fbpx

ไม่มีสิ่งใดไร้ประโยชน์

วันที่ 4 | พระธรรมประจำวัน

42 การซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกัน สิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นของที่จะเน่าเปื่อย สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักเน่าเปื่อย
43 สิ่งที่หว่านลงนั้นไร้เกียรติ สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีศักดิ์ศรี สิ่งที่หว่านลงนั้นอ่อนกำลัง สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะทรงอานุภาพ
44 สิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นร่างกาย สิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณ ถ้าร่างกายมี กายวิญญาณก็มีด้วย
45 มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์คนเดิมคืออาดัม จึงเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิต
46 แต่ร่างกายซึ่งเกิดก่อนนั้นหาใช่เป็นกายวิญญาณไม่ แต่เป็นร่างกายแล้วภายหลังจึงเกิดมีกายวิญญาณขึ้น
47 มนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดิน มนุษย์ที่สองเสด็จมาจากสวรรค์
48 มนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั้น มนุษย์สวรรค์ผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้น
49 และเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้ว เราก็จะมีลักษณะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วย
50 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าหมายความว่า เนื้อและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ และสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยจะมีส่วนในสิ่งซึ่งไม่รู้จักเน่าเปื่อยก็ไม่ได้

51 ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด
52 ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อย แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่
53 เพราะว่า สิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพมตะนี้ต้องสวมสภาพอมตะ
54 เมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพมตะนี้จะสวมสภาพอมตะ เมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่า

55 โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน
56 เหล็กไนของความตายนั้นคือบาป และฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติ
57 สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
58 เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้

ดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้ – 1 โครินธ์ 15:58

ในปีที่สามที่ฉันต้องต่อสู้กับความท้อใจและซึมเศร้าเพราะเคลื่อนไหวได้จำกัดและความเจ็บปวดเรื้อรัง ฉันบอกกับเพื่อนว่า “ร่างกายของฉันกำลังจะพัง ฉันรู้สึกไม่มีค่าพอที่จะทำอะไรให้พระเจ้าหรือให้ใครได้” 

เธอจับมือฉัน “เธอจะบอกว่าเมื่อฉันทักเธอด้วยรอยยิ้มและฟังเธอพูด มันไม่มีค่าหรือ เธอจะบอกฉันว่าการที่ฉันอธิษฐานเผื่อและหนุนใจเธอไม่มีค่าหรือ” 

ฉันเอนตัวพิงเก้าอี้ “เปล่าเลย” 

เธอขมวดคิ้ว “แล้วทำไมถึงโกหกตัวเองอย่างนั้น เธอทำทุกอย่างนั่นให้กับฉันและคนอื่นๆ” 

ฉันขอบคุณพระเจ้าที่ย้ำอีกครั้งว่า ไม่มีสิ่งใดที่เราทำเพื่อพระองค์จะไร้ประโยชน์ 

ในพระธรรม 1 โครินธ์ 15 เปาโลยืนยันกับเราว่าร่างกายของเราตอนนี้อาจจะอ่อนแอ แต่เมื่อ “เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะทรงอานุภาพ” (ข้อ 43) เพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะเป็นขึ้นใหม่ทางพระคริสต์ เราจึงวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงใช้ทุกการให้ ทุกความพยายามเล็กน้อยที่ทำเพื่อพระองค์ เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินของพระองค์ (ข้อ 58) 

แม้เมื่อร่างกายเราจำกัด พระเจ้าทรงใช้รอยยิ้ม คำหนุนใจ การอธิษฐานและการสำแดงความเชื่อท่ามกลางการทดสอบ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์อันหลากหลายและต้องพึ่งพากันและกันได้ เมื่อเรารับใช้พระเจ้า ไม่มีงานใดหรือการสำแดงความรักใดที่เล็กน้อยเกินไป

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ

1. อะไรคือข้อจำกัดของเรา?

2. มีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถทำได้เพื่อแสดงออกถึงความรัก?

อธิษฐานด้วยกัน

พระเยซู ขอบคุณพระเจ้าแม้เราจะมีความจำกัดมากมาย แต่พระองค์ทรงให้คุณค่ากับเราและทรงใช้เราเพื่อเสริมสร้างและแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่น…อาเมน

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This