDITOR: ปวีณา นิลบุตร “ถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่” (ยากอบ 5:12) ขณะที่ฉันเขียนข้อความนี้ ฉันเพิ่งจะพูดว่า "ไม่" ที่จะฟังความขัดข้องใจของแม่เรื่องคนสนิทในครอบครัว...

Share This