fbpx

ความรักที่เจ็บปวด

วันที่ 5 | พระธรรมประจำวัน

1 ใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยิน
พระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใด
2 เพราะท่านได้เจริญขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์อย่างต้นไม้อ่อน
และเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้ง
ท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงามซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่าน
และไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่าน
3 ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง
เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้
และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้
ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน
4 แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย
และหอบความเจ็บปวดของเราไป
กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี
คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ
5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย
ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา
การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน
ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี
6 เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ
เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง
และพระเจ้าทรงวางลงบนท่าน
ซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน

แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา – อิสยาห์ 53:5

คาร์ลาโทรหา ส่งข้อความถึงพี่ชาย และตอนนี้เธอยืนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านของเขา แต่ไม่อาจทำให้เขาเปิดประตูรับได้ เขาทนทุกข์กับภาวะซึมเศร้าและต่อสู้กับสิ่งเสพติด จึงหลบอยู่แต่ในบ้าน คาร์ลาพยายามแทรกเข้าไปในความโดดเดี่ยวของเขาแต่ก็ไม่เป็นผล เธอนำอาหารหลายอย่างที่เขาชอบมาพร้อมกับข้อพระคัมภีร์หนุนใจและหย่อนข้ามรั้วเข้าไปให้

แต่ขณะที่ห่อของพ้นมือเธอ มันกลับติดอยู่กับเหล็กแหลมที่ประตูรั้ว ห่อของฉีกขาด ของข้างในหล่นลงบนพื้นกรวด ของฝากจากความรักและเจตนาดีของเธอดูเหมือนเสียเปล่า พี่ชายจะสังเกตเห็นของขวัญหรือไม่ ภารกิจนำความหวังที่เธอตั้งใจจะสำเร็จหรือไม่ เธอทำได้เพียงแค่หวังและอธิษฐานขณะรอให้เขาหายดี 

สาระสำคัญคือ พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงหย่อนพระบุตรองค์เดียวข้ามกำแพงบาปของเราเพื่อนำของขวัญความรักและการเยียวยาเข้ามายังโลกที่เหนื่อยล้าและโดดเดี่ยว (ยน.3:16) ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ทำนายมูลค่าของความรักนี้ไว้ในอิสยาห์ 53:5 พระบุตรผู้นี้จะถูก “บาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย…ฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา” บาดแผลของพระองค์จะนำความหวังในการเยียวยาในท้ายที่สุดมาให้ พระองค์ทรงรับ “บาปผิดของเราทุกคน” ลงบนท่าน (ข้อ 6) 

บาปและความบกพร่องของเราทิ่มแทงพระเยซู ผู้ทรงเป็นของขวัญจากพระเจ้า ได้เสด็จมาหาเราวันนี้ด้วยฤทธิ์อำนาจและมุมมองที่สดใหม่ ของขวัญของพระองค์มีความหมายอย่างไรต่อคุณ

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ

1. คุณมีประสบการณ์ในความรักที่พระเจ้าทรงยอมเจ็บปวดเพื่อคุณอย่างไรบ้าง? 

2. คุณเห็นพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตที่แหลกสลายโดยพระคุณมหัศจรรย์อย่างไร?

อธิษฐานด้วยกัน

พระเจ้าที่รัก ขอบคุณสำหรับพระเยซูซึ่งเป็นของขวัญที่ส่งข้ามรั้วเข้ามาในใจลูกเพื่อตอบสนองความจำเป็นของลูกในวันนี้..อาเมน

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This