fbpx

GOD’S GIFT

ของขวัญจากพระเจ้า

ลองส่องกระจกดูแล้วคุณจะพบของขวัญที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้า… “ตัวคุณยังไงหล่ะ”

เมื่อเปิดพระคัมภีร์หน้าแรกคุณจะพบกับเรื่องราว “การสร้างโลก” ของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าตรัสสิ่งใด สิ่งนั้นก็เกิดขึ้น จากความว่างเปล่า โลกค่อยๆ ถูกเติมเต็มด้วยสิ่งต่างๆ ตั้งแต่ความสว่าง กลางวัน กลางคืน ไปจนถึงสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด

และในวันที่ 6 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้น “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเราปฐมกาล 1:26 พระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ เราเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ได้รับการสร้างให้เป็นเหมือนอย่างพระองค์ และที่พิเศษไปกว่านั้นคือพระเจ้าไม่ได้แค่ตรัสแล้วเราก็เกิดขึ้น แต่พระเจ้าทรงบรรจงปั้นเราจากผงคลี และระบายลมปราณให้ เราจึงมีชีวิต (ปฐมกาล 2:7) 

พวกเราแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งแต่เราเริ่มปฏิสนธิ พระเจ้าทรงตั้งใจสร้าง และปั้นแต่งชีวิตของเราทุกคน ไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่พระเจ้าไม่ได้ใส่ใจ ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า “เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาสดุดี 139:13 พระเจ้าทรงรู้จักเราทุกคนดีกกว่าที่เรารู้จักตัวเองเสียอีก เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเรา และทรงสร้างเราด้วยความรัก

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (1 เธสะโลนิกา 5:23) และพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ทั้ง จิตวิญญาณ จิตใจ และร่างกายนั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน

มนุษย์นั้นพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ บนโลกนี้เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่า “จิตวิญญาณ” เป็นสิ่งที่เชื่อมเรากับพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ เราจึงเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถพูดคุยและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้

เราถูกสร้างมาเพื่อใกล้ชิด ปลอดภัยและมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับพระบิดา

เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นบุตรชายและบุตรหญิงของพระองค์ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนา นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าทรงให้พระเยซูลงมาตายเพื่อเรา เราคือลูกของพระเจ้า

เราต้องอนุญาตให้พระเจ้าเปิดเผยแก่เราว่าอะไรที่ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนของเราบิดเบี้ยวไปจากสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้เป็น การที่เราจะค้นหาและเข้าใจตัวตนที่พระเจ้าสร้างเรามาได้นั้น เราต้องมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า เราถึงจะพบตัวตนที่แท้จริงของเราในพระคริสต์

“ลูกของพระเจ้า” คือตัวตนที่แท้จริงของเรา และเป็นความจริงที่ชนะการถูกปฏิเสธ การถูกทำร้าย การถูกนิยามทุกอย่าง สิ่งนี้ควรชนะสิ่งเลวร้ายทุกอย่างทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา เราต้องใช้ชีวิตบนความจริงนี้

เราควรเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่พยายามเป็นคนอื่น อย่าพยายามลอกเลียนแบบคนอื่น เราอาจทำตามคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้ แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนของคุณ คุณควรยอมให้ตัวตนของคุณได้เบ่งบานออกมา เป็นตัวของตัวเอง แสดงมันออกมาผ่านบุคลิกภาพที่มีเอกลักษณ์ของคุณ

เราถูกสร้างให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เติบโตและมีวุฒิภาวะ เราจะเติบโตไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันที่เราได้พบพระคริสต์ ด้วยความแตกต่างของเราที่สะท้อนพระสิริของพระคริสต์

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

        

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)