fbpx

นักซ่อมอารมณ์

วันที่ 3 | พระธรรมประจำวัน

2 ข้าแต่ผู้พิพากษาโลก ขอทรงลุกขึ้น
ให้คนโอหังได้รับผลสนองอันสมกับเขา
16 ผู้ใดลุกขึ้นต่อต้านคนโหดร้ายแทนพระเจ้า
ผู้ใดยืนต่อสู้คนกระทำความชั่วแทนพระเจ้า
17 ถ้าพระเจ้ามิใช่ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า
วิญญาณของข้าพเจ้าคงอยู่ในความสงัดในป่าช้า
18 เมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่า <<เท้าของข้าพลาด>>
ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ยึดข้าพระองค์ไว้
19 เมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมาก
การเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของ ข้าพระองค์ให้ชื่นบาน
20 ผู้ปกครองที่โหดร้ายจะร่วมมิตรกับพระองค์ได้หรือ
คือผู้ที่ใช้กฎเกณฑ์ประกอบการชั่วร้าย
21 เขาทั้งหลายผูกมิตรกันต่อสู้ชีวิตของคนชอบธรรม
และปรับโทษคนไร้ผิดถึงตาย
22 แต่พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแล้ว
และพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นพระศิลาที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
23 พระองค์จะทรงนำความบาปผิดของเขากลับมาสนองเขา
และทรงผลาญเขาเสียเพราะความโหดร้ายของเขา
พระเจ้าของเราจะทรงผลาญเขาเสีย

เมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมาก การเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบาน- สดุดี 94:19

ขณะที่รอรถไฟ ความคิดแง่ลบก็เกิดขึ้นเหมือนคนที่กำลังต่อคิวขึ้นรถไฟความเครียดเรื่องหนี้ คำพูดไม่ดีของคนอื่น การเห็นคนในครอบครัวเผชิญความไม่ยุติธรรมแต่ไม่อาจช่วยอะไรได้ เมื่อรถไฟมาถึง อารมณ์ฉันแย่มาก บนรถไฟ อีกความคิดหนึ่งเข้ามาว่า เขียนจดหมายถึงพระเจ้าสิ คร่ำครวญต่อพระองค์ 

หลังจากที่ฉันเขียนระบายความไม่พอใจลงในบันทึก ฉันเปิดโทรศัพท์ฟังเพลงนมัสการ รู้ตัวอีกทีอารมณ์แย่ๆ ของฉันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ฉันไม่รู้ตัวเลยว่าได้ทำตามอย่างผู้เขียนสดุดี 94 ที่ตอนแรกท่านระบายความไม่พอใจว่า “ข้าแต่ผู้พิพากษาโลก ขอทรงลุกขึ้นให้คนโอหังได้รับผลสนองอันสมกับเขา ผู้ใดลุกขึ้นต่อต้านคนโหดร้ายแทนพระเจ้า ผู้ใดยืนต่อสู้คนกระทำความชั่วแทนพระเจ้า” (สดด.94:2,16) ท่านไม่ได้ปิดบังสิ่งใดเมื่อทูลพระเจ้าเรื่องความอยุติธรรมต่อหญิงม่ายและลูกกำพร้า เมื่อท่านคร่ำครวญต่อพระเจ้าแล้ว บทเพลงสดุดีก็เปลี่ยนไปเป็นคำสรรเสริญว่า “แต่พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นพระศิลาที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า” (ข้อ 22) 

พระเจ้าทรงเชิญชวนให้เรานำคำคร่ำครวญมาหาพระองค์ ทรงสามารถเปลี่ยนความกลัว ความเศร้าโศก และความรู้สึกสิ้นหวังให้กลายเป็นคำสรรเสริญ

 

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ

1. ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง?

2. มีเรื่องอะไรที่เป็นสาเหตุให้เรารู้สึกไม่พอใจ?

อธิษฐานด้วยกัน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอเทใจต่อพระองค์ โปรดนำความเจ็บปวดและความโกรธของข้าพระองค์ออกไป และประทานสันติสุขของพระองค์แก่ข้าพระองค์…อาเมน

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This